Fractum Regnum sergisinde dijital sanat

Fractum Regnum sergisinde dijital sanat

Sanal gerçeklik ve ışık kırılmalarına dayalı sanat anlayışı ile Ozan Türkkan'ın 'Fractum Regnum' isimli kişisel sergisi yıl sonuna kadar açık kalacak.

Vedat AYDEMİR
İstanbul

Holografi, sanal gerçeklik ve algı ile oynadığı ışık kırılmalarına dayalı sanat anlayışı ile Ozan Türkkan, ‘Fractum Regnum’ isimli kişisel sergisinde, izleyiciyi soyut dünyaya taşımayı ve kendi iç dünyasına döndürmeyi hedefliyor. Sergi, Art On İstanbul sanat merkezinde 31 Aralık’a kadar ziyaretçilerini bekliyor.

Hayatımızı kuşatan teknoloji, sanal dünyanın gerçek hayata uygulanmasıyla sanal gerçeklik kavramını ortaya çıkardı. Sanal ile gerçeğin iç içe geçtiği dijital çağ, var olan sanat anlayışının da değişmesine sebep oldu. Paris, Barselona ve İstanbul’da çalışmalarını yürüten Yeni Medya Sanatçısı Ozan Türkkan, deneysel medya ve dijital sanatlar alanında özellikle bilgisayarla yaratılmış çalışmalar ve görüntüler üzerine çalışarak mekan içinde değişen ve evrilen organik bir canlı yaratıyor, bu görüntüye eklenen 3D baskılarla beraber, izleyici algısını farklı boyutlara taşıyor.

VAROLUŞUN GEÇİCİ DOĞASININ YANSIMASI

Geometri, kendine benzeme özelliği gösteren karmaşık geometrik şekiller, doğanın algoritması ve bunun insan bilincine yansımaları üzerine araştırmaların ürünü olarak ortaya çıkan, varoluşun geçici doğasının yansıması, evrensel varlığın materyal ve bilinç olarak bir formdan başka bir forma dönüşümleri Sanatçı Ozan Türkkan’ın sergisinde somutlaşıyor.

TEK BAŞINA YÜZLEŞME DENEYİMİ SUNUYOR

Sanal gerçeklik, geleneksel sanat eserlerinden farklı olarak, çevreden bağımsız bir sanat nesnesi içermeyip belirli bir mekan için yaratılan, mekanın niteliklerini kullanıp irdeleyen ve izleyici katılımının temel bir gereklilik olduğu sanat türünü, madde ise, dış dünya ve mekanla olan ilişkiyi soyutluyor. İzleyiciyi en tanıdık olan ama mevcut bilinçle deneyimleyemediği için özüne götürüyor, kendi iç dünyasıyla tek başına yüzleşmeye sürüklüyor.

Galeri mekanını alışılmadık bir şekilde bölerek oluşturduğu ışığa dayalı enstalasyonu algıyla oynayarak gördüğümüzden farklı bir mekan ve zaman gerçekliğiyle karşı karşıya bırakan “Fractum Regnum” sergisi 31 Aralık 2016 tarihine kadar Art On İstanbul’da salı ve cumartesi günleri ziyaretçilerini bekliyor. 

www.evrensel.net