Eğitim Sen: Erdoğan ucuz hesap peşinde

Eğitim Sen: Erdoğan ucuz hesap peşinde

Eğitim Sen Yürütme Kurulu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın öğretmenlerin aldığı ücret ile diğer kamu çalışanlarının aldığı ücreti karşılaştırmasına tepki göstererek, Başbakan Erdoğan’ın öğretmenlerle diğer kamu emekçilerini karşı karşıya getirmeye çalıştığını ve “ucuz hesaplar” p

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın “Bir öğretmen en düşük 1624 lira maaş alıyor. Haftada 15 saat karşılığı alıyor. Peki, düz bir memur ne kadar çalışıyor? 40 saat. Bir de tatili var. Yılda iki ay. Düz memurun tatili 20 gün. Bu haksızlık değil mi?” şeklindeki açıklamasına Eğitim Sen Yürütme Kurulundan tepki geldi. Eğitim Sen Yürütme Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Başbakanın öğretmenlerle diğer kamu emekçilerini karşı karşıya getirmeye çalıştığına ve “ucuz hesaplar” peşinde olduğuna vurgu yapıldı. Başbakanı bu şekilde konuşmaya ve öğretmenlerin aldıkları ücreti tartışma konusu yapmaya iten en önemli nedenin 23 Mayıs grevinin yarattığı etki ve hükümet cephesinde oluşturduğu tedirginlik olduğunun belirtildiği açıklamada, “23 Mayıs grevinin ülke çapında etkili olması, özellikle eğitim iş kolunda katılımın yüzde 100’e yakın gerçekleşmesinin ardından, greve ciddi bir katılım gösteren eğitim emekçilerini hedef alan açıklamalar yapılması manidardır” vurgusu yapıldı.

‘TÜRKİYE’DE ÖĞRETMENLERİN YÜKÜ AĞIR’

Türkiye’de öğretmenlerin iş yükünün son derece ağır, harcadıkları emeğin karşısında aldıkları ücretin ise diğer OECD ülkelerine göre oldukça az olduğunun belirtildiği açıklamada, şunlara vurgu yapıldı: “Türkiye’deki öğretmenler, diğer OECD ülkeleri ile kıyaslandığında toplumsal statüleri, ekonomik, sosyal ve özlük hakları açısından oldukça geri durumdadır. Öğretmenlerin yıllık zorunlu çalışma saati Türkiye’de 1808 saat olarak hesaplanmıştır. Oysa bu kriter çerçevesinde Türkiye’nin de üyesi olduğu OECD ortalaması 1663 saattir.” OECD ülkeleri içinde en düşük ücreti Türkiye’de ki öğretmenlerin almasına rağmen, Başbakanın öğretmenler yüksek ücret alıyorlarmış gibi bir açıklama yapmasının anlaşılır olmadığının belirtildiği açıklamada, “Başbakan şunu çok iyi bilmelidir ki eğitim emekçilerinin emeğine hakaret ederek, hükümet olarak yaptığı yanlışların üzerini örtemez. Eğitim Sen olarak Başbakana sesleniyoruz; yıllardır ülkenin dört bir yanında bin bir sorunla boğuşarak görevlerini yerine getirmeye çalışan öğretmenlerden özür dilemeli ve eğitim emekçilerinin emeğini aşağılamaktan vazgeçmelidir” denildi. (ANKARA)

www.evrensel.net