27 Aralık 2016 13:54

Bozdağ, IŞİD tapelerinin imha edilmesini yalanlamadı

Ankara katliamında adı geçen IŞİD'lilerin aralarındaki konuşmaların imha edildiğine dair Evrensel'in yayımladığı haberi, Adalet Bakanı yalanlamadı.

Bozdağ, IŞİD tapelerinin imha edilmesini yalanlamadı

Paylaş

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, IŞİD emiri İlhami Balı ile Ankara katliamını organize ettiği ileri sürelen Deniz Büyükçelebi arasındaki telefon görüşmelerinin imha edildiği iddialarını yalanlamadı. Bakanlığın iddiaya ilişkin bilgisi olmadığı savunan Bozdağ, “Mahkemelerin bağımsızlığı”ndan bahsederek topu hakim ve savcılara attı.

Evrensel’in gündeme getirdiği IŞİD Emiri İlhami Balı ile Ankara katliamını organize ettiği ileri sürelen Deniz Büyükçelebi arasındaki konuşmalar imha edilmesi, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu tarafından Başbakan Binali Yıldırım'a sorulmuştu. Soru önergesine yanıt veren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Anayasa’nın 'Yargı yetkisi' kenar başlıklı 9. maddesinde, yargı yetkisinin Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılacağı, 'Mahkemelerin bağımsızlığı' kenar başlıklı 138. maddesinde, hâkimlerin görevlerinde bağımsız oldukları; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanî kanaatlerine göre hüküm verecekleri, hiçbir organ, makam, merci veya kişinin, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremeyeceği, genelge gönderemeyeceği, tavsiye ve telkinde bulunamayacağı; görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılmasıyla ilgili soru sorulamayacağı, görüşme yapılamayacağı veya herhangi bir beyanda bulunulamayacağı” yanıtını verdi.

Cumhuriyet savcılarının görevlerinden bahsedilen yanıtta, işlendiği iddia edilen bir suçla ilgili delillerin takdiri ve olayın vasıflandırılması da dâhil olmak üzere soruşturma yürütülmesinin koruma tedbirlerine başvurulması ve sonucuna göre kamu davası açılmasında tüm yetki ve sorumluluk yargı mercilerine ait olduğu ifade edildi. Soruşturma aşamasında ne tür işlemler yapıldığına dair Bakanlığın bilgisi bulunmadığı iddia edilen yanıtta, IŞİD'liler arasında telefon kayıtlarının imha edilmesine ilişkin bir yalanlama ya da kabul gelmedi. (Ankara/EVRENSEL)

ÖNCEKİ HABER

Birleşik Metal-İş’ten üye profili için anket çalışması

SONRAKİ HABER

Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı ile basın toplantısında konuşuyor

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa