12 Ekim 2016 09:26

Kiralık işçi çalıştırma koşulları belirlendi

Bu yılın başında yasalaşan kiralık işçi çalıştırma koşulları ile ilgili yönetmelik Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlandı.

Paylaş

Bu yılın başında yasalaşan kiralık işçi çalıştırma koşulları ile ilgili yönetmelik Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, doğum sonrası yarı zamanlı çalışmada, mevsimlik tarım işlerinde, ev hizmetlerinde, günlük işlerden sayılmayan ve aralıklı olarak gördürülen işler, iş sağlığı ve güvenliği açısından acil olan işler, işletmenin ortalama mal ve hizmet üretim kapasitesinin öngrülümeyen şekilde artması durumunda ve dönemsellik arz eden iş artışlarında “kiralık işçi” çalıştırılabilecek.

DOSYA: KİRALIK İŞÇİLİK TASARISI

Kiralık işçi çalıştırma süresi de en fazla 8 ay olacak. Geçici işçi çalıştıran işveren, belirtilen sürenin sonunda aynı iş için 6 ay geçmedikçe yeniden geçici işçi çalıştıramayacak. Geçici işçi ile yapılacak iş sözleşmesinde, işçinin ne kadar süre içerisinde işe çağrılmazsa haklı nedenle iş sözleşmesini feshedebileceği belirtilecek. Bu süre 3 ayı geçemeyecek. Geçici iş ilişkisi ile çalıştırılan işçi sayısı, işyerindeki işçi sayısının dörtte birini geçemeyecek. Ancak, 10 ve daha az işçi çalıştırılan işyerlerinde bu sayı beşe kadar çıkabilecek. İşveren, iş sözleşmesi feshedilen işçisini sonraki 6 ayda geçici işçi olarak çalıştıramayacak.Kiralık işçiler çalıştıkları dönemlerde, işyerindeki sosyal hizmetlerden eşit muamele ilkesince yararlandırılacak. Geçici işçi çalıştıran işveren, işçilerin ücretlerinin ödenip ödenmediğini çalıştığı süre boyunca her ay kontrol etmekle yükümlü olacak. Özel istihdam bürosu geçici işçilerin ücretinin ödendiğini gösteren belgeleri aylık olarak, geçici işçi çalıştıran işverene ibraz etmekle yükümlü olacak.

YASA KADINLARA NE GETİRİYOR?

* Doğum izninden sonra yarı zamanlı çalışacak kadının işinin geri kalanı için özel istihdam bürolarından işçi kiralanabilecek. Süre şimdilik 4 ay.
* Bu yasa ve öncesindeki son torba yasa ile emzirme ve doğum izni fiilen ortadan kalkmış oluyor. Şu anda 150 kadın çalışanı olan işyerlerinin açmaya zorunlu olduğu kreş hakkı söz konusu bile değil; çünkü işçiler işyerinin değil, büronun işçileri olacak.
* Yasada, “Büyük işletmelerde kiralık işçi sayısı düzenli çalışanların sayısının dörtte birini geçmeyecek, süre de 6 ayı geçmeyecek” deniliyor. Kadınların büyük bölümü ise küçük işletmelerde, üstelik de sendikasız çalışıyor, bu nedenle kadın işçilerin ağırlıkta olduğu sektörlerde ana gövdeyi kiralık işçiler oluşturacak. Buralarda çalışan kadın işçilerin ömür boyu çalışıp yine de emekli olamayacakları, bir süre bir işletmede, sonra başka bir işletmede, hiçbir iş güvencesi olmadan çalışmak zorunda kalacakları bir çalışma ortamı yaratılıyor.  
* Kadınların meslekte yükselme olanakları ortadan kalkıyor; çünkü iş güvencesi ortadan kalkıyor. İşçinin, çalışmadığı dönemde genel sağlık sigortası primlerini kendisinin ödemesi gerekecek. Sosyal güvenlik primleri sürekli kesintiye uğradığı ve az ödendiği için emeklilik artık hayal!   
* Kadınların ağırlıkta olduğu tarım işçileri, temizlik işleri, hasta ve yaşlı bakımı işleri, özel istihdam bürolarının sürekli iş ilişkisi kurabileceği işler olarak tanımlanıyor. Bu alanda çalışan kadınların kaderi tümüyle özel istihdam bürolarına terk ediliyor. Mevsimlik işlerde dayıbaşılarının yerini özel istihdam büroları alacak, ev işçileri özel istihdam büroları aracılığıyla kiralanacak. Kıyasıya rekabetin konusu olan bu işlerde, kadınlar giderek daha az ücrete, üstelik giderek kötüleşen koşullara mahkum çalışacak.
* Yasada, erkeklerin ağırlıklı olduğu sektörlere geçici işçi çalıştırma süresi ve sayısı açısından (şimdilik) kısıtlamalar getiriliyor. Kadınların ağırlıklı olduğu işlere ve sektörlere hiçbir kısıtlama yok, hatta teşvik var. Bu düzenleme ile işyerlerinde ayrımcılık ve cinsiyetçilik körüklenirken, kadın işsizliği, düşük ücretli işler, güvencesizlik meşrulaştırılıyor.  
* Özel istihdam bürolarının faaliyet gösterdiği pek çok ülkede kısa dönemli çalışma, çalışmada temel norm haline geldi. Bu çalışma biçimi pek çok Avrupa ülkesinde de “Kadınların aile yaşantısını dengeleyen” bir formül olarak sunulmuştu. Ama yıllar içinde görülen şu oldu: Bugün ücretler o kadar düşük ki kadınlar yaşayabilecek bir ücret alabilmek için aynı zamanda iki, üç yarı zamanlı işte çalışmak zorundalar. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

ÖNCEKİ HABER

Van ve Hakkari'de HDP ve DBP'ye operasyon: 47 gözaltı

SONRAKİ HABER

ODTÜ’de alternatif akademik açılışa soruşturma açıldı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa