İzmir Barosu, KHK’ler ve savunma hakkını tartıştı

İzmir Barosu, KHK’ler ve savunma hakkını tartıştı

İzmir Barosu tarafından düzenlenen panelde, OHAL döneminde KHK'ler ile avukatların kısıtlamalarla karşı karşıya kaldığı ifade edildi.

İzmir Barosu’nun düzenlediği, “KHK’ler Türkiyesi’nde Savunma Hakkı” başlıklı panelde konuşan Türkiye Barolar Birliği Başkan Vekili Berra Besler, Meclise sunulan Anayasa değişikliği teklifinin bütün gücü elinde toplayan bir tek adam rejimi önerdiğini belirtti.  

Panelin açılış konuşmasını yapan Baro Başkanı Aydın Özcan, ikinci Olağanüstü Hal ve KHK’lerin doğrudan avukatlık mesleğine yönelindiğini, mesleğin adeta itibarsızlaştırıldığını ve birçok kısıtlama ile karşı karşıya kaldıklarını belirtti. Özcan, “Şimdi de başkanlık sistemi getirilmek isteniyor. Türkiye’ye baktığımızda yeni dönemde de kuvvetler ayrılığı ilkesinden hızla uzaklaşıldığı, tamamen yürütmenin güdümüne giren bir yargı ve yasama organıyla karşı karşıya kalacağımız aşikar. Böyle bir dönemde bugün yapılacak olan bu paneli çok önemsiyoruz. Çünkü gerçekten hukukun üstünlüğünü yargı bağımsızlığını savunan veya savunabilen sadece barolar kaldı. Biz hukukçular olarak gerekli yükümlülükleri üzerimize alıyoruz ve bu anlamda çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi. 

GERÇEĞE ULAŞMANIN TEK YOLU 

Panelin düzenleyicilerinden Türkiye Barolar Birliği’nin Başkan Yardımcısı Avukat Berra Besler, OHAL KHK’larının Anayasadaki kriterler bir yana itilerek çıkarıldığını, kapsam ve amacını aştığını, yargı ve meclis denetiminden uzak tutulduğunu belirtti. Besler, “İşkence iddiaları, cezaevlerindeki ölüm ve intihar vakalarının nedenleri, işten çıkarılan, meslekten atılan, malvarlığına el konulan on binlerce insandan hangilerinin suçlu hangilerinin masum olduğu gibi konularda gerçeğe ulaşmanın tek yolu bağımsız ve tarafsız mahkemelerdir” dedi. 

Geçen hafta Meclise sunulan Anayasada Değişiklik Teklifi ile ilgili olarak Besler, teklifte önerilen sistemin kuvvetler ayrılığına, denetim ve denge mekanizmalarına son verdiğini, bütün gücü elinde toplayan bir tek adam rejimi önerdiğini belirtti. 
Besler, “Bu tekliften hukuk devleti, bağımsız yargı, demokrasi ve toplumsal huzur çıkamayacağı aşikardır. Metnin Anayasanın değiştirilemez maddelerine de aykırı olduğu açık ve nettir” dedi.   

Ardından gerçekleştirilen panelde, Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu konunun Anayasal boyutunu eler alırken, Av. Doç. Dr. Devrim Aydın da “OHAL rejiminde Soruşturma ve Kovuşturma” sunumunu gerçekleştirdi. 

Prof. Dr. Zehreddin Aslan, “KHK’lerda yer alan bireysel işlemlere karşı başvuru ve yargı yolları” ile ilgili sunum yaparken, Emekli Hakim Oğuz Özkan, 12 Eylül döneminde 1402 sayılı sıkıyönetim yasası ile ilgili uygulamaları hakkında verilen kararları anlattı.(İzmir/EVRENSEL)          
 

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Aralık 2016 14:50
www.evrensel.net