22 Ekim 2016 18:28

Görevde  yükselmeye  sınav şartı geldi

Kamu görevlilerinden ‘görevde yükselme’ suretiyle atanacak personele de yazılı yanında sözlü sınav mecburiyeti getirildi.

Paylaş

Şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki görevlere, görevde yükselme suretiyle atanacakların dışındaki diğer kamu görevlilerinden ‘görevde yükselme’ suretiyle atanacak personele de yazılı yanında sözlü sınav mecburiyeti getirildi.

“Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklik şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki görevlere, görevde yükselme suretiyle atanacakların dışında diğer kamu görevlerine de ‘görevde yükselme’ suretiyle atanacak personele de yazılı yanında sözlü sınav mecburiyeti getirdi. Yani görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle her düzeyde atanacaklar yazılı ve sözlü sınavda başarılı olacaklar.

SÜRE SINIRI ARANMAYACAK

Yazılı sınavda 70 yerine en az 60 puan almışlar da başarılı sayılacak. En az ortaöğretim düzeyinde mesleki ve teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için eğitime tabi tutulmaksızın yapılan sınavlarda ‘yazılı sınav’ şartı kaldırıldı.

Yazılı sınav ve barajı puan belirlenmesinde yazılı ve sözlü puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilecek. Unvan değişikliği yazılı sınavları, kurumlarca belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yaptırılacak ve bu sınavlara katılacaklarda, kurumda veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı artık aranmayacak.

6 AY İÇİNDE BİLDİRİLECEK

Bu değişikliklerden önce yazılı sınavları yapılmış  ve sınav sonuçları açıklanmış olan görevde yükselme veya unvan değişikliğine ilişkin işlemler, yazılı sınavın yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilecek.

Kurumlar, görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliklerini bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç altı ay içerisinde Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşünü alarak uygun hale getirecek.

Kurum yönetmelikleri yürürlüğe konuluncaya kadar mevcut yönetmeliklerinin bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edecekler. Söz konusu yönetmelikler yürürlüğe konuluncaya kadar, bu yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulama yapılacak. (Ankara/ANKA)

Reklam
Reklam
ÖNCEKİ HABER

Erdoğan: Musul bizimdi

SONRAKİ HABER

Adana'da ifade özgürlüğünü kullamanın bilançosu: 11 ayda bin 12 soruşturma

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa