26 Eylül 2016 18:12

25. Uluslararası Gençlik Kampı Sonuç Deklarasyonu

25. Uluslararası Antifaşist-Antiemperyalist Gençlik Kampı Sonuç Deklarasyonu

Paylaş

Santa Domingo
Dominik Cumhuriyeti

3 Ağustos’ta Dominik Cumhuriyeti’nin Santo Domingo kentinde dayanışma, barış ve özgürlük sloganı altında başlayan 25.Uluslararası Antifaşist ve Antiemperyalist Gençlik Kampı (UAAGK), 10 Ağustos 2016’da sonuçlanmış; bu buluşmada, Porto Riko, Ekvator, Haiti, ABD, Kanada, Kolombiya, İngiltere, Venezuela, Türkiye, Almanya, Brezilya ve Meksika’dan katılan demokrat, ilerici, ekolojist, solcu, feminist, antifaşist, antiemperyalist ve devrimci yüzlerce genç, her toplumun kendi gerçekliğini değerlendirmek için bir araya toplandı. 

25.ULUSLARARASI KAMPIMIZ

Bu günler, ele alınan konuların derin tahlillerinin yapıldığı önemli çalışmalar ve bunların yanında katılımcı ülke ve halkların bütünleşmesini teşvik eden kültürel ve sportif aktivitelerin de yer aldığı günler olmuştur.
Dünyadaki değişikliklerde öncü rol oynayan ve gezegenin bulundukları farklı kıta ve bölgelerinde mücadele eden gençliğin önemli bir bölümü kendi gerçekliklerini tartışmak, taleplerini yaymak ve halkları için derin dönüşümler beklentisinde olan gençlerin uluslararası ödevleri üzerinde anlaşmaya varmak üzere Dominik Cumhuriyeti’nde toplandılar. 25.Kamp bizden temel bir ödev talep etmekte, bizi 2018’de gezegenin başka bir köşesinde gerçekleşecek olan 26.UAAGK’yle ilgili bir hazırlık dönemi beklemektedir.
Kamp süresince gerçekleştirilen tartışmalar, dünya gençlerinin müşterek sorunlarını yansıtmaktadır: işsizlik, sömürü, eğitime ulaşım kısıtları, ayrımcılık, kriminalizasyon ve bunun gibi kapitalist sistemin, halklarımızın diğer kesimlerinin de olduğu gibi bizleri kalıcı bir biçimde hâkimiyet altına alan diğer sorunları.

ORTAK DÜŞMANA KARŞI ORTAK MÜCADELE

Kamp esnasında varılan değerlendirmeler bize dünya halkları ve gençlerinin düşmanlarının ortak olduğunu göstermektedir: ülkelerimizdeki hâkim sınıflar, burjuvaziler; sürekli olarak halklarımızın ekonomik, kültürel ve siyasal bağımlılıklarını pekiştirmenin yollarını arayan emperyalist güçler; topraklarımızda doğal kaynaklarımızı yağmalayarak ve işçilere emeklerinin karşılığını vermeyerek oturan uluslararası tekeller. Bu açıdan ilan ediyoruz ki, dünya gençleri ile halklarının hakları ve çıkarlarının başat karşıtları kapitalizm ve emperyalizmdir. 
Emperyalistlerin hırsları, bazı ülkelerde faşizme doğru bir eğilim yaratmakta ve bu doğrultuda en gerici şiddeti uygulamakta, toplumsal muhalefeti kriminalize etmeyi, terörizmi, uyuşturucu kaçakçılığını, paramilitarizmi teşvik etmektedir. Bu korkutma, baskı mekanizmaları vasıtasıyla farklı ülkelerde ortaya çıkan ve bu olguların daha da ağırlaştırdığı kararlı mücadelelerin kontrol altına alınması amaçlanmaktadırlar. 

