Danıştay’dan, faili meçhul cinayet davasında emsal karar

Danıştay’dan, faili meçhul cinayet davasında emsal karar

Danıştay 15’inci Dairesi emsal bir karar alarak, JİTEM tarafından öldürülen Ahmet Yeşilmen ailesine devletin tazminat vermesi gerektiğine karar verdi.

Cansu PİŞKİN
İstanbul

Danıştay 15’inci Dairesi, 1992 yılında JİTEM tarafından öldürülen Ahmet Yeşilmen ailesinin tazminat talebini reddeden Mardin İdare Mahkemesi’nin kararını “hukuka aykırı” diyerek bozdu. Danıştay, Yeşilmen cinayetinin 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Kanunu kapsamına girdiğini, aksinin idarece ortaya konulamadığını belirterek,  dosyayı yeniden açılmak üzere Mardin İdare Mahkemesi’ne gönderdi. 

Ahmet Yeşilmen, 1992’de Diyarbakır’dan Midyat’a doğru giderken Dargeçit terminalinden yolcu olarak binen kişilerce aracın şoförü F.A ile birlikte başından vurularak öldürülmüştü. Tanık ifadelerine göre, saldırıyı gerçekleştiren sanıklar, önce olay yerine 10 dakika mesafedeki Askeri Tabur Komutanlığına giriyor, girdikten 1 saat sonra da beyaz Renault marka bir otomobille Batman ili istikametine doğru yola çıkıyor. Yeşilmen’in ailesi ile birlikte yaşadığı evi ve bakkalının devamlı olarak telsizli şahıslar tarafından takip edildiğini söyleyen komşuları, daha önceden hiç görmedikleri bu yabancı şahısların bir süre sonra ya askeri panzere binip uzaklaştığını ya da yürüyerek karakola gittiklerini ifade etmişti. Yeşilmen’in yakınlarının aktardığına göre ise; saldırı olayı gerçekleşmeden yaklaşık yarım saat önce Dargeçit Karakolu’ndan bir cip doğrudan evlerine gelerek olayı kendilerine haber vermişti. 

DGM GÖREVSİZLİK KARARI VERMİŞTİ

Midyat Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturma sonucu, söz konusu eylemi “ideolojik nedenle öldürmek” kapsamında değerlendirerek görevsizlik kararı vermiş ve dosyayı Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) Cumhuriyet Başsavcılığı’na göndermişti. Diyarbakır DGM Cumhuriyet Başsavcılığı da, F.A ve Yeşilmen’i öldüren şahısların açık kimlik, adresinin tespit edilemediği ve eylemin silahlı terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin kesin delil elde edilemediği gerekçesiyle görevsizlik kararı verdi. Mardin İdare Mahkemesi de olayın terör ve terörle mücadele eylemi kapsamında gerçekleşmediğini öne sürerek, davacıların tazminat isteminin reddine karar verilmişti. 

İDARE MAHKEMESİ KARARI HUKUKA AYKIRI

Bunun üzerine Yeşilmen’in ailesi İdare Mahkemesi kararının hukuka aykırı olduğunu belirterek Danıştay’a başvurdu. Danıştay 15’inci Dairesi temyiz istemine konu İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiğine hükmetti.

İdare Mahkemesi’nin 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Kanunu kapsamına girmediği gerekçesiyle reddettiği kararı bozan Danıştay, mahkeme kararını hukuka aykırı buldu. Danıştay konuya ilişkin verdiği kararda, “Ahmet Yeşilmen’in ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesinden, her ne kadar davalı idarece, olayın 5233 sayılı Kanun kapsamına girmediği gerekçesiyle davacıların başvurusu reddedilmiş ise de, davacılar murisinin ölümüyle sonuçlanan olayın gelişimi, oluş şekli, meydana geldiği yer ve tarih dikkate alındığında, o tarihlerde yörede yaşanan yaygın ve yoğun benzer olayların bir sonucu olduğu, aksinin idarece ortaya konulamadığı ve bu haliyle 5233 sayılı Kanun kapsamında kaldığı kanaatine varıldığından, davacıların başvurusunun 5233 sayılı Kanun kapsamına girmediği gerekçesiyle reddi yönündeki dava konusu işlemde hukuka uyarlık ve davanın reddi yolunda verilen İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır” dedi. Danıştay’ın 12 Kasım 2015 tarihli kararı Yeşilmen ailesinin avukatı Ramazan Demir’in Nisan ayında tutuklanması ve beş ay cezaevinde kalması nedeniyle geç tebliğ edildi. 

www.evrensel.net