07 Ekim 2016 20:27

Samsun'da basına saldırılara tepki

Samsun’da emek ve demokrasi güçleri bugün 16.00’da Emek Partisi il binasında bir araya gelerek basına yönelik saldırılara karşı açıklamada bulundu.

Paylaş

Samsun’da emek ve demokrasi güçleri bugün saat 16.00’da Emek Partisi il binasında bir araya gelerek basına yönelik saldırılara karşı açıklamada bulundu. Açıklamaya EMEP, ÖDP, SYKP, ESP, Halkevleri, Devrimci Parti, 78’liler Derneği, Komünist Parti katıldı.

Ortak açıklamayı Şafak Aydın yaptı. Aydın, 15 Temmuz sonrası ilan edilen OHAL ile kanun hükmünde kararnameler eliyle önce barış isteyen akademisyenlerin işine son verildiğini,sonra kamu emekçilerinin ihraç ve açığa alındığını,gazetecilerin gözaltına alındığını, tutuklandığını belirterek, 12 TV ve 11 radyo kanalının kapatılarak, 15 Temmuz’daki darbenin devam ettirildiğini belirtti.

AKP’nin darbeyi fırsata çevirerek,halkın kazanımlarını bir bir elinden almaya çalıştığını, ekonominin her geçen gün kötüye gittiğini ve savaş politikaları ile bu durumun üstünün örtülmeye çalışıldığını belirterek,uzun sürecek bir OHAL döneminden bahsedildiğini, tüm bu saldırılara karşı emekten demokrasiden yana güçlerin birleşmesi gerektiğini belirtti.

