Eğitim nedir ki?

Eğitim nedir ki?

Tüm Öğrenci Velileri Dayanışma Derneği İzmir Şube Başkanı Orhan Yüce, eğitimde neden başarılı olunamadığını yazdı.

Orhan YÜCE
ÖVDER Şube Başkanı/İzmir

OECD örgütünün üç yılda bir yaptığı PISA sınav sonuçlarını açıklamasının ardından, eğitim sistemi tartışılmaya başlandı. Tartışanların içinde hükümet yok bakanlık yok. Çünkü onların gündemi başkanlık sistemi, onlar için eğitim sistemi nedir ki?  
2000 yılından bu yana 3 yılda bir yapılan PISA sınavlarında Türkiye hep altlarda kaldı. Milli Eğitim Bakanları, eğitim kurumları sonuçları hep bir yerlere bağlayarak geçiştirdiler. Gereğini yapmadılar. Ama 2015’de yapılan PISA sınavının sonuçları bu aşağı gidişin daha da hızlandığını gösterdi.

2015’de sınava giren 15 yaş grubu çocuklarımız, 15 yıldır iktidarda olan AKP Hükümetinin yetiştirdiği çocuklardır
Proje çöplüğüne dönmüş eğitim sisteminde her bakan kendine göre eğitimi düzeltmeye kalkıştı. Her gelen bakan öncekinin yaptığını, planladığını bir kenara attı, yeni sınav sistem,yeni müfredat, yeni kitap getirdiğini söyleyerek, öğrencileri deneme tahtasına döndürdü.
Fen, matematik ve okuma becerileri ölçen PISA sınavları, okul bilgisinden önce yaşam bilgisine dayanıyor. Sınav sonuçlarını değerlendirirken, çocuklarımızı ne kadar yaşama hazırlayıp hazırlayamadığımızı tartışmak, çözümü buna göre aramak gerekir.
Siz eğitim sisteminizi sınava endeksli, ölüm, savaş din ve kin üstüne kurarsanız başarı ölçünüz PISA ölçüsünde olmaz.
Milli, manevi değerler adı altında, düşünmeyi, yorumlamayı, anlatmayı engelleyen, itaatkarlığı ve tabi olmayı önce çıkartan bir sistem kurarsanız PISA sizi ölçemez.

Elbette eğitim sisteminin tek ölçüsü PISA değil, YÖK’ün ve Milli Eğitim Bakanlığının yaptığı sınavlarda, okulların kendilerinin yaptığı sınavlarda başarı sağlanıyor mu? YGS, LYS ve TEOG gibi sınavlarda matematik, yüzde kaç, fen, Türkçe, sosyal, din kültür yüzde kaç? Bu sınavlarda da çocuklarımız çok başarılı değiller.

NEDEN BAŞARILI OLUNAMIYOR?

Eğitim sistemi bir toplumun bugün ve gelecekte nasıl bir toplum olacağını belirleyen önemli araçların başında gelir. Bilimsel değerlerin önüne dini değerleri,düşünmenin yorumlamanın önüne tabi olmayı, demokrasinin önüne itaati koyarsanız uluslararası standartlarınız diplerde kalır.

Türk eğitim sistemi geçmişte de istenilen biçimde değildi. Ama 2012’de çıkartılan 4+4+4 sistemiyle tamamen yön değiştirdi. Güneşin doğduğu yöne değil battığı yöne döndü. Böyle olunca eğitimde değerler değişti. Bu nedenle PISA bizim değerlerimizi ölçemiyor. Yetkililerimizde bunu bildiği için değerlendirme yapmıyor. Yada PISA’yı da paralelci ilan ediveriyor.

4+4+4 sistemiyle eğitim kurumları, bir terbiye, disipline etme kurumları olarak yeniden yapılandırıldı, yapılandırılıyor. Öğretmenin eğitimci değil, terbiyeci olması isteniyor. Yenisi terbiyeci olarak yetiştiriliyor.

Matematik, fen yerine dini gösterir laboratuar yerine camiyi gösterirseniz PISA sizi elbette ölçemez.

Eğitimi hizmet yerine bir işletmeye dönüştürürseniz, başarıyı yaşama değil, sınava bağlarsanız, başarıları eğitimin yüz akı olmuş okulların öğretmenlerini proje okulu adı altında sürerseniz, imam hatipleri ana, diğer okulları analık olarak değerlendirirseniz PISA ölçülerine giremezsiniz.

Vatandaştan topladığınız vergileri, eğitime ayırdığınız ödenekleri devlet okulları yerine şirketlere, yandaşlara, cemaatlere aktarıp okulların yükünü velilerin üstüne yıkıp, okullar arasında uçurumlar yaratırsanız PISA sizi ölçemez.
Eğitim sistemi ülke sistemiyle paralellik gösterir.

Ülkede demokrasi varsa, eğitim de demokratiktir.

Ülkede hak, adalet, hukuk varsa, eğitimde de bilimsel, laik ve çocuklarımızın yetenekleri doğrultusunda eğitim vardır.
Ülkede gelir dağılımı adaletli ise çocuklar ve okular arasında da denge vardır. 

Ülkede vatandaşlarının insan hakları değerlerine sahip çıkan bir yönetim varsa,eğitimde de çocuk haklarına sahip çıkan bir sistem vardır.

Ülke bağımsız ve kararlarını halkla birlikte kendisi verebiliyorsa, eğitim sistemi de uluslararası kurumların proje yarışları yerine, ülkenin ve toplumun ihtiyaçları doğrultusunda programlanır ve genç işsizler ordusu oluşmaz.

www.evrensel.net
ETİKETLER PISAÖVDER