Kayyımlı belediyelerde kıyım tehlikesi

Kayyımlı belediyelerde kıyım tehlikesi

Genel-İş kayyım atanan belediyelerde on binlerce taşeron işçinin işsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

DİSK/Genel-İş Sendikası Başkanlar Kurulu 25-26 Kasım 2016 tarihlerinde Ankara’da bir araya geldi. toplantının ardından yayımlanan sonuç bildirgesinde işçi sınıfının hakları için mücadele çağrısı yapıldı. Bildirgede kayyım atanan belediyelerde çalışan on binlerce taşeron işçinin işsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

Türkiye’de demokrasi sorunlarının ağırlaşarak devam ettiği belirtilen sonuç bildirgesinde, “Rüzgar işçi sınıfından yana esmiyor. Aksine kiralık işçilik olarak dilimize yerleşen özel istihdam bürolarına geçici işçi çalıştırma yetkisinin verilmesiyle güvencesiz çalıştırılma yaygınlaştırılmış; emek gücü üzerindeki sömürü yoğunlaşmıştır” dendi. Kıdem tazminatı fonu için yapılan önerilerin, kıdem tazminatı hakkını kuşa çevirmek anlamına geldiği ifade edilen bildirgede, “Taşeron şirket işçilerinin sendikasızlaştırılmasına ve sendikal hakların gasbedilmesi girişimlerine sessiz kalmayacağımızı ilan ediyoruz. Zorunlu bireysel emeklilik sistemine karşı işçi sınıfını, sisteme dahil olmamaları için, uyarmaya devam edeceğiz” dendi.

OHAL’in kaldırılması istenen bildirgede, şu ifadelere yer verildi: “Bu dönemde doğu ve güneydoğu illerimizdeki bazı belediyelerin yöneticileri ve meclis üyeleri görevlerinden alınarak tutuklanmış ve yerlerine hükümet temsilcileri atanmıştır. Bu illerimizde sendikal faaliyetlerimiz, ne yazık ki, durma noktasına getirilmiş, sendikal faaliyete bir güvenlik sorunu olarak bakılmaya başlanmıştır. Kimi şube yöneticilerimiz ve üyelerimiz gözaltına alınmış ya da tutuklanmıştır; gerek atanmış başkan ve başkan vekilleri tarafından gerekse KHK ile üyelerimiz işten çıkarılmakta, ihraç edilmektedir.”

KIYIM TEHLİKESİ

KHK ile kayyım atanan belediyelere ait şirketlerinin ihalelerinin tek taraflı iptali hakkının tanındığı hatırlatılan bildirgede, “Sendikamız bu şirketlerde çalışan işçilerin istihdam güvencelerine dokunulmamasını talep etmektedir. Aksi durumda şirketlere yaptırım uygulanırken tek geçim kaynağı aldığı asgari düzeydeki ücret olan on binlerce işçi aileleriyle birlikte cezalandırılmış olacaktır ki, bu durumda büyük bir toplumsal huzursuzluğun ortaya çıkması da kaçınılmazdır.” (İstanbul/EVRENSEL)

www.evrensel.net
ETİKETLER Genel-İşkayyım