YOLDAŞLARIMIZIN MÜCADELESİNİ YÜKSELTECEĞİZ

Bu çerçevede, geçtiğimiz 10 Ekim 2015’te Ankara’da, Erdoğan rejiminin baskıcı ve halk düşmanı politikalarını reddeden farklı demokratik kesimlere karşı bir saldırı gerçekleşmiş, iki sene önce İzmir’de hayata geçirilmiş olan 24.UAAGK’de yer almış dört genç yoldaşımızın da dahil olduğu 95 kişi hayatını kaybederken 245 kişi yaralanmıştır. 
3 Ağustos 2014’te, Meksika’da politik faaliyetlerine Meksika’daki  19.UAAGK’de başlamış olan, komünist bir mücadeleci, Gustavo Alejandro Salgado Delgado, devlet tarafından öldürülmüştür. Bugün dünya gençleri, düşen yoldaşlar adına adalet bayraklarını kaldırmaktadır. Aynı zamanda gençler, bu rejimlerin baskıcı hareketlerini, kurumlarının hegemonyalarını kaybetmelerini, önceden olduğu gibi hükmetme kapasitelerinden yoksun oldukları için bu zayıflığın bir yansıması olarak faşistleşmelerini ifşa etmektedir.   
25.Uluslararası Kamp’ın gerçekleştiği esnada, Venezuelalı gençler, halk örgütleri ve sol kesimler 2012’de bu ülkede gerçekleştirilen 23.Uluslararası Kamp’ın katılımcıları ve örgütlüyücüleri arasında yer alan yoldaş Julio Blanco’nun zorla alı konularak kaybedilmesi ve daha sonra katledilmesinin acısını yaşamışlardır. 
Mücadele içinde yiten yoldaşlarımız için, onlar ve onların yanında gerçekten özgür olabileceğimiz farklı bir dünya hayal eden bizler, binlerce erkek ve kadın için sesimizi yükseltmekte, adalet ve sorumluların hapsi talebiyle yumruklarımızı kaldırmaktayız. Her birimiz kendi ülkemizde zafere kadar onların mücadelelerini devam ettireceğimiz üzerine demirden sözümüzün sorumluluğunu üzerimize almaktayız. 

HALK KARŞITI POLİTİKALARI REDDEDİYORUZ

26.UAAGK’ye katılanlar olarak gezegenin farklı köşelerinden geldik. Avrupa’da binlerce genç, kapitalist devletlerin emekçi karşıtı, halk karşıtı yapılandırma politikalarını güçlendirdikleri ve bu politikaların sorunlarının halklar, emekçiler ve gençler tarafından üstlenilmesinin yollarını aradığı bir süreçte, genç emekçilerin haklarını ortadan kaldırmayı, onları her defa daha zor emek süreçlerine, her sefer daha az ücretlere mahkum kılmayı amaçlayan neoliberal çalışma reformlarını reddetmek için sokaklara akmıştır. Amerika’da bizi yönetmekte olan yozlaşmış ve gençlere ayrımcı sağ rejimlere karşı kamu kaynaklı, laik, parasız, nitelikli ve herkese eşit ulaşımda eğitimin korunması için bayraklar yükseltmekte, sosyal alanlar için daha fazla kaynak talep etmekte, farklı ülkelerde gençlerin haklarını ve özgürlüklerini kısıtlayan halk karşıtı politikaları reddetmekteyiz. Dünyanın tüm köşelerinde, kapitalizmin bize sunduğu ve emperyalizme mahkum ettiği dünyadan radikal bir biçimde farklı bir dünyayı kazanmak için hayal kurmakta ve sürekli bir biçimde mücadele etmekte, yaşam ve özgürlük için, zenginliği üreten bizlerin kendi halklarımızın geleceğini belirleyeceği gerçek bir demokrasi için savaşmaktayız. 

