‘Arabuluculuk’ tasarısı bu hafta Meclis’te görüşülecek

‘Arabuluculuk’ tasarısı bu hafta Meclis’te görüşülecek

TBMM Genel Kurulu bu hafta, hukuki anlaşmazlıkların “arabuluculuk” yoluyla çözüme kavuşturulmasını öngören tasarıyı ve askerlik kanunundaki değişiklikleri gündemine alacak.Baroların yaptığı tüm itiraz ve eleştirilere karşın geri çekilmeyen arabuluculuk tasarısı ile birlikte, tazminat ve her türlü alacak da

TBMM Genel Kurulu bu hafta, hukuki anlaşmazlıkların “arabuluculuk” yoluyla çözüme kavuşturulmasını öngören tasarıyı ve askerlik kanunundaki değişiklikleri gündemine alacak.

Baroların yaptığı tüm itiraz ve eleştirilere karşın geri çekilmeyen arabuluculuk tasarısı ile birlikte, tazminat ve her türlü alacak davaları, iş hukuku ve tüketici hukukundan kaynaklanan davalar arabulucuya götürülecek.

ASKERLİK KANUNU DA DEĞİŞECEK

Meclis gündemindeki diğer görüşme ise askerlik kanununda değişiklik öngören tasarı. Tasarının 23 Mayıs günü Meclise gelmesi bekleniyor. Ayrıntıları ise şöyle:
* Askerlik Kanunu sil baştan değiştiren tasarıyla birlikte askere alma işlemleri Milli Savunma Bakanlığınca yürütülecek.
* Askerlik çağına gireceklerin kimlik bilgileri İçişleri Bakanlığınca her yıl Ekim ayında Milli Savunma Bakanlığına bildirilecek.
* Lise veya dengi okullar ile fakülte ve yüksekokullarda öğrenim görenlerin askerlikleri, 29 yaşını geçmemek üzere mezun oluncaya veya ilişikleri kesilinceye kadar ertelenecek.
* Emsali doğumluların yoklaması sırasında lise veya dengi okuldan mezun olduğunu belgeleyenlerin askerlikleri üç yıl, fakülte veya yüksekokuldan ilişikleri kesilenlerle yüksekokul mezunlarının askerlikleri ise 29 yaşını tamamladıkları yılın sonu esas alınarak iki yıl süreyle ertelenecek. Bunlar, ertelemelerinin sona ereceği yıl muayeneleri yapılarak o yıl askerlik çağına giren doğumlularla işlem görecek.
* Yoklama kaçağı, saklı ve bakayaları bilerek resmi veya özel hizmete alanlar Askerî Ceza Kanununa göre cezalandırılacak. (ANKARA)

www.evrensel.net