Uğur Mumcu Mahallesi’nde park alanı imara açıldı

Uğur Mumcu Mahallesi’nde park alanı imara açıldı

İBB geçen dönem CHP Meclis Üyesi İbrahim Doğan, Uğur Mumcu Mahallesi’nde park ve ağaçlandırma alanının imara açıldığını yazdı. (Fotoğraf: Arşiv)

İbrahim DOĞAN
İnşaat Mühendisi/İstanbul Büyükşehir Belediyesi Geçen Dönem CHP Meclis Üyesi

Çevre Şehircilik Bakanlığı Kartal 2 No’lu Gecekondu Önleme Bölgesinde, 2890 adada kısmen konut, büyük bir kısmı park ve ağaçlandırılacak alanı imara açarak “Mesleki eğitim alanı” yapılması için plan tadilatı yapmıştır. Söz konusu alanla ilgili plan değişikliği kararı 16.11.2016 tarihinde resen onaylanmış ve 28.11.2016 tarihinde Çevre Bakanlığınca bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır. Uğur Mumcu Mahallesi’nde park ve ağaçlandırma alanı imara açıldı.

Bu alan TEM bağlantı yolunun doğu kısmında kalmakta olup, yoğunlukla çam ağaçlarının bulunduğu  bir alandır. Çevre Şehircilik Bakanlığının yaptığı plan düzenlemesinde bu alanda mesleki eğitim ve yurt yapılacağı belirtilmektedir. 2890 ada, 2 parsel ve komşuluğunda bulunan tescil dışı alanda çam ağaçları yoğun olarak bulunmaktadır. Toplam alanı 11 bin metrekaredir. Böylesi bir alanda ne sebeple olursa olsun yapılacak bir yapılaşma ile ağaçların yok edilmesi kaçınılmazdır. Doğal bir park alanının bulunduğu yerde yapılaşmaya gidilmesi çılgınlıktır. Daha önce de (yaklaşık 4 yıl) bu bölgede yangın çıkmıştı, ancak erken yapılan müdahale ile bir felaket önlendi. Yine aynı bölgede o süreçte bir kısım ağaçlar kesilerek bu alanın yakınında dini tesis yapıldı. Söz konusu arazinin olduğu Uğur Mumcu Mahallesi’nde meslek lisesi mevcuttur. Ayrıca aynı mahallede ağaçların olmadığı park alanları da daha önce imara açılarak konut ve ticaret amaçlı düzenleme yapılarak özel firmalara rant sağlandı. Bu ne yaman çelişkidir ki şimdi de ağaçların yoğun olduğu park ve yaşam alanlarımız yok ediliyor ve yağmalanıyor. 

Böyle bir planlamayı kabul etmek insanların aklı ile oynamaktır. Zira şimdi eğitim alanı diyecekler, arkasından bölgenin tamamını yapılaşmaya açarak rant uğruna talan ve yağma yapacaklar. Merkezi Hükümet ve Çevre Bakanlığının yaptığı bu yaşam alanlarını yok etme çalışması, siyasi ve ticari bir anlayıştır. 

Dolayısı ile yapılan 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli plan değişikliği yasalara, hukuka, plan ilkelerine ve kamu yararına aykırıdır. Hiç bir vicdani siyaset bunu kabul etmez. Çevreye duyarlı, yaşam alanlarına sahip olma iddiasında olan kurumları bu alanı yerinde görüp, bölgeye sahip çıkmaya davet ediyorum.

Netice itibarı ile; AKP iktidarının doğal çevreyi ve yaşam alanlarımızı yok eden politikalarına karşı kamunun (halkın) hak ve hukukunu korumak adına, demokratik ve siyasi irade göstermeliyiz. Bu yanlış siyasal, politik, rantiyeci anlayışa dur demeliyiz. Aksi halde yarın geç olabilir. Sonuçta bu ilçede yaşayan bir vatandaş olarak gerekli yasal itirazlarımı yapacağımı belirtiyorum.

www.evrensel.net