ÖTK’lerin yeri neresi?

ÖTK’lerin yeri neresi?

ODTÜ’den Umut Yeşilkaya, üniversitelerdeki ÖTK’lere dair yazdı.

Umut YEŞİLKAYA
ODTÜ/Ankara

ÖTK’ler günümüzde öğrencilerin seslerini duyurabilecekleri, üniversitelerin de karşılaştıkları sorunları dile getirebilecekleri ve bunlara ortak çözüm üretebilecekleri bir konsey. Hükümet girdiği her yeri sermayeye peşkeş çekiyor, kalan yerleri de sermayenin talanına açıyor. Bunun etkisini kampuslardaki teknokentlerle, AVM’lerle, uzay fiyatlara sahip kantin ve yemekhanelerle, sermayenin çıkarlarına hizmet eden sözde bilimsel araştırmalarla görebiliyoruz. Üniversiteyi gittikçe sermayenin pazar alanına çeviren sistemin saldırılarını, ortak taleplerimiz etrafında birleştiğimiz ÖTK’ler ile püskürtebiliriz.

Hepimiz kampüslerde giderek ağırlaşan yaşam koşullarının yakıcılığını hissediyoruz ve sürekli olarak içi boşaltılan, kara propaganda ile gerçek bir temsiliyete sahip olmayan sistem taşeronu ÖTK’ler bu ateşi körüklüyor. Sınıf demokrasisinin bir parçası olan ÖTK’nin önemini daha açık bir şekilde anlayabiliyoruz. ÖTK seçimlerine hile katanların, başkaları üstünden yalan ve kara propaganda yapanların sayısı her geçen gün artmakta; sesimiz kısılmaya, birlik ve mücadelemizin altı oyulmaya çalışılmaktadır. Çünkü biliyorlar ki bugün toplumun en dinamik kesimini oluşturan gençler hızlıca bir mücadeleyi örüp büyütme yetisine sahiptir ve ÖTK bunun en kullanışlı aracıdır. Çıkan KHK’ler ile kampuslarda ortak yaşam kültürüne, özgür bir üniversite yapısına dair bir çok sınırlama, bir çok engel gelmiştir. Kendi içimizdeki iş birlikçileri defetmeli, ÖTK’lerin demokratik ve işlevsel bir yapı da olması için mücadele etmemiz tarihi bir zorunluluktur.

www.evrensel.net
ETİKETLER ÖTK