Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve TBMM bütçeleri kabul edildi

Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve TBMM bütçeleri kabul edildi

TBMM Genel kurulunda yapılan bütçe görüşmelerinin 2. gününde bütçeler kabul edilmeye başlandı.

Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Sayıştay, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Başbakanlık, Kamu Denetçiliği Kurumu, MİT, MGK Genel Sekreterliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, RTÜK, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ve Hazine Müsteşarlığının 2017 yılı bütçeleri, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

T 24’ün haberine göre TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Meclis bütçesi üzerinde muhalefet milletvekillerinin "Meclisin yurt dışında itibarının zedelendiği" eleştirisinde bulunduğunu anımsatarak, TBMM'yi son dönemde çok sayıda yabancı devlet ve hükümet başkanıyla parlamenterin ziyaret ettiğini söyledi.

Meclis Başkanı İsmail Kahraman ve başkanvekillerinin de birçok ülkeye yurt dışı ziyaretinde bulunduğunu anımsatan Aydın, son olarak Sırbistan'da gerçekleştirilen Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenterler Asamblesi (KEİPA) toplantısında, Türkiye'nin dönem başkanlığına seçildiğini belirtti.

Aydın, Kamboçya'daki Asya Parlamenterler Asamblesi 9. Genel Kuruluna kendisinin de bulunduğu bir heyetle katıldıklarını hatırlatarak, burada da 2 yıllığına, ittifakla dönem başkanlığına seçildiğini anlattı.

Kurum bütçelerinin oylaması sırasında HDP Grubunun sık sık yoklama talebinde bulunması üzerine birleşimi yöneten Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, "yoklama" konusunun 24 Kasım 2016'da Genel Kurulda görüşüldüğünü hatırlattı. Görüşmede "oturumu yöneten Meclis Başkanvekilinin 'sık sık yoklama yapılmasına izin vermeme teklifi'nin Genel Kurul kararıyla hüküm altına alındığını" hatırlatan Bahçekapılı, TBMM Başkanvekilleri ile yapılan toplantıda da istem üzerine kısa aralıklarla yoklama yapılıp yapılmama konusunda "hakkın suistimaline mahal vermemek kaydıyla başkanın takdirindedir" kararının alındığını anlattı.

Bahçekapılı, "Bu durumda usül tartışması açabilirsiniz ama usül tartışması açılmasını da uygun görmüyorum. Aynı konuyla ilgili her oturumda usul tartışması yapıp, oylama yaparsak bu Meclisin ne geleneği kalır ne de uygulaması kalır." dedi.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Sayıştay, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Başbakanlık, Kamu Denetçiliği Kurumu, MİT, MGK Genel Sekreterliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, RTÜK, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ve Hazine Müsteşarlığının 2017 yılı bütçeleri kabul edildi.

Bahçekapılı, günlük programın tamamlanması üzerine birleşimi yarın saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı. (HABER MERKEZİ)
 

www.evrensel.net