Aslı Erdoğan’ın çağdaş sanat çalışmaları sergileniyor

Aslı Erdoğan’ın çağdaş sanat çalışmaları sergileniyor

Yazar Aslı Erdoğan’ın hukuksuz yere süren tutukluluğuna karşı sergi açılıyor. 

Yazar Aslı Erdoğan’ın hukuksuz yere süren tutukluluğuna karşı bugün bir sergi açılıyor.  Kitapları 17 dile çevrilmiş, pek çok önemli ulusal ve uluslar arası edebiyat ödülü kazanmış, günümüz Türkçe edebiyatının en önemli isimlerinden Aslı Erdoğan için Karşı Sanat’ta düzenlenecek etkinlik, Aslı Erdoğan’ın çağdaş sanat alanında yaptığı üretimlere odaklanıyor.

Daha önce Aslı Erdoğan’la iki ayrı çağdaş sanat çalışması yapmış olan Beral Madra ve Feyyaz Yaman, özelde Aslı Erdoğan’a yapılan haksızlığa, genelde ifade özgürlüğünün gaspına karşı yan yana iki Aslı Erdoğan sergisiyle  (“Kendi Portresi” ve “Eksik Olan”) sanatçıya destek veriyor. Aslı Erdoğan’ın, “Kendi Portresi” sergisinde yer alan işini ve Karşı Sanat’ta düzenlenen “Eksik Olan” sergisinde yer alan çalışmasını bir araya getiriyor.

BÜTÜN KİMLİKLERE KENDİNİ SINAMASINI DA ÖNERİYOR

Beral Madra, Erdoğan’ın “Kendi Portresi” çalışmasını şöyle anlatıyor; “Kendi Portresi” sergisi sanatçının kendini doğrudan doğruya yapıtın öznesi olarak sunduğu işler üstüne yoğunlaşıyordu. Bu tür yapıtlarda sanatçı izleyici ile aracısız bir ilişki kurar. Keşfetmeye, yorumlamaya ya da eleştirmeye çalıştığı alanlara kendini yerleştirerek, dolaysız anlatım, kişisel deneyim ve içten katılım gibi ilkeleri öne çıkarır.

Aslı Erdoğan’ın 13 bölümden oluşan ve adeta şiirsel bir günlük gibi sergilenen metninde kendisine ilişkin gerçeği ayrıntılı bir çözümlemeyle arıyor. Sergi, kimliğini siyasal yönlendirmeler, yapay tüketim ve elektronik imajlarda arayan ve bulduğunu sanan topluma, gerçek kimliğini bulması için çekinmeden kendi yüzüne bakmasını ve bir sanatçı gibi yüreklilikle imgelemindeki bütün kimliklere kendi kimliğini yerleştirip kendini sınamasını da öneriyordu. Aslı Erdoğan’ın metni tam da bu sınamaya denk düşen bir anlatım sunuyor. Kendini sınama yaşadığımız coğrafyada günümüz siyasal-toplumsal-kültürel durumu kavramak ve değerlendirmek için kestirme bir yoldur; Erdoğan’ın bu metni bizim için bu yolu gösteren bir belgedir.”

EGEMENİN ŞİDDETİ KARŞISINDA ASLI’NIN YÜREĞİ

Feyyaz Yaman ise “Eksik Olan”ı şöyle tanımlıyor;  “Aslı Erdoğan, 2003 yılında 19 Eylül – 18 Ekim tarihleri arasında Karşı Sanat Çalışmalarında düzenlenen “Eksik Olan” sergisinin katılımcı sanatçısıydı. Bir metin ve Papirus çalışmasıyla sergiye katılmıştı. Aynı tarihlerde İstanbul Bienali’nin Dan Cameron tarafından düzenlenen “şiirsel adalet” başlıklı sergisine cevaben hazırlanmış bu sergide yer almıştı. Serginin işaret ettiği, Mezopotamya’da yaşanan ilk büyük savaşın (2003 Irak) evrensel egemen şiddetin uygarlık ve özgürlük adına işlenen vahşetin şiirsellikle ele alınmasının “oximoron” luk olduğuna yönelik bir uyarıydı. O tarihten bu yana, giderek artan bir dozda, bir dünya felaketine doğru savruluyoruz. Her geçen gün, yargıçların terazisi daha hilebaz, daha iki yüzlü ve çıkarcı, bir umursamazlıkla yargının kılıcını savurup, kesip biçiyor. Ve egemenin şiddeti karşısında Aslı’nın yüreği, mağdurun çığlığı, vicdanı olarak haykırıyor.

 Ama bilinmelidir ki, tek yürek olmuş binlerce yüreği kefesine koyarak terazinin, halkın adaletini, anayasallaştıracağı günler gelecektir.

 Mazlum halkların yüreğini yargılayacak bir inanç, bir din, bir hukuk yoktur. Sanatın yüreği susturulamaz.”

Aslı Erdoğan’ın yazılarıyla içeriğine katkıda bulunduğu serginin açılışında sanatçı dostları bir basın açıklaması yapacaklar.

Aslı Erdoğan için yeniden “Kendi Portresi”  ve “Eksik Olan”  sergileri 10-16 Aralık arasında Karşı Sanat’ta görülebilir. (KÜLTÜR SERVİSİ)d

Son Düzenlenme Tarihi: 10 Aralık 2016 13:33
www.evrensel.net