‘Cumhurbaşkanına devlete biçim verme yetkisi veriliyor’

‘Cumhurbaşkanına devlete biçim verme yetkisi veriliyor’

Başkanlık sistemini değerlendiren Prof. Dr. Ali Murat Özdemir, teklifin cumhurbaşkanına devleti biçimlendirecek kadar geniş yetki tanıdığını söyledi.

Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Prof. Dr. Ali Murat Özdemir, önümüzdeki Salı günü Meclis Anayasa komisyonuna getirilmesi beklenen Başkanlık sistemi teklifine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Teklifin Cumhurbaşkanlığına devlet biçimlendirecek kadar geniş yetkiler verdiğine dikkat çeken Özdemir, “Bu teklife göre Cumhurbaşkanı bir bakanla otururken 'Oğlum sen artık yoksun. Seni de, bakanlığını da kaldırdım' diyebilecektir” dedi.

Türk Sosyal Bilimler Derneği (TSBD), AKP ve MHP'nin anayasa teklifinde bulunduğu başkanlık sistemine ilişki bir panel düzenledi. Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nde dün akşam yapılan panelde Hacettepe Üniversitesi Kamu Hukuku Bölümü'nden Prof. Dr. Ali Murat Özdemir sunum yaptı. Prof. Dr. Korkut Boratav'ın da arasında bulunduğu birçok akademisyen de paneli takip etti.

Prof. Dr. Ali Murat Özdemir, konuşmasında başkanlık teklifine ilişkin bazı tespitlerini aktardı. Yedek milletvekilliğinin başlı başına incelenmesi gereken ilginç bir buluş olduğunu söyledi. Yedek milletvekilliğini futboldaki yedek kulübesine benzeten Özdemir, “Bu müessese çok kıymet verilen milli iradeyi sadece bir kereliğine kullanılabileceği, değiştirilemeyeceği öngörüsü açısından ilginçtir. Biz Türkiye'de biçimsel bir demokrasi olduğunu hep söylüyoruz ama bu ilk kez Anayasa'da kendine yer buluyor. Milletvekilleri 5. maddede milletin seçtiği değil, partilerin meclise getirdiği kişiler gibi sunulmaktadır. A partisinin milletvekilinin başına bir haller gelmesi durumunda yedek milletvekili göreve getirilecektir” dedi.

ÜLKE TARİHİNE DÜŞMAN ANAYASA TEKLİFİ

Anayasa teklifindeki sıkça yapılan vesayet vurgularına dikkat çeken Özdemir, zeminsiz gerekçesiz ve niteliksiz vesayetçi anlayış nosyonunun bir terör örgütü ile kurtuluş savaşını aynı yere koyduğunu söyledi. Türkiye’deki tüm anayasaların toplum ve temsilcileri tarafından değil, vesayetçi zihniyete sahip elitler tarafından toplumu hizaya çekmek için hazırlandığının iddia edildiğini aktaran Özdemir, “Sanki 1921'den önce bizde İsviçre Anayasası gündemdeydi, bu kısıtlandı. Bu metni oluşturanlara şu söylenmeli; tarihine bu kadar düşman olduğunuz bir ülkenin anayasasını oluşturma gayreti içerisine girmemeniz hepimizin hayrına olacaktır” dedi. Güçler ayrılığı müessesesinin Anayasa teklifinin genel gerekçesinde kendine yer bulamadığını ifade eden Özdemir, bu kanun teklifinin güçlerin Cumhurbaşkanında birleşmesini hedeflediğini söyledi. Özdemir, Meclis'in yetkilerinin önemli bir kısmının Cumhurbaşkanı'na aktarıldığını dile getirdi.  

CUMHURBAŞKANI KARARNAMESİ

Teklif hükümet edecek yeni kurum olan Cumhurbaşkanlığı için yeni bir düzenleyici enstrüman önerdiğine dikkat çeken Özdemir, bunun da Cumhurbaşkanlığı kararnamesi olduğunu söyledi. Özdemir, “Diyebilirsiniz ki; ne olacak, parlamenter demokraside de Kanun Hükmünde Kararname (KHK) var. Ancak KHK bir yetki kanununa dayanır, süresi bellidir,  ne maksatla kullanılacağını bu yetki kanununda yazarsın. Oysa Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine baktığımız zaman bir yetki kanunu falan söz konusu değil. Anayasa teklifinde bu kararnameler kanunla çelişemez diyor. Ancak kanunun düzenlemediği alanlarda bu kararname düpedüz kanun olacaktır. Bu o kadar güçlü bir enstrümandır ki, Olağanüstü Hal başlıklı 119. madde gereksiz hale gelmiştir. Sürekli bir OHAL düzenine çevirmiştir. Burada Meclis'e karşı sorumluluğu olmayan bir yapı OHAL'i kafasına estiği yerde ilan eder. 'Süpercumhurbaşkanı' olacak ki şıpıdık terliklerle, evinde bir kararname yazdırabilecektir” diye konuştu.

BAKANLIKLARA KALDIRMA DEĞİŞTİRME YETKİSİ

Ali Murat Özdemir,  Bakanlık gibi merkezi devlet kurumlarında Cumhurbaşkanılığına geniş yetkiler verildiğini belirterek, Cumhurbaşkanılığına verilen geniş yetkiler içerisinde en vahiminin biçim belirleme iktidarı olduğunu söyledi. Özdemir şöyle konuştu: “15. maddenin son paragrafında herhangi birşeyden bahseder gibi şöyle deniyor; 'Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri, yetkileri ile teşkilat yapısı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenir.' Bu ancak ve ancak Meclis'e ait olabilir. Amerika'da da öyledir. Ancak bu teklife göre Cumhurbaşkanı bir bakanla otururken “Oğlum sen artık yoksun. Seni de, bakanlığını da kaldırdım” diyebilecektir. Bu diyaloğun gerçekleşmesi mümkün olacak. Aynı maddede 'merkezi idare kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarının yetki, görev ve sorumlulukları Cumhurbaşkanı kararnamesi ile düzenlenir' diyor. Hatta bununla da yetinmiyor 14. maddede üst düzey kamu kurum ve kuruluşlarının görevlileri de böyle belirleniyor.” (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Aralık 2016 13:18
www.evrensel.net