ULUSLARIN KENDİ KADERİNİ TAYİN HAKKI

Kendi sorunlarımızı tartıştığımız aynı kuvvet ve yoğunluk ile, bağımsızlıkları için kendi mücadelelerini vermekte olan Filistin ve Kürt halkı gibi topraklarının tanınması için; kapitalizm ve empertalizmin milyonlarca erkek ve kadını mahkum ettiği Kenya, Somali ve Haiti gibi ülkelerde savaşları ve açlığı meşrulaştıran ayrımcı politikaların sona ermesi için bu halklarla dayanışmamızı ifade etmekteyiz.
Ortadoğu gibi bölgelerde ortaya çıkan, emperyalist güçlerin provoke ettiği saldırıların sonucunda kendilerini mülteci konumunda bulan erkek ve kadınlara dayanışma ve desteğimizi ifade etmekteyiz. Halklara ait olan kaynakları yağmalamanın yollarını arayan emperyalist savaşları lanetliyor, kendi etki alanlarını genişletmek ve hakimiyet seviyelerini arttırmak amaçlı emperyalist müdahalelerini reddediyoruz. Gençlerin düzenin şiddet silahlarının mühimmatı olmak zorunda kaldığı daha fazla savaş istemiyoruz, dünya halkları için barış ve kendi kaderini tayin hakkı istiyoruz. 

CİNSİYETÇİLİĞE VE AYRIMCILIĞA KARŞI

Kadının, toplumsal dönüşümlerde ve halkların üretken gelişiminde oynadığı temel özne rolünün altını çiziyor, kurbanı oldukları yapısal sömürü ve şiddetin yükseldiği koşulları reddediyoruz. Ataerkil ve kadın düşmanı niteliğe sahip kapitalist-emperyalist düzeni reddettiğimiz gibi tüm cinsiyetçi, ayrımcı ve baskıcı ifadeleri reddediyoruz. 

YAŞASIN ENTERNASYONEL MÜCADELEMİZ!

Taleplerimizin ve hayallerimizin gerçekleşmesi için dünyadaki emekçilerin birliği temel teşkil etmekte, kapitalist devletlerin terör politikalarını durdurmak için enternasyonalist ilkenin güçlendirilmesi, dünya gençleri arasındaki dayanışmanın teşvik edilmesi vazgeçilmez olarak karşımıza çıkmaktadır. Gençlerin, emekçilerin ve halkların birliğini, deneyimlerimizi paylaşarak, sorunlarımızı etraflıca ve demokratik bir biçimde tartışarak, kapitalizm ve emperyalizmin dünyanın her köşesindeki izlerini ifşa edecek olan politik anlaşmaları inşa ederek, farklı ülkelerde hayata geçmekte olan mücadelelere ve öncelikli olarak her birimizin ülkesindeki haklarımızın ve halklarımızın çıkarlarının savunulması için gerçekleşen hareket ve mücadelelere eşlik ve yardım ederek gerçekleştirebiliriz; yağmayı, savaşı, faşizmi ve geniş çoğunlukları tahakküm altına alan ve sömüren kapitalizm ve emperyalizm tarafından oluşturulan tüm emperyalist politikaları ancak bu şekilde durdurabiliriz.
Bu kamp, dünya geçliğinin sevinç ve isyanını, her birimizin ülkesinde bizleri aykırı kılan ve derin dönüşümler talep eden yenileyici niteliğini yansıtmaktadır. Dünyanın gençliğinin tüm enerjisi, gerçekleştirdiğimiz tüm mücadeleler sadece bir hedef yönelmelidirler; bizleri sömürü, tahakküm, baskı, ayrımcılık ve bağımlılık atına alan zincirleri kırmak için kapitalizm ve emperyalizme karşı. Ve her bir halkın özgürleşmesi süreçlerinin zaferini garanti altına alan derin dönüşümlere yönelmelidirler. Gezegenimizin kapitalizme, emperyalizme ve faşizme karşı mücadele eden gençlerinin benimseyecekleri yol, devrim ve yeni bir toplumun, sosyalist bir toplumun inşası olmalıdır. 
Dünyanın antifaşist ve antiemperyalist gençliğinin sesi, mücadelesi ve birliği yükselsin!

ÖNCEKİ HABER

Masa açmak yasak!

SONRAKİ HABER

Erkan Baş'tan sandığa çağrı: AKP'nin karanlığına 'dur' demek için oy vereceğiz

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa