TBMM Başkanlığı, anayasa teklifini komisyona sevk etti

TBMM Başkanlığı, anayasa teklifini komisyona sevk etti

TBMM Başkanlığı, AKP ile MHP'nin uzlaşıya vardığı 21 maddelik anayasa değişiklik teklifini Anayasa Komisyonu'na sevk etti. (Fotoğraf: Arşiv)

TBMM Başkanlığı, AKP ile MHP'nin uzlaşıya vardığı 21 maddelik anayasa değişiklik teklifini Anayasa Komisyonu'na sevk etti. Komisyonun teklifi ne zaman gündeme alacağı henüz belirlenmedi.

'Başkanlık Anayasası' teklifiyle öngörülen değişikler şöyle;

PARTİLİ CUMHURBAŞKANLIĞI

Anayasa değişikliği teklifinde "Cumhurbaşkanı seçilen kişinin, varsa siyasi partisi ile ilişiği kesilir" hükmü kaldırılarak partili cumhurbaşkanlığı sistemi teklif ediliyor. Teklifle TBMM'nin denetim yollarında 'gensoru' ve 'meclis soruşturması' yetkilerinin kaldırılması öngörülüyor.

BAŞBAKANLIK KALDIRILIYOR, CUMHURBAŞKANI YARDIMCILARI GELİYOR

Anayasa değişikliği teklifinde Başbakanlık makamı kaldırılıyor, yerine cumhurbaşkanı yardımcıları geliyor. Cumhurbaşkanı bir veya daha fazla cumhurbaşkanı yardımcısı atayabilecek.

Buna göre, cumhurbaşkanı yardımcılarını ve bakanları cumhurbaşkanı atayacak ve görevden alacak. Bakan olanların milletvekillikleri sona erecek. Cumhurbaşkanı Meclis dışından da bakan atayabilecek.

KARARNAME VE YÖNETMELİK ÇIKARABİLECEK

Teklife göre cumhurbaşkanı yürütme yetkisine ilişkin konularda cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve yönetmelikler çıkarabilecek.

Meclis'teki sandalye sayısının 550'den 600'e çıkarılmasını öngören teklifte, cumhurbaşkanı için kademeli bir Yüce Divan yolu öngörülüyor. Buna göre partili cumhurbaşkanı hakkında 300 oyla soruşturma istenecek, 360 oyla komisyon kurulacak ve 3'te 2 çoğunluk, yani 400 oyla Yüce Divan'a sevk edilecek. Bakanlık kurulması ya da kaldırılması Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yapılacak. Görev süresi 5+5 olarak düzenlenen Cumhurbaşkanlığı için 'doğuştan' Türk vatandaşlığı olma şartı öngören değişiklik teklifinde seçilme yaşının 25'ten 18'e indiriliyor. Teklife göre TBMM'nin yanı sıra Cumhurbaşkanı da seçimlerin yenilenmesine karar verebilecek. Teklif, yedek milletvekilliği düzenlemesini de öngörüyor.

Anayasa değişikliği teklifi, Hâkim ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun üye sayısının 22'den 12'ye, daire sayısının 3'ten 2'ye düşürülmesini öngörüyor. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Aralık 2016 15:00
www.evrensel.net