DİSK/Gıda-İş: Özelleştirme işsizlik ve yoksulluk getirir

DİSK/Gıda-İş: Özelleştirme işsizlik ve yoksulluk getirir

DİSK/Gıda-İş Sendikas, hem işçilere hem de üretici köylülere yoksulluk ve işsizlik getirecek özelleştirmeye karşı mücadele edeceğini duyurdu. 

DİSK/Gıda-İş Sendikası başta ÇAYKUR olmak üzere kamu kurumlarının özelleştirilmesine tepki gösterdi, hem işçilere hem de üretici köylülere yoksulluk ve işsizlik getirecek özelleştirmeye karşı mücadele edeceğini duyurdu. 
Sendikadan yapılan yazılı açıklamada 12 Eylül darbesinin alt yapısını oluşturduğu özelleştirme süreci sonucunda kamudaki işletmeler yok pahasına sermayeye satıldığı belirtilerek “Özal Hükümeti’yle başlayan süreç, AKP Hükümeti’yle devam etmektedir. Elde kalan bir avuç kamu kurumu şimdi özelleştirmenin kıskacındadır ve sermayeye satılması için Mecliste görüşmelere başlanmıştır. Özelleşen kamu kurumları sonucu işsizlik, yoksulluk ve yüz binlerce taşeron işçi ortaya çıkarmıştır. Şimdi ise elde kalan kamu kurumlarının özelleştirilmesine sıra gelmiştir.İçinde ÇAYKUR işletmesininde bulunduğu işyerleri ve hizmet alanları satılmak üzere TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilerek, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlanacaktı” dendi. 
Darbe girişimini engellemek için sokağa çıkan, günlerce meydanlarda nöbet tutan işçi ve emekçilere düşen payın özelleştirme olduğuna dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Darbe girişimi sonrası ilan edilen OHAL koşullarında sermayenin yararına, işçilerin ise zararına olan uygulamalar tek tek hayata geçirilmektedir. Dün cemaatle ilgili ne istedilerse verdik diyen hükümet yetkilileri bugün patronlar ne istiyorsa veriyorlar. Patronların her isteğini yerine getiren hükümet, darbe girişimini fırsata çevirerek başta işçi sınıfı olmak üzere tüm emekçilerin haklarını gasbetmeye devam etmektedir.” 

ÇAYKUR İŞÇİLERİYLE OMUZ OMUZA

Son torba yasa tasarının 35’inci maddesinde başta ÇAYKUR olmak üzere 113 kamu kuruluşunun Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na devredilerek satılmasının önünün açıldığı kaydedilen açıklamada, “Özelleştirme demek halkın bugüne kadar olan toplumsal birikimlerini bir çırpıda sermayeye peşkeş çekme anlamına gelmektedir. Yaşanan deneyimler göstermektedir ki; özelleştirme sonrasında toplu işçi çıkarmalar hayata geçirilmektedir. Yine özelleştirilen kurumlarda çalışan işçilerin sosyal hakları ellerinden alınmakta ve ağır çalışma koşulları dayatılmaktadır. İşsizlik tehdidi ile işçilerin üzerindeki baskılar yoğunlaşmaktadır. Özelleştirilen kuruluşlarda sendikal örgütlülükler dağıtılmaktadır veya patron ile uyumlu hareket eden sarı sendikalar etkin kılınmaktadır. ÇAYKUR’un özelleştirilmesi sadece ÇAYKUR işçilerini değil, tüm üreticileri, yani Karadeniz halkını, çay üreticilerini etkileyecektir” dendi.  
DİSK/Gıda-İş üyelerinin bulunduğu ve Türkiye için stratejik olan ÇAYKUR başta olmak üzere bütün özelleştirmelere karşı işçilerin, emekçilerin çıkarı için mücadele edileceği belirtilen açıklamada, şu uyarı yapıldı: “Çay ve ÇAYKUR halkındır, özelleştirilmesi işçilerin sorunlarını daha fazla büyütecektir. Tüm üreticileri özel sektörün insafına terk edecek, özelleştirmenin faturası işçilere ve ÇAY üreticilerine çıkarılacaktır. Üyemiz olsun veya olmasın bütün ÇAYKUR işçileri ile omuz omuza verip özelleştirme saldırısına karşı duracağız ve alın terimizin, emeğimizin hiç edilmesine müsaade etmeyeceğiz.” (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Ağustos 2016 10:11
www.evrensel.net