Okul öncesi eğitim gereklidir

Okul öncesi eğitim gereklidir

Okulöncesi dönem; çocuğun çevresini araştırıp tanımaya çalıştığı, çevre ile iletişim kurmaya istekli olduğu, içinde yaşadığı toplumun değer yargılarına ve o toplumun kültürel yapısına uygun davranış ve alışkanlıkları kazanmaya başladığı bir dönemdir.Eğer çocuklara bu çağda belli davran

Türkan Dumlupınar

Okulöncesi dönem; çocuğun çevresini araştırıp tanımaya çalıştığı, çevre ile iletişim kurmaya istekli olduğu, içinde yaşadığı toplumun değer yargılarına ve o toplumun kültürel yapısına uygun davranış ve alışkanlıkları kazanmaya başladığı bir dönemdir.
Eğer çocuklara bu çağda belli davranışları kazandırmak ve kişiliklerini geliştirmek için gerekli eğitim ortamları hazırlanmazsa sonraki yıllarda bu açığı kapatmak mümkün olmamakta ve çocuklar bu olumsuz izleri hayat boyu taşımaya mahkum edilmektedir.
Çağdaş toplumun gerektirdiği; duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilen girişimci araştırıcı, öz denetimini sağlayabilen, kendi haklarına ve başkalarının haklarına saygılı, manevi değerlerine bağlı, ruhen ve bedenen sağlıklı nesiller yetişmek okul öncesi çağdaki çocukların eğitimine gerekli önemi vermekle sağlanabilir.
Günümüz eğitim sistemi bu ihtiyaca yeterince cevap veremiyor. Okul öncesi eğitim mali açıdan son derece masraflı olduğundan ihtiyacı olan aileler bu hizmetten faydalanamıyor. Okullar yetersiz olduğu gibi mezun olan okul öncesi ve çocuk gelişimi öğretmenleri de işsiz geziyor.
(Psikolojik Danışman)

www.evrensel.net