'12 Eylül darbecileri yargılansaydı cesaret edemezlerdi'

'12 Eylül darbecileri yargılansaydı cesaret edemezlerdi'

İnsan Hakları Vakfı (İHD) ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) darbe girişimi ile ilgili ortak açıklamada yaptı.

İnsan Hakları Vakfı (İHD) ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) yaptıkları ortak açıklamada darbe girişimi sonrası tek çözümün hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi ve insan haklarına saygıyı sonuna kadar tavizsiz bir şekilde savunmak olduğu ifade edildi. Açıklamada, “12 Eylül 1980 Askeri Darbesi’nin failleri zamanında teatral biçimde değil de gerçekten yargılanıp cezalandırılsaydı bugün kimse darbe girişiminde bulunmaya cesaret edemezdi” denildi. 

İnsan Hakları Vakfı (İHD) ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) ortak yaptığı yazılı açıklamada “Her türlü darbe, darbe girişimleri ve antidemokratik uygulamalara amasız, fakatsız ve ancaksız karşıyız. Tek çözüm yolu ise hukukun üstünlüğünü, bir değer olarak demokrasiyi ve insan haklarına saygıyı sonuna kadar tavizsiz bir şekilde savunmaktır” denildi. Sivillerin hedef gözetilmeden katledilmesinden Meclisi’in bombalanmasına kadar varan bir gözü dönmüşlükle hareket eden darbecilerin başarısızlığının en büyük teselli olduğu belirtilen açıklamada, darbecilerin olası bir başarısında can kayıplarının ve insan hakları ihlallerinin çok daha vahim boyutlara ulaşacağı ifade edildi. Bunu 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi’nin yol açtığı ağır insan hakları ihlalleri ile baş edebilmek ve bu ihlallerin bir daha asla tekrarlanmamasını sağlamak için kurulmuş insan hakları örgütleri olarak söylediklerine dikkat çekilen açıklamada, “Bu darbenin üzerinde 36 yıl geçtiği halde yurttaşlarımızda yol açtığı ağır fiziksel, ruhsal ve sosyal tahribatın tümüyle onarımı bütün çabalarımıza karşın hala sağlanamamıştır” denildi. 

'İŞKENCE VE KÖTÜ MUAMELE MUTLAK OLARAK YASAKTIR'

Darbe girişiminin faillerini açığa çıkarmak üzere soruşturmalar vakit geçirilmeksizin başlatılarak kısa sürede binlerce asker ve sivil kişi gözaltına alındığı, ancak gözaltına alınanlar ile ilgili medyaya yansıyan haber ve görüntüler kaygı verici olduğu ifade edilen açıklamada, yüzlerinde ve vücutlarında fiziksel şiddetin kanıtı olan yara izleri ve berelenmeler bulunan, ters kelepçelenmiş, çıplak vaziyette tutulan, yüzükoyun yere yatırılmış ya da bir samanlıkta oturtulmuş onlarca kişinin fotoğraflarının hiçbir sakınca görülmeden medya tarafından yayınlandığı belirtildi. Bu görüntü ve haberler gözaltına alınan kişilerin işkence ve kötü muamele uygulamalarına maruz kaldığı kaygısına yol açtığı vurgulanan açıklamada, darbe girişiminde bulunanların Türkiye halklarına karşı insanlık suçu işledikleri ifade edilen açıklamada, Anayasa çerçevesinde ne gerekiyorsa haklarında tüm hukuki işlemlerin yapılması, adil biçimde yargılanmaları ve yasaların öngördüğü biçimde mutlaka cezalandırılmaları gerektiği vurgulandı. Öte yandan darbecileri cesaretlendirenin cezasızlık olgusu olduğuna dikkat çekilen açıklamda, “12 Eylül 1980 Askeri Darbesi’nin failleri zamanında teatral biçimde değil de gerçekten yargılanıp cezalandırılsaydı bugün kimse darbe girişiminde bulunmaya cesaret edemezdi. Başta bugünkü siyasal iktidar olmak üzere geçmişteki tüm sivil siyasal iktidarlar bu cezasızlığın bugün yol açtığı ağır sonuçların vebalini omuzlarında taşımaktadırlar. İşkence ve kötü muamele mutlak olarak yasaktır. Darbeciler işledikleri suçun tüm ağırlığına rağmen hiçbir şekilde işkence ve kötü muameleye maruz bırakılamazlar. Yetkilileri, BM İşkenceye Karşı Komite (UNCAT)’nin uyarı ve hatırlatması çerçevesinde Türkiye’nin kabul ettiği evrensel hukukun yükümlülüklerini yerine getirmeye ve insan haklarına saygıyı korumaya, bağımsız insan hakları heyetleri tarafından gözaltı yerlerinin ziyaret edilmesi olanaklarını sağlamaya davet ediyoruz” denildi. (Ankara/EVRENSEL)
 

www.evrensel.net