Erol Dora: Azınlıklar büyük sıkıntı içinde

Erol Dora: Azınlıklar büyük sıkıntı içinde

Bütçe görüşmelerinde söz alan HDP'li Erol Dora Numan Kurtulmuş’un 'gavur' ifadesini eleştirerek azınlıkların sıkıntı içinde olduğunu söyledi.

HDP Mardin Milletvekili Erol Dora 2017 Bütçe Görüşmelerinde Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesi üzerinde söz aldı. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un “gavur” ifadesini kullanmasını eleştiren ve bu ifadenin nefret söylemi içeriğini belirten Dora, “devleti temsil edenlerin bu kelimeyi kullanmasının Müslüman olmayan kimliklerin kendilerini daha da güvencesiz hissetmelerine neden olacağı aşikardır” dedi.

Siyasi, ekonomik ve toplumsal faturası son derece kabarık olacak bir tabloyla karşı karşıya olunduğunu vurgulayan Dora: “Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanlarıyla birlikte 10 milletvekili adeta siyasi rehin pozisyonunda cezaevinde tutulmaktadır. Ve biz şu anda 78 milyonu ilgilendiren bütçe tasarısını görüşüyoruz. Bu durum, görüşmelerin meşruiyetine büyük ve telafisi zor bir gölge düşürmektedir. 

'OHAL UYGULAMASINDAN DERHAL VAZGEÇİLMELİDİR' 

Ülke ekonomimizin geldiği durum ortada. Her siyasi hamlenin ekonomik bir karşılığı olduğunu, hep birlikte, en yalın haliyle hissederek yaşıyoruz. Netice itibariyle, her alanda istikrarsızlığa yol açan bu ceberrut uygulamalardan ve özellikle OHAL uygulamasından derhal vazgeçilmeli ve ülke barışına, güçlü demokrasiye, hukukun üstünlüğüne hizmet edecek çağdaş ve makul düzenlemelerin önü açılmalıdır” diye konuştu. 

'AZINLIK VAKIFLARININ MÜLKLERİ VE ARAZİLERİ İADE EDİLMELİ' 

Ermeni, Süryani, Keldani, Rum ve Musevi vakıflarına ait taşınmazlara el konulması meselesinin uzunca bir süredir Türkiye'nin önünde çözüm bekleyen önemli sorunlardan birisi olduğunu belirten Dora şöyle konuştu: “El konulmuş taşınmazların sayısı o kadar fazladır ki iade edilen mülklerin sayısı bunların yanında sembolik düzeyde kalmıştır. 

Bugün azınlık vakıflarının yaşadığı ve acil çözüm üretilmesi gereken bir sorun; vakıfların seçim yönetmeliği meselesidir. Azınlık vakıflarının yönetim kurullarının seçimini düzenleyen yönetmeliğin Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yaklaşık 4 yıldır iptal edilmiş olması nedeniyle, vakıflar birçok idari sıkıntı yaşamaktadırlar. Anayasal bir hak olan seçme ve seçilme özgürlüğünün engelleniyor olması, azınlık cemaatlerinin örgütlenme özgürlüğünü de kısıtlamaktadır. 

'HEYBELİADA RUHBAN OKULU AÇILMALIDIR'

Lozan Antlaşması’na göre, gayrımüslim azınlıkların dini ayinlerini icra etmeleri ve her türlü okul ve benzeri eğitim ve öğretim kurumları açmaları serbesttir. Anayasa’ya göre de temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası antlaşmalar tüm yasal düzenlemelerin üzerindedir. Bu bağlamda, Heybeliada Ruhban okuluna uygulanan bu yaklaşım terk edilmeli ve hukuk devleti olmanın gereği yerine getirilmelidir.”

'NUMAN KURTULMUŞ’UN “GAVUR” SÖYLEMİ GÜVENCESİZ HİSSETTİRİYOR'

Dora Numan kurtulmuş’un sözlerine ilişkin ise şunları söyledi: “Başbakan yardımcısı Sayın Numan Kurtulmuş tarafından sarf edilen ve kamuoyunu ve özellikle de gayrımüslim yurttaşları derinden inciten ve açıkça nefret söylemi niteliği taşıyan ifadelere dair de belirtmeliyim ki; Farsça “gabr” yani Müslüman olmayan sözcüğünün zamanla “kafir”e oradan da “gavur”a dönüşen ifade, aslında kendi dini dışında olanla ilgili önyargıların bir dışavurumudur. Özellikle devleti temsil edenlerin bu kelimeyi kullanmasının Müslüman olmayan kimliklerin kendilerini daha da güvencesiz hissetmelerine neden olacağı aşikardır.” (HABER MERKEZİ)

www.evrensel.net