Ermenek ve Soma dışında madenci yakınına iş yok!

Ermenek ve Soma dışında madenci yakınına iş yok!

Anayasa Mahkemesi, Soma ve Ermenek'te ölen işçilerin yakınına istihdam hakkı veren yasayı eşitlik ilkesine aykırı bulan mahkeme kararını reddetti.

Anayasa Mahkemesi, sadece Soma ve Ermenek’teki maden facialarında ölen işçilerin 1 yakınına kamuda istihdam hakkı veren yasayı, Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı bulan Zonguldak İdare Mahkemesinin kararını reddetti. Zonguldaklı madenci aileleri, İdare Mahkemesinin nihai kararının ardından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine gitmeye hazırlanıyor.

13 Mayıs-28 Ekim 2014 tarihleri arasında maden ocaklarının yer altı işlerinde meydana gelen iş kazaları sonucunda ölen sigortalının ailesinden 1 kişinin kamuda istihdam edilmesini öngören “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, 23 Nisan 2015’te yürürlüğe girdi. Kanun ile Soma ve Ermenek’teki maden facialarında ölenlerin eş ya da çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa kardeşlerinden birisine kamuda istihdam edilme hakkı verildi.

Zonguldak’ta çeşitli tarihlerdeki maden kazalarında hayatını kaybeden madenci ailelerinin kurduğu Zonguldak Maden Şehitleri Aileleri Derneği, Soma ve Ermenek için tanınan istihdam hakkından Türkiye’deki tüm madenci ailelerinin yararlanması için Zonguldak İdare Mahkemesinde dava açtı. İdare Mahkemesi, ara kararında Soma ve Ermenek’teki faciada hayatını kaybeden madencilerin ailelerini kapsayan düzenlemeyi Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı bularak dosyanın Anayasa Mahkemesine gönderilmesine karar verdi.

2’YE KARŞI 12 OYLA REDDETTİ

Anayasa Mahkemesi, Zonguldak İdare Mahkemesinin sadece Soma ve Ermenek’te ölen maden işçilerinin yakınlarına kamuda istihdam hakkı verilmesinin Anayasa’nın 2. ve 10. maddelerine aykırı olduğu görüşünü, 2’ye karşı 12 oyla, oy çokluğuyla reddetti. Anayasa Mahkemesi gerekçeli kararında şu iddia edildi: “Çok sayıda işçinin hayatını kaybettiği Soma ve Ermenek maden kazalarının sebep olduğu ve ciddi boyutlara ulaşan sosyal ve ekonomik etkilerinin giderilebilmesi amacıyla öngörülmüş kuralın uygulanmasında, sözü edilen yerlerdeki kaza tarihlerinin dikkate alınması bir keyfilik içermediği gibi anayasal ilkeleri ihlal eder nitelik de taşımamaktadır.”

Karşı oy veren Anayasa Mahkemesi üyeleri Osman Alifeyyaz Paksüt ile Muammer Topal ise görüşlerinde, sosyal devletin bu gibi durumları önceden alınacak tedbirlerle önlemesi, maddi ve manevi giderim yollarını da önceden, herkes için eşit biçimde belirlemesi gerektiğine dikkat çekerek, aynı düzenlemelerden maden kazası kurbanı diğer kişilerin de yararlanmasının sosyal hukuk devleti ile eşitlik ilkeleri gereği olduğu görüşünü belirttiler. (ZONGULDAK)

www.evrensel.net
ETİKETLER maden işçileri