Dayanışma havada kalmasın

Dayanışma havada kalmasın

Hava iş kolunda başlatılan eylem dördüncü gününe girdi. Dün sabah 09.30 itibariyle Havaalanı dış hatlar önünde bir araya gelen THY çalışanlarının gün boyu ziyaretçileri oldu. İşçileri, Türk-iş İstanbul Şubeler Platformu, Denizciler Sendikası Başkanı Hasan Pekdemir, Türk Metal-İş, DİSK Gıda-İş Gen

‘HAVA-İŞ SATIN ALINMAK İSTENİYOR’

Eyleme Sendikal Güç Birliği Platformunun bileşini sendikalar da destek verdi. Petrol-İş Sendikası Başkanı Mustafa Öztaşkın da şunları söyledi: “Bu grev yasağı Türkiye’nin demokratikleşmesine vurulan bir darbedir. bu ülkenin demokratikleşmesi ve özgürleşmesi için mücadele eden Hava İş üyelerine yapılan bir saıdırıdır. Hava İş Sendikasını satın almaya çalışıyorlar. Bir gece yarısı  yasa tasarısı ile işçilerin emekçilerin grev hakkını ellerinden almak isteyebilirsiniz ama biz o yasayı alıp başınıza çalmayı biliriz.”

ÇAM: TÜRK-İŞ SENDİKANA SAHİP ÇIK

“THY’de işten atılmalara hayır” tişörtü giyerek eyleme katılan CHP Milletvekili Musa Çam “Bizler grev yasağına karşıyız, işten atılmalara karşıyız. Bu sorun çözülünceye kadar da bu tişörtlerimizle meclise gitmeye devam edeceğiz” diye konuştu. Türk-İş Yönetimini de Hava –İş  Sendikasına  sahip eleştiren Çam şöyle devam etti: “Size bağlı olan bir sendikaya saldırılıyor. Siz orada koltuklarınız da oturuyorsunuz. Ayağa kalkın Hava İş’e sahip çıkın, sokaklara çıkın” diye konuştu.

GÜL’E ÇAĞRI

CHP Milletvekili Süleyman Çelebi’de “THY’de grev yasağına hayır” tişörtü giyerek eyleme katıldı. Çelebi Cumhurbaşkanı Gül’e seslenerek şunları söyledi: “Sıklıkla AB standartlarında söz ediyorsunuz. Şimdi bu yasa sizin AB standartlarını mı? Yoksa arap Birliği standartlarını mı? referans aldığınızı gösterecek. Yasalara aykırı bir şekilde düzenlenen bu yasayı veto edin.”

Tiyatrocu Levent Kırca da tüm tiyatroculara, sinema sanatçılarına seslenerek “Üç kuruşun peşinden koşmayı bırakın emekçilerin işçilerin haklı mücadelesine katılın. Bu saldırı sizlere de yapılıyor. Mücadele safına katılın” dedi.

TÜM YURTTA DESTEK

Ankara’da KESK’e bağlı BTS üyesi kamu emekçileri, aynı işyerlerinde örgütlü bulunan işçilere dönük grev yasağına tepkilerini Atatürk Bulvarı üzerindeki THY Bilet Satış Bürosu önünde basın açıklaması yaparak gösterdiler. Burada konuşan BTS Genel Başkanı Yavuz Demirkol, işten atmalarla THY emekçilerine gözdağı verilmek istendiğini belirterek, “Dün grev gözcüsü önlüğü ile sendikal haklar  ve grev özgürlüğünden bahsedenler,  bugün o gömleklerini çıkartıp emekçi düşmanlığı yapıyorlar” diye konuştu. Yasa değişikliğinin Cumhurbaşkanı tarafından Meclis’e iade edilmesini talep eden Demirkol, “Başta Türk-İş olmak üzere THY emekçilerine yönelik bu saldırılara karşı sessiz kalan bütün emek örgütlerini, demokratik kitle örgütlerini ve halkımızı Hava İş Sendikası ve THY emekçileri ile dayanışmaya ve AKP’nin baskıcı uygulamalarına karşı mücadeleye davet ediyoruz” dedi.

Havacılık hizmetlerinde grev yasağı yasasına karşı Kocaeli KESK Şubeler Platformu da bir basın açıklaması yaptı. KESK Dönem Sözcüsü Yener Çalışkan, “THY’de uzun zamandır kazanılmış hakların gasbedilmeye çalışıldığı, çalışanların daha yoğun ve olumsuz şartlarda çalışmaya zorlandığı, mobbing ve her türlü baskıların uygulandığı bilinmektedir. Bu nedenle karşı karşıya kalan mevcut saldırının sadece grev hakkına yönelik değil aynı zamanda tüm emekçilerin yıllardır mücadele ile kazandıkları haklarına yönelik de bir tehdittir.” diye konuştu.

GÖREV SENDİKALARDA

Adana’da da hükümet ve THY protestosu vardı. Hava-İş Adana Baş Temsilciliği önünde bir araya gelen Hava-İş üyelerine sendikalar ve demokratik kitle örgütü temsilcileri ile TÜMTİS Genel Başkanı Kenan Öztürk destek verdi. Hava-İş Adana Temsilcisi Bülent Koçder, kararın Türkiye demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçtiğini söyledi. THY çalışanlarının grevle hükümetin ve THY’nin oyununu deşifre ettiğini belirten Koçder,  “Şimdi asıl görev konfederasyonlar ve her iş kolundan sendikalara düşmekte; grev hakkına yönelik saldırıya karşı gerçek bir yanıt vermek için üstlerine düşeni yapmaya girişmelidirler. Bunun ilk adımı da THY’ye geri adım attıracak ve hükümeti grev yasağından caydıracak güçle Hava-İş’in yanında mevzilenmektir” dedi.

DARBE ÜRÜNÜ

KESK Dersim Şubeler Platformu, yaptığı basın açıklamasıyla THY’nin tutumunu kınadı. Bartın’da GMİS, TEKSİF, Eğitim Sen, SES ve BES yaptıkları ortak açıklamayla hükümetin hava iş kolunda grevi yasaklamasına tepki gösterdi. (HABER MERKEZİ)


AKP’Lİ KÜLÜNÇ: THY’NİN BÜYÜMESİ İÇİN GREV YASAĞI

Havacılık sektöründe grev yasağı getiren yasanın teklifini veren AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk, itiraf niteliğinde bir açıklama yaptı. Külünk, TV8’de yayınlanan bir programda havacılık sektöründe grev yasağı için THY yönetiminin TBMM’ye başvurduğu mesajını verdi. Külünk, “Neden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sürerken grev yasağının havacılık sektöründe de uygulanması için yasa teklifi verdiği” sorusu üzerine, “Neden THY yönetimi milletin iradesine başvurma ihtiyacı hissetti. Ne oldu ki, emeğin yönetenleriyle THY yönetimi arasında hangi gerginlikler, hangi iletişimsizlikler ortaya çıktı ki, milletin meselelerinin çözüm merkezi olan milletin iradesine başvurma ihtiyacı hissetti” dedi. Külünk, bu sözler üzerine peş peşe yöneltilen “Grev yasağı için THY yönetimi mi size başvurdu” sorularına net yanıtlar vermekten kaçındı. Grev yasağının, “THY’nin büyümesine engel olmak isteyenleri” önleyeceğini de öne süren Külünk, “Yumruk sallayarak, yakarak ve yıkarak sendikacılık yapma dönemi bitmiştir artık dünyada” dedi. (HABER MERKEZİ)


‘DARBECİLERLE AYNI ZİHNİYET’

DİSK’e bağlı Sosyal-İş hava işkolundaki grev yasağının toplusözleşme hakkına vurulmuş ağır bir darbe olduğunu belirtti. Sosyal-İş’ten yapılan açıklamada, “Dün grev hakkı postallar altında çiğnenirken, bugün yasa marifetiyle iğdiş edilmektedir. Bu yasanın kabul edilmesi için el kaldıran herkes, 12 Eylül darbecileri ile aynı zihniyeti taşıdıklarını gözler önüne sermiştir” denildi. Hukuk dışı olanın grev değil, grev nedeniyle 305 işçinin işine son verilmesi olduğu kaydedilen açıklamada, “Bugün havada yaşanan bu aymazlık, hak hukuk tanımazlık, yarın ‘iniş-izni’ dahi istemeksizin ‘karadaki’ tüm hak ve özgürlükleri yok etmek için harekete geçebilecektir. Havadaki bu yasağın gölgesi, ‘karadaki’ herkesin üzerindedir” ifadeleri kullanıldı. ABDULLAH GÜL’E ÇAĞRI

Maden-İş Yönetim Kurulu, hava işkolunda grev yasağı getiren yasanın veto edilmesi için Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e çağrı yaptı. Sendikadan yapılan açıklamada, işten çıkarılan işçilerin de geri alınması talep edildi. Açıklamada, grev yasağı getiren yasanın Anayasa’ya ve Türkiye’nin imzaladığı uluslar arası sözleşmelere aykırı olduğu belirtilerek, “İleri demokrasiye geçildiği belirtilen bir Türkiye’de böyle bir yasak kabul edilemez” denildi. Grev yasağının sendikal hakların geriye götürülmesi anlamına geldiği ifade edilen açıklamada, Cumhurbaşkanı yasayı veto etmeye çağrıldı. DTK’DAN THY GREVİNE DESTEK

DTK Sosyal Politikalar Komisyonu yaptığı açıklamayla THY grevine destek verdi. AKP’nin, Kürt sorununda demokratik barışçıl çözümü yerine savaşta ısrar ettiği vurgusu yapılan açıklamada, AKP’nin hak isteyen bütün toplum kesimlerine saldırmaktan geri durmadığı söylendi. İktidarın, kadın düşmanlığını kürtaj yasağı tartışmaları ve kadın bedenine dil uzatarak gösterdiği ifade edilirken, “THY grevinin yasaklanması ve çalışanların işten atılması iktidarın emek düşmanı yüzünü bir kez daha göstermiştir” denildi. DTK’nın, THY yönetiminin emek düşman politikalarına karşı grev hakkını kullanan Hava-İş Sendikası ve işten atılan işçilerle dayanışma içerisinde olduğu vurgulanırken, “Halkımızı Kürt’e, kadına, emekçiye düşman olan AKP iktidarına karşı demokrasi, barış ve insanca yaşam için birlikte mücadeleye çağırıyoruz” denildi.

www.evrensel.net