16 Kasım 2016 22:04

'Sur Kapılarında Adnan Özyalçıner’in Öyküleri'

Özyalçıner’in 1960-2001 yılları arasında yayımlanan on bir kitabını inceleyen ‘Sur Kapılarında Adnan Özyalçıner’in Öyküleri’ adlı kitap yayınlandı.

Paylaş

“Benim İstanbul’um surlardan başlar” böyle diyor Adnan Özyalçıner öykülerinde İstanbul’undan bahsederken. Yazar Melih Erzen, Özyalçıner’in tam da bu sözünden yola çıkarak “Sur Kapılarında Adnan Özyalçıner’in Öyküleri” adlı bir inceleme kitabı yayımladı. Çizgi Kitabevi tarafından yayınlanan kitap, Özyalçıner’in 1960-2001 yılları arasında yayımlanan on bir kitabını tüm yönleriyle inceliyor.

Melih Erzen kitabın bir monografiden ziyade öykülerin incelenmesini esas alan bir metin tahlili çalışması olduğunu özellikle vurguluyor. Erzen kitabın ön sözünde Özyalçıner’in öykücülüğüne dair şunları ifade ediyor; “1950 kuşağı öykücülüğünün önde gelen isimlerinden Adnan Özyalçıner, kuşak içerisindeki özgün yazın anlayışıyla olduğu kadar öyküye sadakati ve bu türdeki verimliliğiyle de dikkat çeken bir sanatçıdır. 60 yılı aşkın yazarlık serüveninde dergicilik ve gazete yazarlığı yapmasına, çocuk edebiyatına ciddi katkılar bulunmasına, kültürel çalışmalara ve incelemelere imza atmasına karşın öyküyü daima başköşeye oturtan Özyalçıner’in ondan fazla öykü kitabı; sayısı yüzü aşkın öyküsü bulunmaktadır. Yeni Türk edebiyatı alanındaki akademik çalışmalara bakıldığında, bu velut* sanatçının Türk öykücülüğündeki yerini saptanmasına olanak sağlayan değerlendirmelerin mevcudiyetinden söz etmekse pek mümkün değildir. Bu durum elinizdeki çalışmanın da çıkış noktasını teşkil etmektedir. Nitekim bu kitabın hazırlanmaya başladığı 2012 yılında Özyalçıner’le ve eserleriyle ilgili hazırlanmış akademik nitelikli hiçbir çalışma bulunmamaktaydı. Yazarın öykülerinin kapsamlı olarak incelemeye tabi tutulacağı böyle bir kitapla bu boşluğun doldurulması hedeflendi. Böyle bir gayretin hem Adnan Özyalçıner’in yapıtını müstakil olarak değerlendirmeye hem de ‘1950 Kuşağı’nı daha iyi anlamaya katkı sağlayacağı düşünüldü.” (*verimli)

“Sur Kapılarında Adnan Özyalçıner’in Öyküleri” adlı bu çalışma, dört ana bölümden oluşuyor. birinci bölüm Adnan Özyalçıner’in hayatına, yazarlığına, eserlerine ve öykücülüğüne ayrılmış. Yazarla yapılan söyleşiler, yazarlık serüvenine dair anlatımlar ve öykü anlayışına dair kaynakları bu bölümde okumak mümkün.

Kitabın ikinci bölümünde ise Özyalçıner’in kitaplarına dair incelemeler yer alıyor. Kitapların tanıtımı hem içerik hem de yapı bakımından genel özellikleri gösteriliyor.

Üçüncü bölümde öyküler içerik bakımından inceleniyor. Yazarın ilk dönem öykülerindeki tematik örgüyü belirleyen bir felsefi düşünce olan varoluşçuluğa ve bunun öyküler üzerindeki etkisine değiniliyor. Dördüncü bölüm ise öykülerin yapısal açıdan incelenmesini kapsıyor. Bu bölümde yazarın olayı nasıl kurguladığı örneklerle inceleniyor, anlatıcı ve bakış açısı tercihi üzerinde duruluyor.

Bu bölümün üçüncü alt başlığı altında öykü kişileri sosyal statü, psikolojilerine, cinsiyetlerine ve mensup oldukları coğrafyaya göre değerlendirilmiş. Kitap, Özyalçıner’in öykülerinin mekan olgusu kent, İstanbul ve Anadolu başlıklarını öne çıkarıyor. (KÜLTÜR SERVİSİ)

ÖNCEKİ HABER

Bozcaadalılardan Bakanlık’a: Ada halkını yok saymamalısınız

SONRAKİ HABER

Sudan'da 3 Haziran katliamıyla ilgili komisyon kurulacak

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa