Tüzel: Grev haktır, yasaklanamaz

Tüzel: Grev haktır, yasaklanamaz

Havacılık iş kolunda çalışanlara getirilmek istenen grev yasağına karşı iş bırakma eylemine bir destek de Emek Partisi eski Genel Başkanı ve İstanbul Bağımsız Milletvekili Levent Tüzel'den geldi. Tüzel, "Grev işçilerin hakkıdır, yasaklanması kabul edilemez" dedi.Bugünkü iş bırakma eyleminin meşru ve yasal olduğunu s&o

Bugünkü iş bırakma eyleminin meşru ve yasal olduğunu söyleyen Tüzel, "Asıl meşru ve yasal olmayan, işçilerin haklarını göz kırpmadan bir gecede ellerinden almaya çalışan siyasi iktidar ve işverenin, 18 aydır havacılık iş kolunda toplu iş sözleşmesini engellemesidir" dedi.

AKP'nin havacılık hizmetlerinde grev yasağı getirilmesine ilişkin yasa teklfinin meclis gündeminden geri çekilmesi gerektiğini belirten Tüzel, "Bu yasa teklifi siyasi iktidarın sendikaları denetim altına alma ve işlevsizleştirme hamlelerinden birisidir" dedi.

Tüzel, Hava-İş sendikasıan bağlı aileleri ile birlikte 50 bini bulan 14 bin THY çalışanını ilgilendiren ve sendikal harekete karşı bir darbe niteliği taşıyan bu hak gaspı ve hukuksuzluğa seyirci kalınmaması gerektiğini ifade etti.

Yasa teklifinin TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'na görüşülmesi gerekirken İçişleri Komisyonu'nda görüşülmesinin de kabul edilemez olduğunu vurgulayan Tüzel, TBMM Başkanı da dahil Meclis'in Hükümetin noteri durumuna düşürüldüğünü belirtti.

Tüzel, milletvekili maaşlarından, tarım orman arazilerinin yağmalanmasından, kentsel dönüşüm yağmasına kadar AKP'nin hep sermaye ve kendi yandaşlarının çıkarlarını koruyan, geliştiren kanunlar çıkardığını hatırlatarak "Her gün iş cinayetlerinde beşer onar işçiler yaşamların kaybederken, neden işçi sağlığı güvenliği yasa tasarısı meclis gündemine getirilmiyor" diye sordu.

Tüzel, Hava İş sendikasının ve 14 bin işçinin mücadelesini desteklediğini belirterek "Tüm emek ve meslek örgütlerini, demokrasi güçlerini, siyasi iktidarın, Anayasaya ve uluslararası sözleşmelere
aykırı olarak getirmek istediği grev yasağına karşı haklarını korumak için mücadele eden havacılık hizmetlerinde çalışan işçilerle ve Hava İş Sendikasıyla dayanışmaya çağırıyorum" dedi. (HABER MERKEZİ)

www.evrensel.net