TBMM Başkanlığı Demirtaş’ın sorularına yanıt verdi

TBMM Başkanlığı Demirtaş’ın sorularına yanıt verdi

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın 22 Kasım 2016 tarihinde TBMM Başkanlığı'na yönelttiği sorulara TBMM Başkanlığı’ndan yanıt geldi.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 22 Kasım 2016 tarihinde TBMM Başkanlığı'na yönelttiği soruları ve TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın imzasıyla TBMM Başkanlığından yanıt geldi.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın’ın verdiği cevapta şunlar söylendi: “Sayın Selahattin Demirtaş’ın, hakkında açılmış ceza davalarında tutuklu yargılanması yargı erkine ait bir yetkidir. TBMM Başkanlığı olarak beyanlarımızda; hukuk devletinin yanında adaletin yanında, demokrasinin yanında olduğumuzu müteaddit defalar dile getirmekteyiz ve getirmeye devam edeceğiz. Anayasa’daki kuvvetler ayrılığı ve hukukun üstünlüğü prensipleri karşısında, Başkanlığımızın yargının bu yetkisinin kullanmasına karşı bir tasarrufta bulunamayacağı malumunuzdur. Nitekim Anayasa’nın 138’inci maddesinin 2. fıkrası hiçbir organ, makam, mercii ya da kişinin yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelerde ve hakimlerde emir ve talimat veremeyeceği, genelge gönderemeyeceği, tavsiye ve telkinde bulunamayacağını hükme bağlamıştır.

Aziz Milletimizin, milli iradenin temsilcileri olan milletvekilleri; hukukun üstünlüğünü, hukuk devletini, anayasayı ve yasaları kabul ederek ve demokrasiyi tam manası ile özümsüyerek; tek bayrak, tek vatan, tek devlet ve tek millet bilinciyle ülkemizi daha ileri noktalara taşıma gayreti içinde olmalı ve olmaya devam etmelidir. 

TBMM Başkanlığı olarak, soru önergenizde belirtiğiniz hususlarda, yasaların verdiği yetki ve imkanlar dahilinde elimizden gelen gayreti ve hassasiyeti göstermekte olduğumuzu ve göstereceğimizi tekrar belirtiriz.”

Selahattin Demirtaş'ın TBMM Başkanlığı'na yönelttiği sorular
 

1- Başkanlığını yaptığınız TBMM’nin 10 milletvekilinin herhangi bir meclis kararı olmaksızın tutuklanmış olmaları hususunda herhangi bir girişimde bulunmayı düşünüyor musunuz?

2- 10 milletvekilinin halen F Tipi hücrelerde tek başına tecritte tutuluyor olmaları hakkında herhangi bir girişiminiz olacak mı?

3- Milletvekillerinin hâlihazırda dokunulmazlıkları devam ediyor olmasına rağmen, bu soru önergesi dâhil, bütün yazışmaların denetime tabi tutulmasını Meclis içtüzüğü ve Anayasa’ya uygun görüyor musunuz?

4- Meclis’in saygınlığına bir saldırı olarak değerlendirilebilecek bu uygulamaların HDP’li vekillere yapılıyor olması karşısında sessiz kalmanın parlamenter demokratik siyaseti ve parlamentomuzu hiçleştirdiğini düşünüyor musunuz?

5- Bizimle ilgili daha yargılamalar bile başlamadan kesin hüküm beyan ederek yargıyı tesir altına almaya çalışan Hükümet sözcüleri, Başbakan ve Cumhurbaşkanı beyanlarına karşı meclis başkanı olarak parlamentoya verilen adil yargılanma hakkını koruyacak tedbirler almayı düşünüyor musunuz?

6- Başkanlığını yaptığınız parlamentonun 10 üyesinin cezaevinde hangi koşullarda tutulduğunu ve ne tür uygulamalarla karşılaştıklarını yerinde incelemeyi düşünüyor musunuz? (HABER MERKEZİ)
 

www.evrensel.net