KESK: OHAL siyasi cadı avına dönüştürülmesin

KESK: OHAL siyasi cadı avına dönüştürülmesin

KESK İstanbul Şubeler Platformu, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL'e tepki gösterdi.

KESK İstanbul Şubeler Platformu,  15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL’in toplumu nefes alamaz hale getirdiğini, demokratik gelecek ve barış hayalini ortadan kaldırdığını söyledi. Bugün Eğitim Sen 6 No’lu Şube binasında açıklama yapan kamu emekçileri, OHAL’in kaldırılmasını, darbe girişimine karşı yürütülen sürecin siyasi bir cadı avına dönüştürülmesinin engellenmesini istedi.

OHAL uygulamalarına ve KESK üyelerini de hedef alan tasfiye operasyonlarına ilişkin düzenlenen toplantıda konuşan KESK İstanbul Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Fadime Kavak,  “AKP iktidarı ‘darbe ile mücadele’ gerekçesiyle 20 Temmuz Çarşamba günü tüm ülkeyi kapsayan OHAL ilan ederek toplumu susturmaya, kendisinden olmayan herkesi sindirmeye çalışmaktadır” dedi.
Darbe girişimini kınadıklarının altını çizen, ancak darbe girişiminin engellenmesinin ardından yaşananların da sıkıyönetim dönemlerini hatırlatır nitelikte olduğuna dikkat çeken Kavak, “Bu darbe girişiminin karşısına demokrasinin ve evrensel insan hakları değerleri savunularak çıkılmamakta, aksine idam cezasının savunulması, işkencenin meşrulaştırılması, TBMM’nin işlevsizleştirilmesi gibi darbecilerin hedef ve amaçlarıyla benzer bir yönelime girilmektedir” diye konuştu.

DARBE VE OHAL ÖNCE EMEKÇİLERİ VURUR

Darbe ve OHAL uygulamalarında antidemokratik uygulamaların öncelikle ve çoğunlukla emekçileri vurduğuna vurgu yapan Kavak, “Geldiğimiz süreçte sendika konfederasyonları kapatılmakta, sendikal hak ve özgürlükler, toplantı, gösteri ve yürüyüş hakları ortadan kaldırılmakta, binlerce emekçi somut ve hukuka uygun bir gerekçe gösterilmeden görevden uzaklaştırılmakta. Anayasal düzlemde teminat altına alınmış birçok temel hak çiğnenmekte, iş barışı bozulmakta, ihbarcılık yaygınlaşmakta, iş güvencesi ortadan kaldırılmaktadır. Çeşitli sübjektif değerlendirmeler ve asılsız ihbarlarla kolayca terör kapsamına alınabilir hale gelen emekçiler işten uzaklaştırma (açığa alma) ile tehdit edilerek örgütsüzleştirilmeye veya emekliliğe teşvik edilmeye çalışılmaktadır. Bunlar zaten var olan AKP kadrolaşmasının OHAL gerekçesiyle daha da yaygınlaştırılacağı algısını güçlendirmekte.KESK üyelerinin afaki gerekçelerle açığa alınması cadı avı başlatılabilir kaygısını gerçeğe dönüştürmektedir.” şeklinde konuştu.

“Ülkemizde yaşanan bu karanlık dönemde toplumu nefes alamaz hale getiren demokratik gelecek özgür ve barışçıl bir yaşam hayalini yok eden bu uygulamalardan derhal vazgeçilmeli” diyerek OHAL’in kaldırılmasını isteyen Kavak, “KESK İstanbul Şubeler Platformu olarak başta hükümet olmak üzere TBMM’deki siyasi partileri, darbe girişimine karşı yürütülen sürecin siyasi bir cadı avına dönmesinin engellenmesini, emekçilerin iş güvencelerinin ve kazanılmış haklarının, herkesin temel hak ve hukukunun korunmasını ve soruşturmaların evrensel hukuk ilkeleri içerisinde kalınarak yürütülmesini sağlamaya çağırıyoruz” diye konuştu.

Demokrasinin, hukukun, barışın ve birlikte yaşamın tesis edilmesine, laikliğin ve özgürlüklerin geliştirilmesine bağlı olduğunu belirten Kavak, “Her koşulda mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Emeğin haklarını, laikliği, gerçek demokrasiyi ve barışı savunmaya devam edeceğiz. Her türlü hukuksuzluğun karşısında temel hak ve özgürlüklerin korunması için emekçilerin ve halkımızın yanında olacağız” şeklinde konuştu. (İstanbul/EVRENSEL)

www.evrensel.net
ETİKETLER KESKOHAL