‘İşyerlerini esas alan bir mücadele yürütülmeli’

‘İşyerlerini esas alan bir mücadele yürütülmeli’

Büro Emekçileri Sendikası (BES) 6. Olağan Genel Kurulu’nda söz alan delegeler, 23 Mayıs grevinin işyerlerinde talepler üzerinden kurulacak birliğin emekçilerin haklarını koruması ve geliştirmesi için en doğru yol olduğunu gösterdiğini belirttiler. Bugün yapılacak seçimler sonucunda, Devrimci Sendikal Dayanışma, Emek Harek

BES’in örgütlülüğünü hizmet kolundaki tüm alanlara genişletmesi gerektiği vurgusu yapan delegeler, İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük illerde örgütlenme çalışmalarına ağırlık verilmesi gerektiği dile getirdiler.

ROBOSKİ DÖNÜM NOKTASI

Hükümetin mücadele içindeki kesimlere dönük saldırgan tutumu da delegeler tarafından eleştirildi. Kürt halkına yönelik saldırıların yanı sıra, talepleriyle alanlara çıkan emekçilere de saldırıların arttığına dikkat çeken delegeler, sessiz kalmanın ileride sendikalara bile gidilememesi sonucunu doğuracağı uyarısında bulundular.

Sadece sloganlarla, pankartlarla, yazılarla halkların kardeşliğinin ve emekçilerin birliğinin sağlanamayacağını ifade eden delegeler, örgütün buna inanması ve bu inanmışlığa uygun davranması, örgütün kendi içine kapanmaması, kongrelerin mücadele platformuna dönüştürülmesi gerektiğinin altını çizdiler. Roboski (Uludere) Katliamı’nın emek, barış ve demokrasi mücadelesinin dönüm noktası olacağını ifade eden delegeler, katliama karşı duran güçlere ortak mücadeleyi yükseltme çağrısı yaptılar.

ORTAK TALEPLER ETRAFINDA ORTAK MÜCADELE

23 Mayısın işyerlerindeki bütün emekçilerde coşkuyu ve mücadele isteğini geliştirdiğini ve bu coşkuyla genel kurula geldiklerini ifade eden delegeler, işyerlerini ve işyerlerinde emekçilerin talepleri etrafındaki birliğini esas almayan tutumları eleştirdiler. Delegeler, “Kürsüler emekçilerin sermayeye ve onun hükümetine karşı sözlerini söyleyecekleri yerler olması gerekir” dediler. Kadın delegelerin konuşmalarının sınırlandırılmadığı 6. genel kurulda BES kürsüsünün kadına yönelik şiddete karşı mücadelenin öne çıktığı kürsüler olması gerektiği ifade edildi.

EMEKÇİLERE GÜVENEN BİR MÜCADELE

KESK ve BES’de 23 Mayıs öncesinde gerçekleştirilen ve neredeyse sadece yöneticilerin katıldığı eylemlerin yanlışlığına vurgu yapan delegeler, emekçilere güvenmek gerektiğini ve onların taleplerine yer veren bir mücadele platformuna ihtiyaç duyulduğunu söylediler. 23 Mayıs grevinin bunun başarılı olacağının bir göstergesi olduğunu kaydeden delegeler, KESK’in kararlı ve canlı olması halinde emekçileri harekete geçirebildiğini ifade ettiler. Delegeler, diğer sendika ve meslek örgütleriyle ortak mücadele platformunda birleşmek gerektiğini dile getirdiler. Emekçilerin işyerlerinde yalnızlaştırıldığını ifade eden delegeler, yalnızlaşmamanın yolunun emekçilerin ortak talepleri etrafında ortak mücadele stratejisinden geçtiğini dile getirdiler. KESK de oluşturulan ‘Genel Meclisin karar organı olmasına rağmen çalıştırılmadığına dikkat çeken delegeler, benzer şekilde BES’de karar organı olması gereken ‘Meclis Temsilciler Kurulunun’ işletilmemesinin sendikal demokrasiyle bağdaşmadığı eleştirisi yaptılar. Delegeler, örgütün emekçilere yabancılaşmaması için sendikal demokrasinin işletilmesi çağrısı yaptılar. Genel kurula delegelerin konuşmalarının yanı sıra Genel Merkez aday ve listelerinin oluşturulmasıyla devam edildi. 

Devrimci Sendikal Dayanışma, Emek Hareketi ve Demokratik Emek Platformunun bugün yapılacak seçimlere ortak listeyle girmesi bekleniyor. (Ankara/EVRENSEL)

www.evrensel.net