Menderes’te çöplere bariyerli önlem

Menderes’te çöplere bariyerli önlem

Devlet Su İşlerinin (DSİ) Menderes Nehri üzerinde yaptığı bariyerler çöplerin nehir boyunca taşınmasını ve Ege denizine dökülmesinin önüne geçti.

Özer AKDEMİR
İzmir 

Devlet Su İşlerinin (DSİ) Menderes Nehri üzerinde yaptığı bariyerler çöplerin nehir boyunca taşınmasını ve Ege denizine dökülmesinin önüne geçti. Kuşadası ve çevresindeki ekoloji mücadelesi veren örgütlerden EKODOSD kendi önerileri sonrasında konulan bu bariyerlerin olumlu bir gelişme olduğunu açıklarken, nehirdeki ağır metal ve kimyasal kirliliğin önlenmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığının da harekete geçmesini istedi. 

BÜYÜK MENDERES YAŞAM KAYNAĞI

Afyon Dinar Suçıkan’dan doğup, 584 kilometre yol katederek Ege Denizi’ne dökülen Büyük Menderes Nehri, bölge için en önemli yaşam kaynaklarından birisi durumunda. Yüz binlerce dönümlük arazilerde tarımla uğraşan binlerce çiftçi ailesinin geleceği Büyük Menderes’e bağlı olduğu gibi kuşların, bitkilerin, balıkların ve çevresindeki yaban yaşamı da Büyük Menderes’in temiz bir şekilde akmasına bağlı. 

ÇÖPÜN ÖNÜNE BARİYER

EKODOSD bir yıl kadar önce Büyük Menderes Nehri’nin Söke regülatöründe yaptığı incelemede yukarı havzalardan Büyük Menderes’e dökülen çöplerin, tarımsal sulamaların başladığı aylarda kapakların kapatılmasıyla birlikte regülatör önünde biriktiğini gözlemledi. Söke regülatörü önünde biriken bu çöpler ve hayvan ölüleri, sulama mevsiminin bitmesi sonrası kapakların açılmasıyla birlikte nehrin sularına karışmaktaydı. Bu her türden kirlilik taşıyan çöpler yüzlerce kilometre sürüklenerek Ege Denizi’ne dökülüyordu. 

EKODOSD’un bu durumu belgeleyen fotoğrafları ile birlikte kurumları bilgilendirmeleri sonrası Aydın DSİ Bölge Müdürlüğü bu konuda yüzer bariyer tesisi projesini hayata geçireceklerini açıkladı. 

Aradan bir yıl geçtikten sonra EKODOSD yöneticileri tarafından yapılan incelemelerde Söke regülatörü önünde bu bariyerin kurulduğu ve çöplerin de burada biriktiği gözlemlendi. Bu biriken çöpler belli bir zaman sonra kıyıya çekilerek kamyonlara yüklenecek. Çöpler ve hayvan ölülerinin mevsim boyunca toplanması bu kirliliğin Menderes’e ve oradan da Ege Denizi’ne taşınması önlenmiş olacak. Bu çöpler zaman zaman sulama kanallarını tıkaması sonrası tarımsal üretime de önemli zararlar veriyordu. 

AĞIR METALLER DE TEMİZLENSİN

EKODOSD tonlarca çöpün Menderes ve Ege Denizi’ne taşınmasının önlenmesinin olumlu bir gelişme olmakla birlikte bunların usulüne uygun bir şekilde bertarafının da önemli olduğuna dikkat çekti.  “Su alır götürür” düşüncesiyle insan kaynaklı olarak Menderes Nehri’ne atılan çöplere karşı su kaynaklarını çöplük gibi gören kişi ve kurumlara yaptırım uygulanmasını isteyen EKODOSD, Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen yüzer bariyer tesisinin, Söke regülatöründeki çöp sorununu ortadan kaldıracağını umduklarını aktardı. Dernek, yapılan bu projenin son derece yararlı bir gelişme olduğunun altını çizmekle birlikte başka önemli bir soruna şöyle dikkat çekti; “Büyük Menderes Nehri’ndeki su kalitesindeki kimyasal ve ağır metallerle yüklü kirlilik en önemli çevre sorunu olup devam etmektedir.

Çünkü sudaki bu tür kirlilik direkt olarak insanları ve diğer tüm canlıları olumsuz etkilemektedir. DSİ’nin yüzer atıklar konusunda gösterdiği hassasiyeti, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının da su kirliliğine çözüm bulunması için göstermesini bekliyoruz”.

www.evrensel.net