Alt’ın yaz sergileri devam ediyor

Alt’ın yaz sergileri devam ediyor

Sanat mekanı Alt, programına yaz sergileriyle devam ediyor.

Bomontİada’nın içinde yer alan sanat mekanı Alt programına yaz sergileriyle devam ediyor. İlk sezonunda sanatta üreticilik meselelerini inceleyen Alt, Marwa Arsanios’un “Notlar, Metinler, Açıklamalar ya da Yürürken Nasıl Okunur” sergisine, Allora & Calzadilla’nın Büyük Sessizlik (The Great Silence) ve Apotomç adlı iki video enstalasyonuna ve Ahmet Öğüt’ün Tam Gün Devam (Round-the-clock) adlı sergisine yer veriyor.
Arap dünyasında tarih yazan kadınlar ve tarihin yazdığı kadınlar konularıyla ilgilenen Arsanios’un “Hiç Bir Ayı Öldürdün mü ya da Jamila Olmak” (Have You Ever Killed a Bear or Becoming Jamila, 2013-14) adlı videosu ve “Olga’nın Notları, Kütüphane” (Olga’s Notes, The Library, 2013) adlı yerleştirmesi, sanatçının 2011’den beri yürüttüğü ve 1960’lar Mısır’ından solcu bir dergi olan Al Hilal’e odaklanan, Al Hilal Projesi’nin devamıdır. “Olga’nın Notları, Kütüphane” dergide “Neleri okumalısınız” bölümünde önerilen kitapları, Arapça konuşan halkların tarihinde ender bir ütopyacı tahayyülün ideolojik kökenlerini vurgulamak üzere barındırır. Öte yandan, “Hiç Bir Ayı Öldürdün mü ya da Jamila Olmak”, “Al Hilal” gibi dergilerin yayımı sayesinde ikonikleşen Cezayirli özgürlük savaşçısı Jamila Bouhired’i konu alıyor. 
Arsanios’un bir dansçıyla gerçekleştireceği Dans Etmeyi Öğrenmek adlı sunum-performansı Eylül’ün üçüncü haftası Alt sanat mekanında görülebilir.

BÜYÜK SESSİZLİK

Büyük Sessizlik (The Great Silence) ve Apotome adlı video yerleştirmeleri insan algısı dışında kalan duyum dünyası ve anlam verme mekanizmalarımızın köklerine odaklanır. Allora & Calzadilla, “(var) olan” ve “(var) olmayan” arasındaki sınırı sorgulayarak, bu eşiği inşa edenlerin bunu nasıl görünür kıldığını irdeler. Üç kanallı video yerleştirmesi Büyük Sessizlik, evrenin en uzak köşelerine radyo dalgaları gönderip alan ve barındırdığı SETI veritabanı aracılığıyla, kozmik gürültünün içinde uzaylı uygarlıkların olası mesajlarını yakalayabilecek, dünyanın en büyük radyo teleskobunu konu ediniyor. Esperanza (Umut)-Porto Riko’da yer alan bu teleskop, aynı zamanda Amazona vittata adlı nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan papağanların son örneklerine yuvadır. Allora & Calzadilla, iletişim olasılıklarının yanı sıra, canlı, cansız, insan, hayvan, teknolojik ve kozmik aktörler arasındaki boşlukları ele alan altyazılı masalımsı bir senaryo üzerine bilim kurgu yazarı Ted Chiang ile birlikte çalıştı. 
Tek kanallı video yerleştirmesi Apotome adını, müzikte iki ses arasındaki perde farkını tanımlamak için kullanılan orijinal Pitagoryen tanımına göre bire bir çevirisi “kesilen şey” olan eski Yunanca bir sözcükten alır. Videoda, dünyada kaydedilen en düşük desibelli sese sahip olan şarkıcı Tim Storms, Napolyon Savaşları’ndan ganimet olarak Paris’e getirilen iki fil için 1798 yılında verilen bir konserin sesaltı (subsonic) versiyonunu seslendirir. Bu tarihi müzik deneyi, müziğin hayvanlarla bir iletişim aracı olarak kullanılıp kullanılamayacağını test etmek için bir dizi Aydınlanma ve Devrim idealleri ışığında, konservatuar müzisyenleri tarafından düzenlenmişti. Tim Storms, Paris-Ulusal Doğa Tarihi Müzesi deposundaki doldurulmuş hayvan örneklerinin arasında volta atarak, aynı fillerin kalıntılarına varıncaya kadar şarkı söyler. Sesi sadece fil gibi büyük hayvanların duyabileceği kadar düşük bir oktava inen Storms, türler arası iletişim adına onu duyabilir ve müziği boyunca işitilebilir ve hissedilebilir arasındaki insani eşiği aşarak tarihe geçecek bir türler arası iletişim sergiler.
Eylül ayının üçüncü haftasında, Allora & Calzadilla Alt sanat mekanında sergileri üzerine bir konuşma yapacak.

ADALETSİZLİK

Ahmet Öğüt’ün çoğunlukla yeni komisyon edilmiş işlerinden (heykel, yerleştirme ve video) oluşan Tam Gün Devam adlı sergisi, bir bütün olarak zaman adaletsizlik ve direnişi konu ediniyor.
Ahmet Öğüt’ün Diğerleri Saldırırken (2016) adlı yerleştirmesi bronz heykellerden oluşuyor. Hem soyut hem somut denebilecek nitelikteki heykellerin çıkış noktası, Güney Afrika-Cape Town’dan Alabama-Birmingham’daki sivil haklar hareketlerine, tarihi protestolar sırasında polis köpekleri tarafından saldırıya uğrayan insanların arşiv fotoğrafları. Heykellerin, anıtları veya aristokratik büstleri çağrıştıran bir materyalden, bronzdan yapılmış olması, figürlerin mücadelesinin sürekliliğini vurgular. 
Ahmet Öğüt’ün “Altı Aylık” adlı başka bir çalıması ise kapanmış veya kabuk değiştirmiş sanat mekanlarının tabelalarını bir araya getiriyor. Müzeler, galeriler, vakıflar, kâr amacı gütmeyen kurumlar ya da sanatçı mekânları, İstanbul’un kültürel yaşantısında belirip kaybolanların altını, ekonomik, sosyal ve politik boyutlarıyla çiziyor. 

NEFSİ MÜDAFAA VE SİVİL DİRENİŞ

Sergi kapsamında, mevcut bir iş, Bakunin’in Barikatı, Zeyno ve Muhsin Bilge’nin Türkiye’den modern ve güncel yağlı boya, heykel, çizim ve sanatçı kitaplarından oluşan koleksiyonunu içerecek şekilde yeniden kurgulandı. çalışma, Mihail Bakunin’in 1848’de Prusyalı kuvvetlere karşı Dresden’deki direnişin ön saflarına sanat eserleri yerleştirme önerisinden esinlenerek, yerel bağlamda nefsi müdafaa ve sivil direnişe dikkat çekiyor. (KÜLTÜR SERVİSİ) 

www.evrensel.net
ETİKETLER Alt