Kurum temsilcilerinin konu hakkındaki açıklamaları ise şöyle:
Mustafa ERKENET (Emek Partisi): Ülkemizi 14 yıldır yöneten AKP hükümeti ve Erdoğan, artık ülkeyi burjuva demokrasi kurallarıyla yönetememektedir. 2002 yılında iktidara talip olduklarında verdikleri sözlerin hiçbirini yerine getirmediler, bu durumu gizlemek ve halkı yanıltmak üzere içeride ve dışarıda savaş politikalarını devreye soktular. 15 temmuz darbe girişimi de iktidara gelirken cemaatlerle kurdukları koalisyonun çıkar çekişmesidir. Ülke kaynaklarını kimin yöneteceği, kimin sahip olacağı kavgasıdır. Başarısız darbe girişimini fırsata çevirmek isteyen Erdoğan ve AKP hükümeti okun ucunu demokrasi mücadelesi veren emek örgütlerine ve emekçilere çevirmiştir. Ülkenin kadim ve temel sorunlarını çözmek bir yana daha da derinleştirmişlerdir. 14 yılda Kürt sorunu, laiklik, emek sorunları daha da büyüyerek önümüzde durmaktadır. Bu sorunların çözümü için mücadele eden kurumlar dağıtılmak istenmekte, halka doğru ve gerçek haberi ulaştırmak isteyen özgür basın da bu saldırılardan nasibini almakta ve basında tek ses yaratılmak istenmektedir. Tek adam diktatörlüğüne karşı tüm emek ve demokrasi güçleri hiçbir gerekçe ileri sürmeden güçlerini birleştirmelidir. Biz Emek Partisi olarak üzerimize düşen görevi yerine getirmek için ne gerekiyorsa yapacağız.
Murat ÇEPNİ ( ESP İl temsilcisi): AKP saray faşizmi işe önce kendi havuz medyasını oluşturarak başladı. Devamında ise adım adım tüm demokratik kurum ve kazanımlara savaş açtı. Koyu bir karanlıkta halk düşmanı siyasetini yürüten AKP, sosyalist, demokrat basına da bu hesapla saldırmaya devam ediyor. Halkın sesini kesmeden, halkın mücadelesini engelleyemeyeceklerini düşünerek basına kilit vurdular. Yapılması gereken topyekün gerici, faşist savaşa karşı ezilenlerin de topyekün bir demokrasi gücüyle karşı koymasıdır.
Şafak AYDIN(ÖDP temsilcisi): AKP Hükümeti 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ temizliği adı altında kendine muhalif olan tüm devrimci, demokrat kesimleri ve yayın organlarını susturmaya ve insanları gözaltına almaya çalışmaktadır. AKP Hükümetinin ve yandaşlarının yapmaya çalıştığı sivil baskı rejimine karşı bu ülkenin devrimcilerine düşen görevse gelinen noktada bir güç birliği oluşturarak sokaklara çıkmak, bu gidişata dur demektir. Aksi takdirde bir gün herkesin kapısı çalınacaktır. Geleceğimize sahip çıkmak için şiddete, tecavüze, çocuk istismarına karşı çıkmak için sokak sokak mücadele etmeliyiz.
Halkevleri: AKP darbe fırsatçılığı yaparak muhalifleri susturmak için saldırılarına devam ediyor.Televizyon kanallarına ve gazetecilere yapılan bu saldırılarla halkın haber alma hakkını gasbederek havuz medyası dışındaki alternatif yayın organlarını kapatıyor. 15 Temmuz gecesi askerlerin medya yayın organlarına yaptığı saldırı ile bugün AKP’nin yaptığı saldırılar arasında hiçbir fark yoktur. AKP 15 Temmuz darbe girişimini OHAL ile devam ettirmektedir. Bizler Halkevleri olarak halkın haber alma hakkı için, her koşulda emekten yana ilerici basın kuruluşlarının yanındayız.
Zafer TAŞKÖPRÜ (Devrimci Parti): 15 Temmuz darbe girişimini bahane ederek kendi sivil darbesini gerçekleştiren iktidar, devrimci muhalefetin sesini engellemek için KHK çıkartarak tek tip, biatçı toplum yaratmaya çalışmaktadır. Fakat bu çabalar sonuç bulmayacak, ne kadar TV'leri, radyoları, gazeteleri kapatsalar da muhalif hareket kendisini sokaklarda ifade edecektir. Saray iktidarına karşı mücadelesini sürdürecektir.
İlhan CÜRE (SYKP): AKP-Saray iktidarı darbeye karşı mücadele yerine muhalefet güçlerine karşı mücadele yürütmektedir. Basın-yayın, gazeteler ve sendikal kurumlar kapatılmaktadır. OHAL ile birlikte parlamento işlevsiz hale getirilmiş, KHK’lerle ülke yönetilmeye başlanmıştır. Faşist diktatörlüğe doğru giden bu yolda devrimci, demokrat güçler olarak bir direniş hattı örmek tarihsel bir sorumluluk olarak önümüzde durmaktadır.
Umut KUŞÇULU - Volkan ÖZDEMİR (Komünist Parti): Bu kepazelik gücünü zenginlerden aldığı için ömrünü emperyalistlerle yapılan pazarlıklarla uzattığı için zorbaların saltanatıyla birlikte sömürücülerin ve işgalcilerin de sonu gelecektir. Bu düzeni yıkacağız, zorbalar altında kalacak.
Engin CEYLAN (Devrimci 78’liler Derneği): AKP 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sonrası demokrasiye sahip çıkalım yaygarası ile insanları sokağa çağırmıştır. Ancak darbe bahanesi ile OHAL’i ülkeye yayarak, faşizmi tezgahlayarak kendisine muhalif insanları işten atmış, TV, Radyo ve gazetelere el koymuştur, el koymalar yağmaya dönüşmüş, Televizyonlar, TRT’ye özel kurumlar TMSF’ye verilmiştir, bunun adı yağma düzenidir. Samsun emek ve demokrasi güçleri tarafından basına yapılan saldırılarla ilgili basın açıklamasına yerel basının gelmemesi anlamlıdır. (Samsun/EVRENSEL)

ÖNCEKİ HABER

Fabrikanın atık kanalına düşen işçi yaralı kurtarıldı

SONRAKİ HABER

Hrant Dink Vakfı'nın "Kayseri" konferansı gerekçe gösterilmeden yasaklandı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa