'Gizli Hizmet Giderleri' hakkında soru önergesi verildi

'Gizli Hizmet Giderleri' hakkında soru önergesi verildi

HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım, 'Gizli Hizmet Giderleri' hakkında Meclis'e soru önergesi verdi.

Halkların Demokratik Partisi Van Milletvekili Nadir Yıldırım, "Gizli Hizmet Giderleri" hakkında Maliye Bakanı Nabi Ağbal'a cevaplaması için soru önergesi verdi.

HDP'nin "Gizli Hizmet Giderleri" hakkında Maliye Bakanı Nabi Ağbal'ın cevaplaması için verdiği soru önergesinin metninde, bakanlıkça açıklanan 2016 Kasım ayı bütçe uygulama sonuçlarına göre, Kasım ayında "Gizli Hizmet Giderleri" kaleminden yapılan harcamaların önceki aylara kıyasla oldukça yüksek rakamlara ulaştığı vurgulandı. Metinde 2016 Ekim ayında güvenlik ve savunmaya yönelik mali malzeme ve hizmet alımları için 477 milyon TL harcanmış iken, Kasım 2016 ayında ise bu kaleme 837 milyon TL harcandığı vurgulandı. Bu harcamaların en çok silah, araç, gereç ve savaş teçhizatı alımı için yapıldığı da belirtildi.

Önergede şu sorular yöneltildi: 

1. Bakanlığınız bütçesinden ilgili kurumlara aktarılan bütçe oranları nelerdir? Bu oranların 2016 yılı aylarına dağılımı ne şekildedir?
2. Bütçe uygulamaları; kalkınma planları ve yıllık programlarda belirlenen hedefler ile uyumlu mudur? Eğer uyumlu ise hangi ihtiyaçlara binaen yıl içerisinde takip eden iki ay arasında (Ekim-Kasım) belli kalemlerde neredeyse iki katı artış gerçekleşmiştir?
3. Güvenlik ve Savunmaya yönelik mal, malzeme ve hizmet alımlarında son yıllarda gerçekleşen artışın, medyaya yansıyan ‘’Çöktürme Planı’’yla ve MGK Kararlarıyla ilişkisi var mıdır?
4. ‘Gizli Hizmet Giderleri’ nin kalemleri nelerdir? (HABER MERKEZİ)

www.evrensel.net