Kara para aklama yasası tepkilere rağmen Meclisten geçti

Kara para aklama yasası tepkilere rağmen Meclisten geçti

Kara paranın önünü açacak, sermayeye vergi affı getirecek eleştirileriyle geri çekilen kara para yasası OHAL'le birlikte meclise getirilip yasalaştı.

Kara paranın önünü açacağı, sermayeye vergi affı getireceği gerekçesiyle tepki çeken ve darbe girişimi öncesi geri çekilen ancak OHAL ile yeniden Meclis gündemine getirilen Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi Meclis Genel Kurulu’nda, kabul edilerek yasalaştı. 

Yasa, yurtdışında tutulan varlıkların (döviz, altın, tahvil vb.) Türkiye’ye getirilmesi durumunda, “nereden buldun” diye sorulmadan ve vergi alınmaksızın kabulünü öngörüyor. 

Ekim sonuna kadar mükellefler bu yasadan yararlanmak için müracaat edecek ve otuz altı aya kadar varan taksitlerle de kesinleşmiş borçlarını ödeme imkanına kavuşacak. Yasa ile ihtilaflı vergi ve prim alacakları da yeniden yapılandırılacak.

Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergi, resim, harçlar, vergi cezaları, gecikme faizi ve gecikme zamları, gümrük vergileri ve idari para cezaları, faiz, gecikme faizi ve gecikme zamları, sosyal güvenlik primleri ve idari para cezalarını, gecikme faizi, gecikme cezası ve gecikme zamları, 6552 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılmış alacakların ihyasında 6552 sayılı Kanun kapsamına giren Maliye Bakanlığı, Gümrük Bakanlığı ve SGK alacakları, emlak vergisi üzerinden hesaplanan taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı ile buna bağlı gecikme zamları, yapılandırılacak.

31 ARALIK 2016’YA KADAR TÜRKİYE’YE GETİRENLER

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını bu maddedeki hükümler çerçevesinde 31 Aralık 2016 tarihine kadar Türkiye’ye getiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecek.

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 31 Aralık 2016 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilecek. Bu takdirde, defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ye getirilme şartı aranmaksızın bu madde hükümlerinde yararlanılacak.

Bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan sermaye avanslarının, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce Türkiye’ye getirilmek suretiyle karşılanmış olması halinde söz konusu avansların defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla bu madde hükümlerinden yararlanılacak. Kanuni defter kayıtlarında bulunan sermaye avanslarının yurt dışından getirilen varlıklarla karşılanabilecek. (EKONOMİ SERVİSİ)

www.evrensel.net