Barış akademisyenleri memurluktan çıkarılmak isteniyor

Barış akademisyenleri memurluktan çıkarılmak isteniyor

Marmara Üniversitesi’nde görev yapan 32 barış akademisyeni hakkında ‘devlet memurluğundan çıkarılma’ kararı verildi.

Marmara Üniversitesi’ndeki 32 barış akademisyeni hakkında başlatılan disiplin soruşturmasında, soruşturma komisyonu akademisyenlerin devlet memurluğundan çıkarılmasını önerdi. Karar rektörlük tarafından da uygun bulanarak, onay için YÖK’e gönderildi.

Birgün’den Rabia Yılmaz’ın haberine göre, soruşturma komisyonu üyeleri Prof. Dr. Turan Yıldırım, Prof. Dr. Ahmet Gökcen, Prof. Dr. Selami Kuran, Prof. Dr. Mehmet Akman ve Prof. Dr. Talat Canbolat tarafından hazırlanan komisyon raporunda şöyle denildi:
“Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 13/01/2016 tarih ve 61-1555 sayılı yazısına istinaden hakkında yürütülmekte olan soruşturma sonucunda; 657 sayılı Kanunun 125. maddesi uyarınca soruşturma komisyonu tarafından oyçokluğu ile bildiride imzası bulunan hakkında ‘Devlet Memurluğundan Çıkarma’ cezasını uygun görmüştür. Marmara Üniversitesi Rektörlüğü de soruşturma komisyonunun görüşünü uygun bularak aynı Kanunun 126. maddesinin 2. fıkrası uyarınca karar vermeye yetkili Yüksek Disiplin Kurulu olarak soruşturma dosyası Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na sunmuştur.” (HABER MERKEZİ)

www.evrensel.net