Bilimin reddettiğini Danıştay uygun buldu

Bilimin reddettiğini Danıştay uygun buldu

Danıştay 8. Dairesi, felsefeciler ve eğitimcilerin “bu felsefenin içeriğini boşaltmaktır” dediği Ortaöğretim Felsefe Ders Programı ve ders kitabına ilişkin kararını verdi. Teolojik göndermeler yapan 2010-2011 öğretim yılında uygulamaya konan 11. sınıf ders programı ve ders kitabını Danıştay, “ekol farkı” diye yorumlayarak, Ta

AKP’nin ortaöğretim kurumlarındaki felsefe derslerine müdahale çabaları Danıştay 8. Dairesi tarafından onaylandı. 2008 yılında gündeme getirilen “evlere şenlik” Felsefe Ders Programı taslağı, felsefeciler ve eğitimcilerin yoğun tepkisine yol açmıştı.

Hata ve yanlışlarla dolu, birçok konu ve resmin “Google arama motoru” referansıyla yer aldığı taslakta, ABD’li bir kartpostal yapımcısına ait bir resim Abidin Dino’nun resmi olarak yer almış, meşhur “Kaplumbağa Terbiyecisi” resminin de sahtesinin kitaba konduğu ortaya çıkmıştı. Gazetemizde yer alan bu haberlerin ardından taslak geri çekilmiş, TTKB Felsefeciler Derneği’nden program taslağı hakkında görüş almıştı.

TEPKİLERE RAĞMEN

Bu taslağı rafa kaldıran TTKB, yeni bir taslak hazırlamış, ancak bu taslağı da akademisyenler ve Felsefeciler Derneği’nden sır gibi saklamıştı. Hatta Bilgi Edinme Yasası kapsamındaki başvurular dahi yanıtsız kalmıştı.

2010-2011 yılında liselerde 11. sınıflar için uygulamaya konan program da, programa uygun olarak hazırlanan kitaplar da yine felsefeciler ve eğitimcilerin tepkisini çekmişti. Felsefeciler Derneği kitabın felsefenin içeriğini boşalttığı yönünde görüş açıklamıştı.

FELSEFEYE TEOLOJİK ŞIRINGA

Söz konusu kitaplarda, felsefenin, “Bilgelik” kavramının yerine sıklıkla teolojide kullanılan “hikmet” kavramının kullanılması dikkatleri çekmişti.

Gazetemizin “Devletlunun Hikmeti Felsefeye Karşı” diye haberleştirdiği kitaplara ilişkin Felsefeciler Derneği, “Felsefeyle ilk kez karşılaşan kişilere hem felsefe hem de bilgelik konusunda belirli yaklaşımın bakış açısının üstelik hiç tartışmaya açmaksızın ilk bilgiler olarak aktarılması, bir tür ‘şırınga etme’ faaliyeti olmaktan öteye bir anlam taşımamaktadır” değerlendirmesi yapmıştı.

Ayrıca dernek kitapların, mantıksal tutarlılıktan uzak, felsefe ve eğitim biliminin birikimlerini hiçe sayan yapısına vurgu yapmışlar, bu içeriğin “Felsefeyi ortadan kaldıracak bir yapıda” olduğunu belirtmişlerdi.

DANIŞTAY ‘EKOL FARKI’ DEDİ

Eğitim Sen söz konusu 11. sınıf felsefe ders programı ve Zambak Basın Yayın tarafından basılan kitaba olur veren TTKB kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali için yargıya başvurmuştu. ANKA’nın haberine göre, Danıştay 8. Dairesi, eleştirilerin “akademik nitelik taşıdığını, bilimsel yaklaşım ve ekol farkına dayandığını” ifade ederek yürütmenin durdurulması talebini reddetti. Üstelik, bilirkişilerin kitaba ve programa ağır eleştiriler getirmesine, Danıştay savcısı ve tetkik hakiminin de “yürütmenin durdurulmasının kabulü” yönünde görüş bildirmesine rağmen. Eğitim Sen karara itiraz ederken, son sözü Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu verecek. (Ankara/EVRENSEL)


MAHKEME PROFESÖRLERİN GÖREMEDİĞİNİ GÖRMÜŞ!

Danıştay 8. Dairesi’nin “ekol farkı” yorumu yaptığı bilirkişi raporunda ise ODTÜ, Ankara Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi’nin felsefe bölüm başkanlarının görüşleri yer alıyor. Raporda ODTÜ Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet İnam, ders programında felsefenin tanımından başlayan önemli hataların olduğunu belirterek, “Sığ ve ayağa düşürülmüş felsefe anlatımı ise içler acısı. Elimizde eleştirilmeye bile değmeyen bir ders kitabı var” değerlendirmesi yapıyor.  Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kurtuluş Dinçer ise kitap yazarının Descartes’in “Düşünüyorum o halde varım” önermesini bile anlamadığını, felsefi formasyonu olmadığını belirterek, “Kitabın felsefeyle ilgisi yok” yorumunu mahkemeye iletmişti. Ankara Üniversitesi Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sabri Büyükdüvenci ise raporunda, program ve kitaplarda felsefeye karşı dinin öne çıkarıldığına vurgu yapıyor.


HADİSLERDEN ÖRNEKLER VERİLMİŞTİ

Danıştay ve AİHM kararlarına göre zorunlu din derslerini kaldırması gereken AKP hükümeti, bu dersi kaldırmak bir yana içeriğini tüm derslere yayıyor. MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 2008 yılında hazırladığı “Ortaöğretim Felsefe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu”nda dinin insana “mutluluk, huzur, güven, manevi doygunluk, sevgi” kazandırdığından bahsedilmiş, hadislerden örnekler verilmişti. Tepkiler üzerine taslak geri çekilmişti. Yerine getirilen program ve buna göre yazılan kitaplarda ise “Sofi’nin Dünyası” gibi popüler romanlar referans kaynağı gösterildi. Ayrıca referans verilmeyen pek çok metnin  “İslam Düşünce Tarihi” gibi ilahiyatçılar tarafından yazılmış kitaplardan alıntı olduğu ortaya çıkmıştı. Kitaplarda metin aralarında sıkça dini göndermeler yapılırken, “yaratılışçılık” da önkabul olarak kitaplarda yer almıştı.

www.evrensel.net