Üniversiteye ‘disiplin’ geldi (!)

Üniversiteye ‘disiplin’ geldi (!)

Eğitim Sen, Yükseköğretim disiplin hükümlerini düzenleyen yasaların, AYM'nin iptal ettiği disiplin yönetmeliğinin bile gerisinde olduğunu söyledi.

Yükseköğretim disiplin hükümlerini düzenleyen maddeler içeren torba yasa Resmi Gazete’de yayımlandı. Eğitim Sen, yasada yer alan hükümlerin Anasaya Mahkemesi’nin iptal ettiği disiplin yönetmeliğinin bile gerisinde olduğuna dikkat çekti. Yeni düzenlemeye göre disiplin soruşturmaları akademisyenlerin tepesinde Demokles’in kılıcı gibi sallanacak.

Anayasa Mahkemesi 2015 yılının Ocak ayında yükseköğretim alanına dair 33 yıl yürürlülükte olan disiplin yönetmeliğinin iptaline karar verdi. Ortaya çıkan hukuki boşluğa rağmen akademisyenler hakkında soruşturmalar devam etti. Bu sırada Meclis’te yükseköğretim disiplin hükümlerine ilişkin yasa hazırlıkları yapıldı. Eğitim Sen’in müdahalesiyle kimi değişiklikler yapılsa da, iptal edilen yönetmeliğin bile gerisinde hükümler içeren düzenleme geçtiğimiz günlerde torba yasa içerisinde yasalaştı.

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye ilişkin Eğitim Sen yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, üzenlemede yer alan disiplin hükümlerinin üniversiteler üzerindeki baskıyı ciddi ölçüde artıracağı belirtilerek, şunlar ifade edildi: “Üstelik her fırsatta ‘darbecilerle mücadele’ diyenler, ‘tarihin çöplüğüne atılması gereken’ 12 Eylül ürünü 2547 sayılı Yükseköğretim Yasası’nı yasakçı, baskıcı yeni araçlar ile güçlendirerek korumayı tercih etmiştir. OHAL ve KHK’larla birlikte disiplin hükümleri incelendiğinde AKP, tüm güvenlikçi disiplin yöntemlerini kullanarak üniversiteleri zapt edecek, üniversitelerde bilimsel özgürlüğü tamamen ortadan kaldıracak bir düzenlemeye imza atmıştır. ”

DÜZENLEME NELER GETİRİYOR?

Yeni düzenlemede “disiplin cezası gerektiren fiiller” sıralanırken, “657 sayılı kanundaki fiillere ilave olarak” denilmesi dikkat çekti. Yani akademi kurumsal özerklik ve bilimsel ilkeler çerçevesinde daha geniş bir özgürlük alanı beklenirken, diğer kamu görevlileri ile aynı statüde değerlendirildi. Aynı zamanda grev, iş yavaşlatma gibi sendikalar eylemler de disiplin cezası ile karşı karşıya kalmasının önü açılıyor.

Üstelik 657 Sayılı yasada bile yer almayan bir hüküm ile zamanaşımı süresinin ucu  açık hale getirildi. Böylelikle akademisyenler sürekli disiplin baskısı altında bırakılıyor. Düzenlemede yer alan başka bir hükme göre, soruşturmaya maruz kalan kişi yargı tarafından aklansa dahi idare tarafından aynı suçlamayla yeniden ceza almasının önü açılıyor. Böylelikle hem yargı kararlarının etrafından dolanılıyor, hem de bir akademisyene yıllarca aynı gerekçeyle soruşturmalar açmanın önü açılıyor.

Uyarı ve kınama cezası dışındaki diğer cezalarla ilgili fiillerde YÖK Başkanına doğrudan soruşturma açabilme yetkisi veriliyor. Vakıf üniversitelerindeki öğretim elemanları için “kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına” denk düşen fiiller için “birden fazla ücretten kesme cezası” getirilerek, vakıf üniversitelerindeki akademisyenler üzerindeki baskı arttı. (Ankara/EVRENSEL)

www.evrensel.net
ETİKETLER Eğitim SenYÖK