Kuş kadar özgür medya!

Kuş kadar özgür medya!

'Yandaş medyada iktidar yanlılığını neredeyse trafik kazası haberlerinde bile görebiliyoruz.'

Sultan TEMİZ
Sakarya Üniversitesi Gazetecilik Bölümü

Medya ve siyaset iç içe geçmiş kavramlardır. Günümüz Türkiyesi’ni incelediğimizde medyanın ikiye ayrıldığını görüyoruz. Bir yandaş medya, iki muhalif medya. Yandaş medyada iktidar yanlılığını neredeyse trafik kazası haberlerinde bile görebiliyoruz. Muhalif medya ise pek kalmadı zaten OHAL koşullarında. Adeta cadı avına çıkmış bir iktidar var. Böylesine korkunç bir ortamda objektif haber yapabilme ihtimali de kalmıyor. Yani kimileri isteyerek kimileri zorla iktidar lehine çalışıyor. Hatta medya ve iktidar partisi, yöneten sınıfını paylaşıyor diyebiliriz. İktidarın böylesine sansür kayyım ve kapama isteği halkı kamçılıyor. Bu buhranlı ortamda dolayısıyla halkın haber alma özgürlüğü tamamen ortadan kalkıyor. İktidarın sansürle veya oto sansürle haber kısıtlama hatta haberi neredeyse iktidarın yazması basın etiğiyle örtüşmüyor. Can güvenliği korkusu nedeniyle yazılamayan haberler söz konusu iken iktidar hâlâ medyanın kuş kadar özgür olduğunu savunuyor. Medya sürekli olarak susturuluyor. Birçok gazeteci ceza evindeyken ülkemizde medya ve özgürlük kavramları hâlâ yan yana kullanılabiliyor. İktidar yanlısı olan gazete ve okuyucuları bu görüşe inanıyor ve savunuyor. Siyasiler kamuoyuna seslenebilmek ve onları tarafına çekebilmek için medyadan yararlanır ve halkın takip ettiği televizyon kanalı, gazeteleri de satın alır. Satın alamadıklarına da bugün yaptığı gibi saldırır veya kapatır. Medya patronları da ayakta kalabilmek için iktidarın yanında olur. Medya patronlarının benimsediği ideoloji neyse medya kuruluşu o ideoloji doğrultusunda haber yazar, program yapar. İktidar da yanında olan medya kuruluşları sayesinde kamuoyuna propagandasını yaptırır. Medya patronlarının siyasilerle bu denli yakın ilişkiler içerisinde olması dolayısıyla medya kuruluşunu objektiflikten uzaklaştırmaktır.

Biz geleceğin gazetecileri olarak, günümüz medyasının neye hizmet ettiğini, birilerinin halkı bilinçsizleştirmek için basını nasıl araç olarak kullandığını görüyoruz. Tüm bunları görerek o sıralarda oturuyoruz. Bu zihniyete karşı mücadele etmek ve onların aksine gerçek, onurlu gazetecileri çoğaltmak, özgür basının sesini daha da yükseltmek için gazeteci olacağız. Onların baskıları, yasakları, KHK’leri bizleri ne kadar susturabilir ki? Bu halk iktidarın zulmünden elbette korkmayacak elbette susmayacak. Halkın basın yayın organlarını gerekçe sunmadan kapatma kararı veren iktidarın gücü, sokaklardaki binlerce gönüllü muhabiri susturmaya yetmeyecek.

www.evrensel.net
ETİKETLER Sultan TEMİZMedya