Birleşik Metal-İş’ten üye profili için anket çalışması

Birleşik Metal-İş’ten üye profili için anket çalışması

Birleşik Metal-İş Sendikası, üye profilini çıkarabilmek için anket çalışması başlattı.

Gelir gruplarına göre enflasyon raporları ile dikkat çeken Birleşik Metal-İş Sendikası şimdi de üye profili çıkarmaya hazırlanıyor. Üye profili oluşturabilmek için anket çalışması başlatan Sendika yönetimi, “Sendika ve akademik dünyanın, işçi sınıfının dönüşümü, sendikal politikalar, borçlanma ve gelir durumları, siyasal yaklaşımlarındaki farklılaşmalar, öncelikli sorun alanları konusunda bilimsel bilgiye erişimini sağlamayı amaçlayan bir üye kimlik araştırması başlatmış durumdayız” dedi.

Açıklamada, Birleşik Metal-İş Sendikası'nın üyelerinin gerek hak ve çıkarlarını geliştirmek, gerekse ekonomik ve sosyal sorunlarına sahip çıkmak için bilimsel temelde çalışmalar yapmayı bir görev olarak gördüğü iddia edildi ve “Bu çerçevede kapsamlı bir üye kimlik araştırması başlatıldı” denildi.

Araştırmanın sistematik örnekleme yöntemi ile tesadüfi olarak seçilmiş 1,516 üye ile gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, “Soru formu zarf içinde ilgili işyeri temsilcisi tarafından listede ismi olan üyeye teslim edilecek ve yine kapalı bir biçimde üzerine isim yazmadan temsilciye iade edilecek” denildi. (DHA)

www.evrensel.net