MMO: Zengin yeraltı kaynaklarını satmaktan vazgeçin!

MMO: Zengin yeraltı kaynaklarını satmaktan vazgeçin!

Maden Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi tarafından gerçekleştirilen “Doğu ve Güneydoğu Anadolu Maden Kaynaklarının Değerlendirilmesi Çalıştayı”nda bölgedeki maden kaynaklarının işlenmeden satılmasından vazgeçilmesi ve bölgenin emperyalistlerin iştahını kabartan bir pazar alanı olmaktan çıkarılması gerektiği

Maden Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi tarafından gerçekleştirilen “Doğu ve Güneydoğu Anadolu Maden Kaynaklarının Değerlendirilmesi Çalıştayı”nda bölgedeki maden kaynaklarının işlenmeden satılmasından vazgeçilmesi ve bölgenin emperyalistlerin iştahını kabartan bir pazar alanı olmaktan çıkarılması gerektiğine dikkat çekildi. Çalıştayın sonuç bildirgesinde Kürt sorununun demokratik, barışçıl yöntemlerle çözümü için çağrı yapıldı.

Diyarbakır’da 17- 18 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen “Doğu ve Güneydoğu Anadolu Maden Kaynaklarının Değerlendirilmesi Çalıştayı”nın sonuç bildirgesinde, bölgenin zengin yeraltı kaynaklarının işletilmesinin kalkınma projelerinde önemli rol oynayacağı ifade edildi. Ülkenin en önemli meselesinin Kürt sorunu olduğu belirtilen sonuç bildirgesinde, sorunun demokratik çözümü ve barışçıl bir ortam için bir an önce adım atılması gerektiği, yeni anayasanın da bu çözüme hizmet edecek nitelikte olması gerektiği belirtildi.

Bildirgede, bölgede üretim ve planlı bir kalkınmanın hedeflenmesi ve sosyoekonomik gelişme sağlamasının zorunlu olduğunun altı çizildi. Bunun için bölgedeki maden kaynaklarının ekonomiye kazandırılması ve halkın yararına değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.   

KAMU ELİYLE SANAYİLEŞME LAZIM

Madencilik sektörünün istihdam yaratan, işsizliği azaltan, iç göçü önleyen, yörenin gelişmesine katkı sağlayan bir sektör olduğu açıklanan bildirgede, “Maden kaynaklarının planlı bir şekilde, çevreye duyarlı, yöre halkının onayı alınarak ve mühendislik bilim ve teknolojisi uygulanarak üretilmesi oldukça önemlidir” denildi.  Bölgenin kalkınması açısından ekonomik ve sosyal planlamalar yapılması ve bu planlamalarda kamunun etkin olması gerektiği kaydedilen Bildirgede, bölgeye yönelik kamu yatırımları artırılması ve merkezi bir planlama dahilinde kamu eliyle sanayileşme sürecinin başlatılması için çağrı yapıldı.

BÖLGE PAZAR ALANI OLMAKTAN ÇIKSIN

Kalkınma projelerinde rol oynayacak zengin yeraltı kaynaklarının işlenmeden yurt dışına satılması yanlışından vazgeçilmesi gerektiğine dikkat çekilen bildirgede, “bölge emperyalistlerin iştahını kabartan bir pazar alanı olmaktan çıkarılmalıdır” denildi. Bölgeye dair MMO’nun diğer önerileri ise şöyle:
* Bölgede madencilik yapılabilecek uygun ortam sağlanmalı,
* Madencilik sektörüne verilen teşvikler yeniden düzenlenmeli ve sektöre verilen teşvikler artırılmalı,
* Madencilik sektöründe çalışan maden mühendisleri ve diğer çalışanlar insanca yaşanacak ücret ve sosyal haklara kavuşturulmalı,
* Üretim yapılırken, çevreye verilecek zarar en aza indirilmeli ve rehabilitasyon işlemleri yapılmalıdır. (Ankara/EVRENSEL)

www.evrensel.net