17 Kasım 2016 04:35

Arnavutluk Komünist Partisi kongresini yaptı

Arnavutluk Komünist Partisinin 15. Kongresi’nde sosyalizme ve işçi sınıfının ideolojisine bağlı kalınacağı vurgulandı.

Paylaş

Arnavutluk Komünist Partisinin 15. Kongresi, başkent Tiran’da, sosyalizm döneminde yapılmış olan Uluslararası Tiran otelinde geçtiğimiz hafta gerçekleştirildi. Arnavutluk’un bütün kentlerinden gelen 250 delegenin katılımıyla toplanan kongrede, partinin Arnavutluk Emek Partisinin devamı olarak sosyalizme ve işçi sınıfının ideolojisine bağlı kalacağı vurgulandı.
 
Parti Genel Sekreteri Kemal Çiçolari, merkez komite adına hazırlanan raporu okurken  emperyalist-kapitalist sistemin tüm dünyada halkların geleceğini tehdit eden savaş, yoksulluk ve sömürü politikalarına devam ettiğini vurgulayarak, kurtuluşun sosyalizmde olduğunun altını çizdi. Dünyanın bir çok bölgesinde devam eden savaşların, pazar paylaşımı nedeniyle çıktığını ve bir milyar insanın aç olduğunu söyleyen Çiçolari, emperyalist merkezlerin iddia ettiklerinin tersine çağımızın karekterinin değişmediğini ve “emperyalizm ve proleter devrimleri çağı” olarak kaldığını belirtti. Merkez komitesi raporunda ayrıntılı olarak  oportünizme ve revizyonizme karşı verilen mücadele üzerinde durularak, “Partimiz her türden oportünist, revizyonist, reformist ve provakatör güçlere karşı Marksist- Leninist çizgisinden taviz vermeyecek ve Marx, Engels, Lenin, Stalin ve Enver Hoca’nın  yolunda yürümeye devam edecektir. Önümüzdeki görev partinin kitleselleşmesi için ideolojik, politik ve örgütsel çalışmalarımızın yaygınlaştırılması görevidir.”  

EMEP TEMSİLCİ GÖNDERDİ

Oldukça canlı geçen kongrede sık, sık “Yaşasın Enver Hoca, yaşasın Enver’in partisi” sloganları atıldı. Arnavutluk Komünist Partisinin gençlik örgütü adına yapılan konuşmada da partinin gençlik kitleleri ile buluşmasının önemi vurgulandı.
Merkez Komite Üyesi Cemal Şehu, Arnavutluk Komünist Partisinin, uluslararası komünist hareketin (CIPOML) bir parçası olduğunu belirtti ve CIPOML’nin 22’inci Genel Konferansına ilişkin bilgiler verdi.
 
Yunanistan Komünist Partisi (KKE) ve Türkiye’den Emek Partisinin de (EMEP) temsilci gönderdiği kongrede, EMEP adına yapılan konuşmada; uluslararası komünist hareketin önemi üzerinde duruldu ve emperyalist-kapitalist sistemin halklara ve dünya emekçi sınıflarına yönelik saldırılarının yoğunluk kazandığı günümüzde sosyalist bir toplum ve devlet örgütlemiş olan bir ülkede mücadelenin yeniden örgütlenmesinin önemi vurgulandı.
 
Konuşmada ayrıca dünya genelinde gündeme gelen gelişmelerin on yıllar önce Enver Hoca tarafından öngörüldüğü söylenerek “Kapitalist sistemin giderek daralan olanakları karşısında, işçi sınıfı kurmayları tarafından her ülkede emperyalist- kapitalist sistemde gedikler açacak mücadelenin ve olanaklarının geliştirilmesi ve örgütlenmesi uluslararası komünist hareketin temel görevidir” vurgusu yapıldı.

İŞÇİ SINIFININ GÖREVİ SÜRÜYOR

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) adına konuşan Avrupa Parlamentosu Üyesi Kostas Papadakis de SYRIZA Hükümetinin sol maske altında Yunan halkı ve emekçilerine kapitalist plan ve anlaşmaları dayattığını, ancak maskenin düşürüldüğünü söyledi.

Kongreye mesaj gönderen CIPOML ise “Ne çağımızın karakteri ne de işçi sınıfının kapitalizmin mezar kazıcısı olduğu gerçeği değişmemiştir. Arnavutluk halkı ve işçi sınıfının mücadelesin de önemli bir adımın atılmasına vesile olacak kongrenize başarılar dileriz” denerek emperyalist-kapitalist sisteme karşı Marksist-Leninist partilerin mücadelesinin tek tek ülkelerde geliştirimesinin önemi üzerinde duruldu.

Delege konuşmalarının bitmesinden sonra parti merkez konseyi ve merkez komitesi belirlendi. Kongrede parti genel sekreterliğine yeniden Kemal Çiçolari seçildi. (Tiran/EVRENSEL)

Reklam
Reklamsız Evrensel için abone ol
ÖNCEKİ HABER

CIPOML’nin 22’nci genel konferansı yapıldı

SONRAKİ HABER

‘Diktatörlük rejimini anayasallaştırma çabası’

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa