Mersin’de 52 kurumdan ‘darbeye de OHAL’e de hayır’ bildirisi

Mersin’de 52 kurumdan ‘darbeye de OHAL’e de hayır’ bildirisi

Mersin’de bir araya gelen 52 siyasi parti, sendika ve dernek ‘Darbeye de, OHAL’e de hayır’ dedi. 

Eğitim-Sen Mersin Şubesi’nde bir araya gelen kurumlar adına bildiriyi KESK Mersin Dönem Sözcüsü ve SES Mersin Şube Eş Başkanı Yılmaz Bozkurt okudu. Darbe girişiminin ülkede en çok ihtiyaç duyulan şeyin demokrasi olduğunu gösterdiğini söyleyen Bozkurt, “Ancak gerçek bir demokrasi darbe ve darbe girişimlerini engelleyebilir” dedi.

Grevlerin yasaklandığı, basının susturulduğu, düşünce ve ifade hakkının, siyasi hak ve özgürlüklerin ortadan kaldırıldığı, adalet duygusunun yok edilerek güçlü olanın hukukunu dayattığı, muhalif kesimlerin sesinin kısılarak savaş politikalarının egemen olduğu ülkelerin iç çatışma ve darbelere mahkum olacağını dile getiren Bozkurt, “Kapitalist sistem ve temsilcileri kitlelerin bastırılmayan iş, barış, özgürlük ve demokrasi talepleri karşısında, baskı şiddet ve sömürü ortamının devamını sağlamak üzere kitleleri baskı altına almanın bir aracı olarak darbelere ihtiyaç duymaktadır. Geldiğimiz noktada darbeciler de, siyasi iktidar da aynı cümleyi kullanmaktadırlar; ‘demokrasiyi tesis edeceğiz.’ Bizler şunu çok iyi biliyoruz ki, Türkiye tarihinde darbeciler ve baskıcı hükümetler tarafından demokrasi tesis edilmemiş, aksine mevcut olan demokrasi kırıntıları da askıya alınmıştır” dedi. 

Siyasi iktidar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın darbeye çözüm ve demokrasiyi tesis etme adına OHAL ilan ederek tüm yetkileri tek elde topladığını söyleyen Bozkurt, “Gazete ve dergilerin izinle çıktığı, polis tarafından her yurttaşın herhangi bir yerde üzerinin, evinin sorgusuz arandığı, bırakın miting ve gösteriyi basın açıklamalarının bile yapılmasının engellendiği, tüm demokratik hakların askıya alındığı, kanun hükmünde kararnamelerle ülkenin yönetildiği, bombalanan Meclisin bile saf dışı bırakıldığı OHAL ilanı ile demokrasi değil aksine daha çok baskı ve otoriterlik tesis edilebilir” dedi. Darbe, çatışma ve kaos ortamından çıkmanın yolunun daha fazla demokrasi olduğunu belirten Bozkurt şunları söyledi; “Bugün ihtiyaç, kimseyi dışlamayan, herkesin hak ve özgürlüklerine güvence olacak demokratik adımların atılmasıdır” dedi. 

TEK SEÇENEK HALKALRIN BİRLEŞİK MÜCADELESİ

Gelinen noktada sokağa çıkan ya da çıkmayan ama darbeye karşı olana halk kitlelerinin darbe karşıtlığının siyasi iktidar tarafından yedeklenerek her türlü baskı, şiddet politikaları ve yasal düzenlemeleri için fırsata dönüştürülmeye çalışıldığı açık. Bizler aşağıda imzası bulunan sendikalar, meslek odaları, partiler, dernekler olarak, darbecilere olduğu kadar, siyasi iktidarın hangi gerekçeyle olursa olsun demokratik ve hak ve özgürlükleri kısıtlamasına karşıyız. Yağmurdan kaçarken doluya tutulmak istemiyoruz. Bu nedenle de askeri darbeler ile antidemokratik yönetim arasında seçim yapmak istemiyoruz. Bu nedenle de askeri darbeler ile antidemokratik yönetim arasında seçim yapmak zorunda değiliz. Hükümeti ve Cumhurbaşkanı OHAL ilanından vazgeçmeye, demokratikleşme ve barış için acil olarak adım atmaya çağırırken ‘darbeye de, OHAL’e de hayır’ diyoruz. Ya kırk katır ya da kırk satır dayatmasına karşılık demokratik, laik ve bağımsız bir ülke için tek seçenek işçilerin, emekçilerin, hakların birleşik örgütlü mücadelesidir.”

BİLDİRİYE İMZA ATAN KURUMLAR

CHP Mersin İl Örgütü,  EMEP Mersin İl Örgütü, ESP Mersin İl Örgütü, HDP Mersin İl Örgütü, Birleşik Haziran Hareketi Mersin Temsilciliği, Devrimci Parti İl Örgütü, SYKP Mersin İl Örgütü, HDK Mersin Temsilciliği,  Toplumsal Özgürlük Parti Girişimi Mersin Temsilciliği, Eğitim-Sen Mersin Şubesi, Tüm Bel-Sen Mersin Şubesi, BES Mersin Şubesi, Tarım Orkam-Sen Mersin Şubesi, Yapı Yol-Sen Mersin Şubesi, Kültür Sanat-Sen Mersin Şubesi, BTS Mersin Temsilciliği, Haber-Sen Mersin Temsilciliği, Genel-İş Mersin Şubesi, Birleşik Metal-İş Mersin Temsilciliği, Emekli-Sen Mersin Şubesi, Yol-İş Mersin Şubesi, TÜMTİS Mersin Şubesi, Kristal-İş Mersin Şubesi, Mersin Barosu, Mersin Tabip Odası, Jeoloji Mühendisler Odası Mersin Şubesi, Alevi Kültür Dernekleri Mersin Şubesi, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Mersin Şubesi, İnsan Hakları Derneği Mersin Şubesi, Akdeniz Göç-Der, Mersin 68’liler Derneği, Mersin 78’liler Derneği, Dersimliler Derneği,
Demokratik Alevi Derneği, Mersin Kadın Platformu, Mersin Kadın Emeği Kolektif, Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu, Mersin Başörenler Kültür ve Dayanışma Derneği, Mersin Haçovalılar Derneği, Mersin Hınıslılar Derneği, Mersin Varto Derneği, Sosyal Demokrasi Derneği Mersin Şubesi, Çağdaş Hukukçular Derneği Mersin Şubesi, Mersin Öğrenci Kolektifi, Mersin Halk Meclisi, Özgürlükçü Gençlik Dernekleri, Batmanlılar Yardımlaşma Ve Dayanışma Ve Dayanışma Derneği, Mersin Hakkarililer Derneği, Vanlılar Dayanışma Ve Kültür Derneği, Baykanlılar Yardımlaşma Derneği. (Mersin/EVRENSEL)
 

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Temmuz 2016 15:34
www.evrensel.net