Yeni Marksist dergi: Teori ve Eylem çıktı!

Yeni Marksist dergi: Teori ve Eylem çıktı!

Aylık sosyalist teori ve politika dergisi 'Teori ve Eylem' yayın hayatına başladı.

Teori dünyasına yeni bir dergi daha katıldı: Teori ve Eylem. OHAL kapsmaında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle gazete, televizyon, radyo ve dergiler bir bir kapatılırken, kapatılmayanlar da ekonomik ve siyasi baskı altında tutuluyor. Bu koşullarda Teori ve Eylem, sosyalist yayıncılık alanına bir nebze de olsa katkı sağlama iddiasında. Aylık sosyalist teori ve politika dergisi olan Teori ve Eylem, Marksist yayıncılık geleneğini sahipleniyor. 

İLK SAYININ YAZILARI

Aralık ayında çıkan ilk sayısı çıkan dergide yer alan yazılarsa şöyle:

* “Lozan tartışmaları ve ‘yeni güvenlik konsepti’” başlıklı yazısında İhsan Çaralan, hükümetin Musul’daki askeri operasyona katılma ısrarı ve Suriye politikası ile Lozan Antlaşması’na ilişkin tarihsel referanslar arasındaki diyaloğu değerlendiriyor.

* “Eksen tartışmaları ve Türkiye” başlıklı yazısında Y. Yılmaz Karataş, Türkiye’nin AB ve yer yer ABD ile gerilen siyasi ilişkilerinden yola çıkılarak ortaya atılan “eksen değişikliği” yorumlarını ele alıyor.

* Yusuf Akdağ, “Bilim, felsefe ve insan” makalesinde, doğa ve toplum bilimlerindeki gelişmelerin Marksizm’i ve diyalektik materyalizmi geçersiz kıldığı iddialarını konu ediniyor. Akdağ, Marksizm’in bilimsel gelişmelerle çelişmek bir yana onunla doğrulandığını ve daha da geliştiğini ifade ediyor. 

* Arif Koşar, “Erik Olin Wright’ın sınıf analizinin eleştirisi” makalesinde başlığından da anlaşıldığı gibi, yaşayan en önemli sınıf kuramcılarından birisi olan Erik Olin Wright’ın yaklaşımını eleştiri konusu yapıyor. 

* “Çevre sorunu ve kapitalistlerin iki yüzlülüğü” makalesinde Serdar Derventli, Marksist bir perspektifle kapitalizm doğa ilişkisini, çeşitli sorunsallar üzerinden yorumluyor.
Teori ve Eylem’in ilk sayısının yazılarına derginin basılı halini temin ederek ya da www.teoriveeylem.net adresinden ulaşabilirsiniz. (KÜLTÜR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 15 Aralık 2016 09:03
www.evrensel.net
ETİKETLER Teori ve Eylem