TYB: Yayınevlerinin kapatılması çalışanları da mağdur edecek

TYB: Yayınevlerinin kapatılması çalışanları da mağdur edecek

Türkiye Yayıncılar Birliği, OHAL kapsamında kapatılan yayınevi ve medya kuruluşlarında çalışanların zor duruma düşürüldüğünü vurguladı.

Türkiye Yayıncılar Birliği (TYB), OHAL kapsamında yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan yayınevleriyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, 29 yayınevi ile kapatılan yazılı ve görsel medya kuruluşları kapatılmadan da hukuki sürecin devam edilebileceği, bu kurumlarda çalışanların zor duruma düşürüleceği ifade edildi.

Türkiye Yayıncılar Birliği’nin açıklaması şöyle;

"27 Temmuz günü Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan “Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile 29 yayınevi kapatıldı. Yayınevlerine ait olan taşınırlar ve her türlü mal varlığı, alacak ve haklar, belge ve evrak Hazineye bedelsiz olarak devredilmiş sayılacak. Bu yayınevlerinin her türlü borçlarından dolayı hiçbir şekilde Hazineden bir hak ve talepte bulunulamayacak.

29 yayınevi ile birlikte 3 haber ajansı, 16 televizyon, 23 radyo, 45 gazete, 15 dergi de kapatıldı. OHAL Kararnamesi ile ilgili bakan tarafından oluşturulacak komisyonun teklifi ve ilgili bakanın onayıyla başka yayınevi, dergi ve gazeteler de kapatılabilecek.
Darbelere, demokrasiye karşı girişimlere karşı olduğumuzu daha ilk gün açıklamıştık, burada da tekrarlıyoruz. Parlamenter demokrasiye, iktidara ve halka yönelik darbe girişimini lanetliyor, bu darbe girişimini engellerken şehit olan vatandaşlarımıza, gazetecilere, güvenlik güçlerimize rahmet, ailelerine bir kez daha baş sağlığı diliyoruz.

HUKUKİ SÜREÇ, YAYINEVLERİ KAPATILMADAN DA SÜRDÜRÜLEBİLİRDİ

29 yayınevinin kapatılması ve gelecekte başka yayınevlerinin de bakan onayı ile kapatılabilmesi hak ihlallerine, düşünce ve ifade özgürlüğü açısından sakıncalı durumlara, onarılamaz maddi ve manevî kayıplara yol açabilecektir. Kapatılan yayınevlerinin çoğunun kayyım yönetiminde olduğu göz önüne alınırsa hukuki süreç bu yayınevleri kapatılmadan da sürdürülebilirdi, suç işleyenler de hak ettikleri cezaları alabilirdi diye düşünüyoruz.
OHAL Kararnamesi ile kapatılan yayınevlerinin ticari faaliyetleri nedeniyle oluşan borç ve alacaklarına ilişkin bir hak ve talepte bulunulamayacak olunması da ekonomik koşullar nedeniyle uzun vadelerle çalışan Yayıncılık sektörünü, yayıncılara hizmet veren matbaa, mücellit, kağıtçı, dağıtımcı gibi kurumları ekonomik olarak zor duruma düşürecek, bazılarını batma tehlikesiyle karşı karşıya getirecektir. Yine bu yayınevlerinden eserleri yayımlanan yazarlar, çevirmenler de hak ettikleri telif alacaklarını tahsil edemeyeceklerinden mağdur olacaklardır. Kapatılan yayınevlerinde ekmek paralarını kazanmak için çalışan, suça bulaşmamış yayınevi çalışanları için de hak kaybı, işsizlik ve çalıştıkları yayınevinden hak edip tahsil edemedikleri alacaklar açısından da mağduriyet söz konusudur.
Anayasanın “Suçluluğu mahkeme kararıyla saptanıncaya kadar kimse suçlu sayılamaz” ilkesine özen gösterilmesini, hukukun üstünlüğüne ve demokratik ilkelere bağlı kalınmasını, hukuki süreç yürütülürken düşünce ve ifade özgürlüğü, yayınlama özgürlüğü ve halkın haber ve bilgi alma hakkını engelleyebilecek uygulamalardan kaçınılmasını diliyoruz." (HABER MERKEZİ)

www.evrensel.net
ETİKETLER OHALKHKTYB