TTB'den KHK ve OHAL tepkisi

TTB'den KHK ve OHAL tepkisi

Türk Tabipleri Birliği: 15 Temmuz'dan sonra 2 bin 341 hekim ihraç edildi.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, Antalya Tabipler Odası'nda düzenlediği basın toplantısında, darbe girişimde bulunanlara yönelik çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerin (KHK) muhalif kişilerin kamusal alandan tasfiyesine dönüştüğüne dikkat çekti.

Prof. Dr. Tükel, OHAL'in uygulanmaya başlandığı tarihten itibaren Sağlık Bakanlığı'nda 5 bin 544, üniversitelerden akademik personel olarak 3 bin 850 kişi olmak üzere kamudan toplam 79 bin 196 kişinin ihraç edildiğini hatırlattı. Sağlık Bakanlığı'ndan bin 336, tıp fakültelerinden bin 14 hekimin ihraç edildiğini belirten Prof. Dr. Tükel, sayının 2 bin 350'ye çıktığını dile getirdi.

9 Ekim'de göreve iade edilen 9 hekimle birlikte sayının 2 bin 341'e düştüğünü kaydeden Prof. Dr. Tükel, ihraç edilenlerin ülkenin ilerici kimliğini temsil eden kişiler olduğunu söyledi.

‘EMEK, DEMOKRASİ VE BARIŞTAN YANA OLANLAR HEDEF ALINDI’

Prof. Dr. Tükel, şöyle konuştu: “Bu akademisyenlerin üniversitelerinden ihraç edilmeleri bazı rektörlerin muhalifleri tasfiyesi olduğunu ortaya koymaktadır. 677 sayılı KHK'nın bizim için ayrı bir önemi var. Çünkü ihraç edilenler arasında TTB Yüksek Onur Kurulu üyeleri de var. Hekimlerin haksız yere görevden ihraç edilmeleri ne OHAL ne darbe girişimiyle ilişkilendirilebilir. Üyelerimiz Türkiye'de iyi hekimlik değerlerini savundukları, akademik özgürlük, emek, demokrasi ve barış mücadelesi verdikleri için hedef seçilmişlerdir.”

‘İHRAÇLARLA SAĞLIKTA AKSAMALAR YAŞANDI’

TTB Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, ihraçların ülkeye zarar verdiğini, sağlık hizmetlerinde yeri doldurulamaz bir boşluk oluşturduğunu dile getirdi. Halkın sağlık hizmetlerine erişiminde aksaklıklara neden olduğunu vurgulayan Tükel, “İhraçlar, özellikle belirli bölgelerde halkın sağlık hakkını engelleme noktasına gelmiştir. Kamu görevinden hukuki deliller olmadan kimse çıkartılamaz. Bir ceza ancak soruşturma sonucunda suçluluk kanıtlandığında verilir” diye konuştu. (DHA)

www.evrensel.net