30 Temmuz 2016 07:44

Hakikat çığlığıdır Eylem Ataş

Eylem’in duruşu; barışla yaşam bulan, özgür yaşam için, egemen zihniyetin, halklar mozağine yönelik saldırılarına karşı duruştur.

Hakikat çığlığıdır Eylem Ataş

Paylaş

Hakan ASLAN

Öyle zamanlar vardır ki dünün, bugünün, yarının ne olduğunu hissedemezsin, bilemezsin. Öyle bir insan düşünün ki hayatının her çağı acılarla, kayıplara, gözyaşıyla, geçmiş. Ama bu insanda diğerlerinde olmayan çok farklı bir güç, bir inanç var. Bu direniş gücü öyle bir şekilde kendini dışa vuruyor ki omuzları, başı dimdik; o heybetli duruşundan, özgürlük ve hakikate ulaşma sevdasından hiç birşey kaybetmemiş.
***
Biraz daha sorguluyoruz adaletin ve eşitliğin sembolü bir genç kadın bu heybetli duruşun sahibini.
Eylem tıpkı yoldaşları gibiydi...
Yoldaşlarının yıllardır dilinden düşüremediği “Özgürlük!” sloganıyla büyümüştü. Eylem’in her bir zerresinde yoldaşlarının umutları, özlemleri vardı. Aynı zamanda tıpkı yoldaşları gibi sisteme karşı öfkeliydi, bin yıllarca insanlığa kan kusturan egemenlere ve onların ideolijisi(!) erkçi zihniyete. Tıpkı yoldaşları gibiydi fedakardı, korkusuzdu. 5 bin yıllık kölelik sisteminin suratında bir tokat gibi patladı. Talana ve katliama karşı direnişin sembolü oldu.
***
Tıpkı neolitiğin karşılıksız yaratan, var eden ana tanrıçaları gibi O da modern yüzyılımızın ana tanrıçaları arasında yerini alıyor. Ortak yaşam için mücadele edilerek yaşam hukuku ve kanunları oluşturuluyor, ana tanrıça kültürü ile uygarlığın yaratılışı ve sürdürüldüşü gerçekleşiyordu.
Amacı, din, dil, ırk, mesafe ayrılıklarını aşmak demokratik uygarlığı geliştirmek, insanlar arasında oluşturulan sınırları kaldırmak ve aynı zamanda toplumları kadının düşünüş  ve yaşam rengiyle yaratarak, neolitik kültürün çağdaş temsilcileri olarak bu kültürü tarihin yıkıntıları arasından çıkarıp yeniden büyütmektir.
***

Eylem’in duruşu; barışla yaşam bulan, özgür yaşam için, egemen zihniyetin, halklar mozağine yönelik saldırılarına karşı duruştur. O yaşam felsefesiyle yaşam mozaiğinin, hayat bulmasının öncülüğünü yaptı. İnsanlığa barışçıl bir yaşam armağan etmek için tereddütsüz hakikate yürüdü. Eşit, özgür ve barışçıl bir yaşamın, kadının sade ve arınmış özünde yattığı gerçekliğinden hareketle başladı eşsiz yürüyüşüne.
O, kadın eksenli uygarlığın felsefesi ve kadın rengiyle yaratılan dünyanın sürdürücüsüdür. Bu uygarlık halklar arası savaşa yer vermez. İnsan hakları ve iradesine saygı temelinde ortak yaşamı esas alır. Birbirine karışmış, birbirinin düğümü olmuş kavramları O berraklaştırıyordu. 
***
Yabancılaşma ve çarpıtma devleti topluma geçişle başlamış ve günümüzde had safhaya ulaşmıştır. Hiyerarşik ve sınıflaşmaya dönük bir yaklaşım zihniyete ilk zaferini kazanmıştır. Egemen zihniyet kendini tanrısallaştırmış, onun zulmüne karşı mücadele edenleri ise şeytan ilan etmiştir. Tanrının yerdeki temsilcisi devlette ona verilen(!) güce, kuvvete dayanarak özgürlük savaşçılarını terörist, hain, bölücü ilan etme hakkını kendinde görmektedir. İnsanın varlığında ana tanrıçanın yaratıcılığını ve emeğini inkar eden zihniyet, toplumun yaratıcı gücü olarak egemen erkek zihniyetini hakikatin yaratıcısı olarak kabul etmiştir. Hakikat çarpıltıldıkça öze yabancılaşma da gerçekleşiyordu. Artık adil olan erkek zihniyetine göre olandı. Ve bir kez daha kutsal ana sınırsız adaletini göstererek gerçekliğe haykırmakta: “Ben bölücü ve terörist değilim, bir tanrıçayım.” Kurnaz tanrı temsilcilerinin toplumsal hafızayı yok ederek, geçmişlerinden soyutlamalarına karşı Ahura Mazda’nın hakikat çığlığıdır Eylem. Akın karaya, karanın beyaza döndüğü böyle bir dönemde insanlığa doğru yolu gösteren nebiler gibi yolumuzu aydınlatıyor...
***

Eylem’in babasının sözlerini sizlerle paylaşmak istiyorum.
Mehmet Ataş: “Kızım her gün insanları katleden tecavüzcü, işkenceci IŞİD çetelerini durdurmak için direnirken öldü. Siz bir bombanın yeni hedefi olmayasanız diye yaşamını yitirdi. Yavrumu, kızımı/kardeşimi yoldaşımızı istiyoruz. Onun vasiyeti olan doğduğu Çukurova topraklarına defnedilmesi en temel hakımızdır. Şimdi bütün insanlığı Eylem’in sesi olmaya, onun bu topraklara defnedilmesine destek vermeye çağırıyoruz.

ÖNCEKİ HABER

Terör saldırısının gölgesinde sarsılan siyasi arena

SONRAKİ HABER

Celal Şengör: Elin dangalağına organ verip onu yaşatmanın anlamı yok

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa