Çiftçiye yine yoksulluk düştü

Çiftçiye yine yoksulluk düştü

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Meclis Genel Kurulundaki tarım bütçesi görüşmelerinde çiftçinin payına yine yoksulluğun düştüğünü söyledi.

Meclis Genel Kurulunda, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bütçesi görüşüldü.

2016 yılında 11.6 milyar lira olan tarım destekleme bütçesi 2017 yılında 12.8 milyar liraya yükseltildi.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, 2017 bütçesinden çiftçiye yine yoksulluk düştüğünü dile getirdi.

2017 bütçe giderlerinin 645.1 milyar lira olarak belirlendiğini hatırlatan Sarıbal, bütçeden faiz giderlerine 57.5 milyar lira ayrıldığını dile getirdi. Tarıma ayrılan bütçenin 12.8 milyar lira olduğuna dikkat çeken Sarıbal, “Buna göre bir avuç rantiye bütçeden yüzde 9 pay alırken, milyonlarca çiftçiye bütçeden düşen pay ise yüzde 2’de kaldı” diye konuştu.

YOKSULLUK DİZ BOYU

Türkiye’de 16 milyon kişinin geçimini tarımdan sağladığını belirten Sarıbal, “Tarımda kişi başına düşen yıllık milli gelir 3 bin 300 dolar civarındadır. Oysa Türkiye’de kişi başına milli gelir 9 bin dolar olarak tahmin edilmektedir. Bu çiftçimizin yaşamakta olduğu yoksulluğu ortaya koymaktadır” dedi.

2017 yılında uygulamaya geçilecek  Milli Tarım Modeli’nin AKP’nin 15 yıldır uyguladığı tarım politikalarının iflasının itirafı olduğuna dikkat çeken Sarıbal şöyle konuştu: “Buradaki iflasın temelinde tarımın piyasa güçlerine teslim edilmesi yatmaktadır. Piyasalaşmanın yarattığı sorunlar yine piyasa sistemi ile çözülmek istenmektedir. Ancak yanlış yanlışla doğrulanamaz. Türkiye tarımındaki çöküş piyasa sistemi var oldukça devam edecektir. 2017 yılında uygulamaya geçeceği belirtilen Havza Bazlı Destekleme Modeli kapsamında prim ödemesi desteği 7 yıldır verilmektedir. Model kapsamındaki 16 ürüne verilen prim destekleri üretimi istenilen düzeyde artıramamıştır. Çünkü esas sorun destek değil, girdi maliyetlerinin yüksekliğidir. Dünyanın en pahalı girdileriyle üretim yapmak zorunda kalan çiftçimizin rekabet edebilmesi mümkün değildir.” Üretim yerine ithalatı teşvik eden tarım politikaları nedeniyle AKP döneminde; 40 milyon ton buğday, 17 milyon ton soya, 12 milyon ton mısır, 10 milyon ton pamuk, 7 milyon ton ayçiçeği, 4 milyon ton pirinç ithalatı yapıldığı bilgisini veren Sarıbal, “AKP’li yıllarda pamuk ithalatına 16 milyar dolar, buğday ithalatına 11 milyar dolar, soya ithalatına 7 milyar dolar, ayçiçeği ithalatına 4 milyar dolar, mısır ithalatına 3 milyar dolar, pirinç ithalatına 2 milyar dolar ödenmiştir” diye konuştu.

KÜÇÜK İŞLETMELER TASFİYE EDİLİYOR

AKP’nin tarım destekleme modelinin büyük işletmeleri önceleyen, koruyan, kollayan bir sistem olduğunu söyleyen Sarıbal konuşmasını şöyle sürdürdü: “Destekler ve krediler küçük ölçekli aile işletmelerini korumak ve teşvik etmek yerine işletme büyüklüğünün artırılması için kullanılmaktadır. Ancak bu politikalar küçük üreticilerin kırdan kentlere göçü pahasına gerçekleştirilmektedir. Ancak üretimin arttığı doğru değildir. Artış gerçekleşen yalnızca iki ürün vardır; ayçiçeği ve pirinç. 2017 yılı bütçesi ne tarımsal üretimimizi artıracak, ne de çiftçimizin yaşamakta olduğu sefalete bir faydası olacaktır. Tarımın üreten bir yapıya, çiftçimizin refaha kavuşabilmesi için kendi insanımızın ihtiyaçlarına ve ülkemizin özgül iklim ve toprak şartlarına uygun olarak planlanmış; emek ve üretim odaklı bir programın uygulanması şarttır.” (EKONOMİ SERVİSİ)

www.evrensel.net