Anayasa değişiklik teklifi komisyona gönderildi

Anayasa değişiklik teklifi komisyona gönderildi

TBMM Başkanlığı, AKP ile MHP'nin uzlaşıya vardığı 21 maddelik anayasa değişiklik teklifini Anayasa Komisyonu'na sevk etti.

AKP ile MHP'nin uzlaşıya vardığı 21 maddelik anayasa değişiklik teklifini TBMM Başkanlığı tarafından Anayasa Komisyonu'na sevk edildi. Teklifte, mevcut anayasadaki "Cumhurbaşkanı seçilen kişinin, varsa siyasi partisi ile ilişiği kesilir" hükmünün kaldırılması öngörülüyor. Cumhurbaşkanına parlamentoyu feshetme yetkisi veren teklifte, Başbakanlık makamı ile Bakanlar Kurulu kaldırılıyor, yürütme organı "partili cumhurbaşkanı", "cumhurbaşkanı yardımcılığı", "cumhurbaşkanlığı kararnamesi", "cumhurbaşkanlığı yönetmelikleri" mekanizmalarından oluşuyor. 

Öngörülen sistemde cumhurbaşkanı yardımcılarının yanı sıra bakanları da atayacak ve azledecek, TBMM içinden seçilen bakanları milletvekillikleri sona erecek. Cumhurbaşkanı Meclis dışından da bakan atayabilecek. Teklifle mevcut sistemde yasama organının yürütme organını denetiminde temel yollardan olan “gensoru” ve “meclis soruşturması” yetkilerinin kaldırılması da öngörülüyor. (DİHABER)

www.evrensel.net