Tedi işçisi: Patron 250 mağaza açtı biz aynı ücreti alıyoruz

Tedi işçisi: Patron 250 mağaza açtı biz aynı ücreti alıyoruz

Direnişteki Tedi işçileri: Her toplantıda biz büyürsek siz de kazanırsınız diyen patron 250 mağaza açtı biz halen aynı maaşı alıyoruz.

Ali DOĞAN
Tersane İşçisi/İstanbul

Tuzla Organize Deri Yan Sanayi ve Topkapı’da kurulu olan Tedi tekstil fabrikası, biri Türkiyeli olmak üzere üç ortaklı bir sermaye kuruluşu.
Tuzla ve Topkapı’da üretime devam eden her iki depoda toplam 86 altı işçi çalışıyor. Sendikanın söylediğine göre 60 işçi sendikanın üyesi oldu ve toplu sözleşme yetkisine başvuruldu. Ancak bu yazının yanıtı gelmeden patron sendikal mücadeleyi duyduğu için ilk önce deneme süresinde olan üç işçiyi işten çıkardı. Bunun üzerine sendika, patronla bir görüşme yaptı ve birçok oyalamanın ardından “Siz yetkisizsiniz” deyip hiçbir talebi kabul etmedi ve böylece görüşmeler son buldu.

İLK EYLEMLER KADIKÖY VE TUZLA’DAYDI

Bunun üzerine sendika işçilerle görüşerek grev çadırının kurulmasına karar verdi. Bu durum üzerinde yönetim önce 6 işçiyi, sonra da üretimi durduran tüm işçileri çeşitli ihtarlar sonucu telefonlarına mesaj atarak iş akitlerinin fesh edildiğini taraflarına bildirdi. Bunun üzerine Tuzla’da atılan tüm işçiler kapıda beklemeye başladı. Topkapı’daki depoda ise sendika üyesi 9 işçinin 3’ü işten çıkarıldı. Sonrasında işçiler ve sendika, Tedi mağazalarının önlerinde de eylem yapma kararı aldı ve ilk eylemler Kadıköy ve Tuzla’da yapıldı.

KADIN İŞÇİLER ÇOĞUNLUKTA

Yarısından fazlasını kadınların oluşturduğu direnişteki işçilerin çalışma süreleri yedi ay ile iki buçuk yıl arasında değişiyor. Hemen hepsi, ilk kez bir direniş yaşadığını, hatta çoğu ilk kez bir sendikaya üye olduklarını söylüyor. Sendikalaşma ve onu takiben direnişe başlama sebeplerini ise düşük ücret ve ağır çalışma koşulları şeklinde sıralıyorlar. “Her toplantıda biz büyürsek siz de kazanırsınız diyen patron 250 mağaza açtı biz halen aynı maaşı alıyoruz” diyorlar. Kadın işçilerden birkaçı dışında hepsi, sık sık ilk iş deneyimi olduklarını söylüyorlar. “Çalışmak zorundayız, çünkü ihtiyacımız var, eve katkıda bulunmak zorundayız” diyorlar. Kastamonu, Rize, Düzce, Erzincan, Bartın, Bingöl, Muş ve Dersim. Memleketleri farklı olmasına rağmen fabrika içinde bir aile gibi olduklarını söyleyen işçiler, “Aslında işimizi kaybetmek zorumuza gitmiyor. Ama arkadaşlığımız dağılacak, ortamımız bozudu bu bizim çok zorumuza gidiyor” diyorlar. Direnişe ilk kez katılan işçiler “Biz bugüne kadar bu tip eylemlerden hep uzak dururduk, olanları da TV’lerde izlerdik ve korkardık. Bu kaç gündür bize cesaret geldi. Sanki başka insanlar olduk” diyorlar.

OHAL’İ YENİ ANLADIK

Hükümetin uyguladığı OHAL kararını da daha yeni anladıkları söyleyen işçiler, “Demokrasi nöbetlerinde sabaha kadar bayrak salladık. Polisler bizimle beraber yürüdü. Araçlarda anonslar yaptılar. Bizi bırakmayın yanımızda durun dediler. Şimdi biz direnişteyiz bize zulmediyorlar” diyor. Bunu polislere de söyleyen işçiler “Biz kararlıyız, kazanacağız, siz gideceksiniz” diyorlar.
Kimi işçiler, direniş olur olmaz AKP’ye üye oldukları için ilçe teşkilatını arayıp yardım talebinde bulunmuş. Ancak yanıt alamamış. İşçilerden biri de eski bakan Hayati Yazıcı’yı hemşehrisi olduğu için aramış ama ondan da “Solcu sendikaya üye olmuşsunuz ben bir şey yapamam” yanıtını almış. “Bunların gerçek yüzünü gördük” diyen işçiler artık her şeyin farklı olacağını söylüyor.
İşçilerin eylemleri planlandığı gibi olursa Tedi’nin İstanbul’da bulunan mağazalarının önünde eylemler olacak, işçiler yaşadıklarını anlatacak. Mücadeleyi büyütmek için ise işçilerin asıl hedefi tersanelerle beraber 200 bin işçinin çalıştığı Tuzla havzasındaki işçilerin işyerleri ve oturduğu mahallelere bu direnişi duyurmak ve dayanışmayı büyütmek. Bu yapılır mı bilinmez ama işçiler bunu anlattıklarında büyük bir heyecan duyduklarını ve bu işi yapmaya hazır olduklarını ifade ediyorlar. Bir ayrıntıyı söylemeden geçmeyelim. Bu direnişte başarı olursa bunun en önemli payı kadın işçilerin inaçlı ve kararlı duruşu olacak.

www.evrensel.net
ETİKETLER Tedi