LNR'de çatışmalı süreçlerde  enformasyonun rolü tartışıldı

LNR'de çatışmalı süreçlerde enformasyonun rolü tartışıldı

Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde (LNR)'de “Sosyo-Siyasi Çatışmada Enformasyon Politikasının Rolü” toplantısı yapıldı.

Okay DEPREM
Lugansk  

Sınır hattında ve yakınlarında düşük yoğunluklu savaşın halen devam ettiği, Ukrayna’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etmiş olan Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde (LNR) tüm teknik ve ekonomik zorluklara karşın akademik alanda bölgesel ve uluslararası bilimsel etkinlikler düzenlenmeye çalışılıyor. Eski adı Makine Enstitüsü olan Lugansk Ulusal Vladimir Dal Üniversitesinde geçtiğimiz hafta bir yuvarlak masa toplantısı düzenlenerek, “Sosyo-Siyasi Çatışmada Enformasyon Politikasının Rolü” konusu tartışıldı. Toplantıya İsrail, Finlandiya ve Türkiye’den de gazeteci ve aktivistler katıldı. 

Toplantıda öncelikle, Ukrayna’daki Meydan olayları ve sonrasındaki savaş sürecinde Batı medyasının kullandığı enformasyon politikasında ne tür araçlardan yararlandığı tartışıldı. Arada Rusya’nın 1990’ların sonundan itibaren kabul ettiği ‘enformasyon savaşı doktrini’ne vurgu yapılırken, Nazi Almanyası ve Sovyetler Birliği’nden örnekler verildi. 

Art arda söz alan akademisyenlerden Yuriy Fesenko ve Andrey Lustenko, ‘günümüz dünyasında enformasyon savaşlarının insanların bilinçlerini, bilişsel süreçlerini ve genel psişik hallerini değiştirmeye dönük işlev gördüklerini’ dile getirdi. 

Donetsk Hukuk Akademisi’nden Doçent Dr. Aleksandr Brovar da, Donbass savaşında gönüllü katılımcıların yeni bir sosyo-politik kültür ve gelenek yarattıklarını ileri sürerek bunun yepyeni bir sosyalizasyon ve iletişim kültürünü de beraberinde getirdiğini ifade etti. 
Felsefe doktoru Vladimir Şelyuto, Ukrayna İç Savaşı’nda ortaya çıkan yeni devlet, hareket, parti, örgüt ve birliklerin bayrak ve flamalarındaki renk, işaret ve amblemlerindeki sembolik dilin taşıdığı önemi tartışmaya açtı.  

DEBALTSEVO ÖRNEĞİ

Felsefe Profesörü Yuriy Pavloviç Fesenko, ‘enformasyon savaşlarında’ Ukrayna’nın 2014 sonrası iktidarından örnekler verdiği sunumunda, Debaltsevo’da Kiev’e bağlı birliklerin etrafının tamamen kuşatıldığı günlerde Ukrayna Devlet Başkanı Paraşenko’nun basının karşısına çıkarak, “Debaltsevo’da kuşatma yoktur” demesinin ‘gerçeği çarpıtmanın, yalan propagandanın ve dezenformasyonun tipik bir örneği’ olduğunu hatırlattı. 

Lugansk Ulusal Pedagoji Üniversitesinden Doç. Dr. Sergey Sergeyeviç Boyçuk da Donbass’ta son 2.5 yıldır yaşanan sosyo-politik ve ekonomik dönüşüme atfen halk kavramının oluşumuna değindi. 21. yüzyıl ile birlikte kişilerin ideolojik-siyasi kimlikleriyle tutarlı ne tür faaliyetlerde bulunduklarından ziyade, kendilerini sembolik ve kimliksel düzeyde nasıl tanıttıkları ve sunduklarının ön plana çıktığını dile getiren Sergey Sergeyeviç, inanılandan öte yaratılan kimliğin önem kazandığını söyledi. 

Buradan Ukrayna konusuna gelen akademisyen, ilk kez son 2.5 yıllık savaşta ‘Ukrayna’da gerçek anlamda ve gecikmiş bir ulus yaratma fırsatı ortaya çıktığı’nı kaydetti. 

Donbass ayaklanmasına kadar, aynı madende çalışan baba ve oğulların farklı sosyallikler yaşadıklarını ve tamamiyle değişik sosyo-kültürel kodlarla donandıklarını anımsatan Sergey Sergeyeviç, Yeni Rusya’nın birleşmesi ve savaş vesilesiyle kuşaklar arasında ortak bir yaşam kültürünün, yeni bir sosyal kültürün oluşmaya başladığını savundu. 
 

www.evrensel.net