DİSK: Sermayeye denetimsiz ve ölçüsüz kaynak transferi

DİSK: Sermayeye denetimsiz ve ölçüsüz kaynak transferi

DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, Meclis gündemindeki torba yasa ve Türkiye Varlık Fonu'na ilişkin açıklama yaptı.

DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, Meclis gündemindeki torba yasa ve Türkiye Varlık Fonu ile kamu kaynaklarının sermayeye ölçüsüz olarak peşkeş çekileceğini, İşsizlik Sigortası Fonu’nun da yok edileceğini bildirdi. Bu yasalarla kamu kaynaklarının Meclis ve Sayıştay denetimi olmaksızın keyfi kullanımının önünün açıldığı kaydedilen açıklamada, yasaların geri çekilmesi istendi.

Yazılı açıklama yapan Çerkezoğlu, torba yasa ile sermaye için denetimsiz ve esnek bir teşvik sistemi getirilirken, Türkiye Varlık Fonu ile bu teşvikler için kaynak oluşturulmasının hedeflendiğini bildirdi. Bu yasalarla kamu kaynaklarının Meclis ve Sayıştay denetimi olmaksızın keyfi kullanımının önünün açıldığı belirtilen açıklamada, “Cumhuriyet tarihinin en büyük özelleştirme ve kamu kaynaklarını tasfiye operasyonu yapılıyor” dendi.

Açıklamada Bakanlar Kurulu kararıyla sağlanacak teşvikler şöyle sıralandı: “Kurumlar vergisi sıfırlanacak ve 10 yıl boyunca kurumlar vergisi istisnası tanınacak. Gümrük vergisi muafiyeti tanınacak. Hazine malları 49 yıllığına bedelsiz devredilecek. Hazine taşınmazları talep edilmesi halinde bedelsiz devredilecek. 10 yıla kadar sigorta primi işveren hissesi karşılanacak. Yatırıma ilişkin enerji tüketim harcamalarının yüzde 50’si kadarı 10 yıla kadar karşılanacak. Nitelikli personel için 5 yılı geçmemek üzere, asgari ücretin aylık brüt tutarının 20 katına kadar ücret desteği verilecek. Yatırım tutarının yüzde 49’unu geçmemek üzere ve edinilen payların 10 yıl içerisinde halka arz veya yatırımcıya satış şartıyla yatırıma ortak olunacak.”

ANAYASAYA AYKIRI

Varlık Fonu ile aralarında Kanal İstanbul gibi “çılgın” projelerin, Üçüncü Köprü ve Havalimanı, Nükleer Santral gibi büyük çaplı finansmana ihtiyaç duyan yatırımların desteklenmesi ve çeşitli sektörlerdeki yatırımlara kaynak aktarılmasının hedeflendiği ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Varlık Fonu yasa teklifi Anayasaya açıkça aykırı bir düzenlemedir. Varlık Fonu’nun en önemli kaynağını özelleştirme gelirleri oluşturacak. Bunun anlamı özelleştirmelerin daha da hızlandırılması olacak. Torba yasa ile Türkiye tarihini en büyük özelleştirme dalgasını zemini hazırlanıyor. Aralarında TRT, TPAO, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Bu çerçevede torba yasa ile Özelleştirme İdaresi, ÇAYKUR, Şeker Kurumu ve Türkiye Taş Kömürü Kurumu’nun da olduğu 100’den fazla kamu kurum kuruluşunun özelleştirilmesinin önü açılıyor.”

İŞSİZLİK SİGORTASI HEDEFTE

Varlık Fonu ile İşsizlik Sigortası Fonu’nun da hedefe konduğu ifade edilen açıklamada, “İşsizlik Sigortası Fonu’nun 2015 geliri 18.2 milyar lira iken, gideri 6.5 milyar lira olarak gerçekleşti. Ancak bunun sadece 2.1 milyar lirası işsizlik sigortası olarak işsizlere ödendi. İşsizlik Fonu’ndan amacı dışında işverenlere çeşitli teşvikler sağlanıyor ve ayrıca hükümet çeşitli yatırımlar için İşsizlik Fonu’na el atıyor. Haziran 2016 itibariye İşsizlik Sigortası Fonu’nda 97,5 Milyarlık bir kaynak birikmiş durumda. İşçi için harcanmayan bu kaynağa şimdi de Varlık Fonu yoluyla el konulmak isteniyor” dendi.

DENETİMDEN MUAF

Devasa kamu kaynaklarına hükmedecek olan Varlık Fonu’nun kanunlardan ve kurallardan muaf kendi başına buyruk bir kurum olarak tasarlandığına vurgu yapılan açıklamada “Varlık Fonu, Sayıştay denetimi dışında kalacak, kurumlar vergisinden muaf olacak ve ihale mevzuatına tabi olmayacak. Kısaca kamu kaynaklarını kullanacak olan Varlık Fonu kamusal denetimden muaf hükümetin istediği gibi at oynattığı bir sermaye fonlama mekanizmasına dönüşecek” dendi.

Açıklamada Varlık Fonu adı altında sermayeye ve hükümetin “çılgın” projelerine ucuz finansman sağlanmasından ve kamu kaynaklarının peşkeş çekilmesi girişiminden vazgeçilmesi istendi. (İstanbul/EVRENSEL)

www.evrensel.net